Valitse sivu

Ashwagandha

Ashwagandha / rohtokoisio / intian ginseng / withania somnifera.

24.4.2023

Tarkoitettu ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi kuluttajille.

Ashwagandha eli rohtokoisio (Withania somnifera) on intialaisen lääketieteen yksi arvostetuimmista lääkekasveista. Sen juuria on käytetty lääkkeenä jo vuosituhansien ajan tukemaan yleistä hyvinvointia, lisäämään elinikää, sekä lievittämään ahdistusta ja stressiä. Varhaisin tieto ashwagandhan käytöstä on jäljitetty yli 8000 vuoden päähän historiaan. (1)

 

Mitä on ashwagandha (Withania somnifera)?

 

Ashwagandha on suuresti arvostettu rohdoskasvi, jota on käytetty jo pitkään monipuolisesti eri sairauksien ja häiriötilojen hoidossa. Se on ominaisuuksiltaan pienikokoinen ikivihreänä kasvava pensas, jonka juuri sisältää lääkinnällisiä yhdisteitä, laktoneita ja alkaloideja (withanolideja). Se tunnetaan myös luontaisena afrodisiakkina eli lemmenrohtona, jonka uskotaan kohottavan libidoa. Luonnonvaraisesti kasvia tavataan lähinnä Intiassa, Afrikassa ja Aasiassa. (2) 

Sanskritinkielen sana ashwagandha tarkoittaa hevosen hajua, jolla viitataan kasvin voimakkaaseen tuoksuun ja sen voimaa antaviin ominaisuuksiin. Se tunnetaan myös nimillä talvikirsikka ja Intian ginseng. (2) Kasvin tieteellinen lajinimi “somnifera” viittaa sen unta parantaviin ominaisuuksiin.

 

Terveysvaikutukset

 

Ashwagandhalla on havaittu lukuisia eri terveysvaikutuksia, joista tunnetuimpia ovat sen rauhoittavat, unta parantavat ja ahdistusta, sekä stressiä lievittävät vaikutukset. Niiden lisäksi se voi mm. parantaa suorituskykyä, lisätä testosteronia, vähentää mielenterveysongelmia, lievittää tulehduksia ja tehostaa aivojen toimintaa kuten muistia. (3)

Seuraavaksi käydään vielä yksityiskohtaisemmin läpi kasvin terveyshyötyjä aihealue kerrallaan.

 

Voi parantaa muistia ja aivojen toimintaa

 

Tutkimusten perusteella ashwagandhan käyttö voi parantaa muistia ja aivojen kognitiivisia toimintoja ainakin tietyillä osalla väestöstä.

Tutkimuksissa on havaittu ashwagandhan parantavan mm. muistia, huomio- ja reaktioaikaa, tiedonkäsittelyn nopeutta ja suorituskykyä kognitiivisissa tehtävissä. Kasvin yhdisteillä on antioksidanttisia vaikutuksia aivoissa, jotka voivat osaltaan edistää kognitiivisia kykyjä. (3)

 

Vähentää ahdistusta ja stressiä

 

Ashwagandha on adaptogeeni eli sillä on tutkimustenkin mukaan mm. kyky vähentää ahdistuksesta ja stressistä aiheutuvaa kuormitusta ja tukea elimistöä haastavina aikoina. Se vaikuttaa elimistön HPA-akselin toimintaan, joka säätelee psykologisia ja fysiologisia stressireaktioita. (3)

8 viikkoa kestävässä tutkimuksessa (2019), jossa toiselle ryhmälle annettiin ashwagandha-uutetta ja toiselle lumelääkettä, havaittiin, että ashwagandhaa saaneiden stressi- ja kortisolitasot olivat merkittävästi alemmat lumelääkettä saaneiden ryhmään verrattuna. Tämän lisäksi ashwagandhaa saaneet osallistujat kokivat unenlaadun parantuneen huomattavasti. (4)

Toisessa vastaavanlaisessa tutkimuksessa vuonna 2019 tehtiin havainto, että ashwagandhaa saaneiden keskuudessa ahdistuneisuus vähentyi merkittävästi lumelääkettä saaneisiin verrattuna. (5)

Näiden ja monien muiden tutkimusten ja kokemusten perusteella ashwagandhasta on hyötyä ahdistuksen ja stressin hoidossa. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia liittyen ashwagandhan optimaaliseen annostukseen ja siihen missä muodossa se on tehokkain apu. (3)

 

Lisää testosteronia ja miesten hedelmällisyyttä

 

Tutkimuksissa ashwagandhan on havaittu nostavan miesten testosteronitasoja, sekä parantavan hedelmällisyyttä merkittävästi.

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin terveiden nuorten miesten testosteronitasojen nousseen jopa 15 % kahden kuukauden ajanjakson aikana, kun ashwagandha-uutetta nautittiin 300 milligrammaa kahdesti vuorokaudessa. (6)

Toisessa yhteensä 3 kuukautta kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa (2013) kävi ilmi, että miehillä joilla oli vähentynyt siittiöiden tuotanto ashwagandha lisäsi heillä siittiöiden määrää 167 % ja nosti  testosteronin pitoisuuksia n. 17 prosenttia. Lisäksi siemennesteen kokonaismäärä ja liikkuvuus parani yli puolella, sekä lutenisoivan hormonin määrä lisääntyi 34 %. (6)

Alentaa verensokeria

 

Yhteensä 24 tutkimuksen katsauksen perusteella on havaittu, että ashwagandhan käyttäminen alentaa insuliinia, verensokeria, hemoglobiinia, oksidatiivisen stressin markkereita ja lipidejä. Ashwagandhan sisältämillä yhdisteillä vaikuttaa olevan diabetestä vähentävä vaikutus, sillä se saa saa solut käyttämään glukoosia verenkierrosta. (3) 

Tutkimuksista huolimatta ashwagandhaa ei aina suositella diabeetikoille ja sen käytöstä diabeteksen hoitoon tulisi keskustella ensin lääkärin kanssa. Ashwagandha voi alentaa diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tehoa ja saada verensokeria liian alhaiseksi.

 

Parantaa suorituskykyä

 

Tutkimusten perusteella ashwagandha voi vaikuttaa positiivisesti liikkumiseen liittyvään suorituskykyyn. Tuloksien perusteella yrtti paransi fyysistä suoritusta lisäämällä lihasvoimaa ja hapenottokykyä (VO2 max). (3)

2 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa miespuoliset osallistujat saivat ashwagandhaa päivittäin ja tekivät lihasvoimaharjoituksia säännöllisesti. Lihasvoiman huomattiin kasvaneen huomattavasti verrattuna ryhmään, jolle annettiin lumelääkettä. (7)

 

Voi vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä oireita

 

Ashwagandhan vaikutuksia on tutkittu myös mielenterveyshaasteisiin liittyen. Tutkimuksia on tehty mm. skitsofreniaa sairastaville ryhmille, joilla esiintyi ahdistusta ja masennusta. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa 3 kuukauden testijakson aikana ahdistuksen ja masennuksen oireet laskivat merkittävästi. (8)

Rohtokoisioon liittyvät tutkimukset viittaavat myös siihen, että siitä voi olla apua myös skitsofreniaa sairastavien yleisoireiden kuten stressin lievittämiseen. (9)

Vaikka tutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, että ashwagandhalla voisi olla masennuslääkkeen kaltaisia vaikutuksia, sen käytöllä ei tulisi korvata masennuslääkkeitä oma-aloitteisesti. Asiasta kannattaa keskustella aina ensin asiantuntevan lääkärin kanssa.

 

Vähentää tulehdusta

 

Rohtokoisiosta löydettyjen yhdisteiden on havaittu vähentävän tulehduksia kehossa. Tutkijoiden mukaan kasvin sisältämät withanolidit (WA) vaikuttavat kehon tulehdusreitteihin ja mm. tulehdusreaktioita hillitseviin sytokiineihin. (3)

 

Ashwagandhaa käytetään mm. unettomuuden hoitoon.

Tutkimusten mukaan ashwagandhalla on kyky rauhoittaa, parantaa unen laatua ja tukea henkistä vireystilaa.

 

Parantaa unta ja unen laatua

 

Monet unettomuudesta kärsivät ovat saaneet apua ashwagandhasta. Myös uudet tutkimukset puoltavat ashwagandhan rauhoittavan, parantavan unen laatua ja henkistä vireystilaa. Tutkijat havaitsivat, että ashwagandha-kuurin aikana koehenkilöiden ahdistus vähentyi ja valppaus aamulla herätessä lisääntyi. (10)

Uusissa tutkimuksissa korostui tulosten olleen parempia ihmisillä, jotka kärsivät unettomuudesta, sekä niillä jotka nauttivat ashwagandhaa yli 600 mg päivittäin vähintään 2 kuukauden ajan. Todisteiden perusteella ashwagandha saattaa olla tehokas luonnonlääke unettomuuden hoitoon ja unenlaadun parantamiseen. (11)

 

Turvallinen käyttö

 

Lisäravinteena ashwagandha on useimmille täysin turvallinen luonnontuote mm. unettomuuden, ahdistuksen ja stressin hallintaan, ainakin kuuriluontoisesti. Annostukseen liittyvät suositukset vaihtelevat tuotekohtaisesti ollen keskimäärin 250-1250 milligramman välillä vuorokaudessa. Terveysvaikutukset näkyvät usein vasta useiden viikkojen tai kuukausien käytön seurauksena. Pidempiaikaisesti jatkuvan käytön vaikutukset tarvitsevat vielä lisää tutkimuksia. (3)

Vaikka rohtokoisiota pidetään yleisesti turvallisena adaptogeenina, niin se ei välttämättä ole sopiva kaikille ja sen käytöstä olisi hyvä keskustella ensin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

Raskaana olevien ja imettävien kannattaa varmuuden vuoksi välttää ashwagandhan käyttöä. Myös tiettyjen lääkkeiden kanssa ashwagandhalla saattaaa olla epätoivottuja yhteisvaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. bentsodiatsepiinit, barbituraatit ja antikonvulsantit. Myöskään kilpirauhasongelmien kanssa taisteleville ei ashwagandhaa suositella. (3)

Ashwagandhaa voi nauttia tyhjään vatsaan tai ruokailun yhteydessä, joko kerran tai useasti vuorokauden aikana. Ashwagandhaa sisältäviä tuotteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota vaikuttavien aineiden pitoisuuksiin, raaka-aineiden laatuun ja valmistusmenetelmiin. Vahvat juuriuutteet ovat usein moninkertaisesti perinteistä juurijauhetta voimakkaampia. Suositeltua tuotekohtaista annostusta ei tule ylittää, koska siihen voi liittyä epätoivottuja vaikutuksia.

 

Haittavaikutukset

 

Ashwagandhalla voi olla myös haittavaikutuksia. Mahdolliset haittavaikutukset tai sivuvaikutukset liittyvät yleensä tiettyjen lääkkeiden yhteiskäyttöön, sairauksiin ja elämäntilanteisiin kuten raskauteen sekä imettämiseen. (2) Joidenkin kohdalla on havaittu haittavaikutuksia kuten uneliaisuus, ripuli ja epämukavuus ylemmässä maha-suolikanavassa. (3)

 

Verenpaine ja verenpainelääkkeet

 

Ashwagandhan käyttöä ei suositella korkeasta tai keskimääräistä matalammasta verenpaineesta kärsiville, sillä verenpainelääkkeiden teho saattaa heikentyä ja pahimmillaan verenpaine saattaa yhteiskäytöstä johtuen laskea liian alas. (2)

 

Diabeteslääkkeet

 

Ashwagandhan käyttö saattaa vähentää diabeetikon verensokerin tasapainoa tai diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tehoa. Diabeteslääkkeiden yhteiskäyttöä ei siis suositella, koska verensokeri saattaa tippua liikaa. (2)  

 

Suolistosairaudet


Suolistosairauksista kärsiville ei ashwagandhaa suositella (2). Suolistosairauksia ovat mm. ärtyvän suolen oireyhtymä eli IBS (Irritable Bowel Syndrome).

 

Kilpirauhasen ongelmat ja kilpirauhaslääkkeet

 

Ashwagandhaa ei suositella kilpirauhasongelmia omaaville, sillä se voi laskea kilpirauhaslääkkeen vaikutusta merkittävästi. Kilpirauhaseen liittyvät oireet saattavat pahentua ashwagandhan käytön takia. (2)

 

Raskaus ja imettäminen

 

Ashwagandhan käyttö ei suositella raskaana ollessa, sillä se voi lisätä riskiä ennenaikaiseen synnytykseen ja keskenmenoon. Vielä ei tiedetä varmuudella kulkeutuuko vaikuttavia aineita imettäessä rintamaidon mukana lapseen ja voisiko siitä olla haittaa lapselle. Tästä syystä ashwagandhan käyttöä ei suositella myöskään imettäville. (2)

 

Autoimmuunisairaudet (MS-tauti ja nivelreuma)

 

Ashwagandha vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan ja tiettyjen autoimmuunisairauksien kuten MS-taudin ja nivelreuman oireet saattavat jopa pahentua ashwagandhan käytön myötä. (2)

 

Ashwagandhan juuria, jauhetta ja kapseleita.

Ashwagandhan juuria, jauhetta ja kapseleita.

 

Kokemuksia ashwagandhasta

 

Paras ashwagandha on valmistettu laadukkaista ja puhtaista ashwagandhan juurista. Ashwagandhaa sisältäviä tuotteita myydään jauheena, kapseleina, tinktuuroina ja sitä lisätään myös CBD-öljyihin ja luontaistuotteisiin parantamaan vaikuttavien aineiden yhteisvaikutuksia. Juuriuutetta käytetään yleensä kuuriluontoisesti pieniä määriä kerrallaan. Suositeltua annostusta ei kannata ylittää, koska liian suurilla annostuksilla se voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja epätasapainoa elimistössä.

Internetistä ja lehdistä löytyy paljon erilaisia kokemuksia shwagandhasta. Ihmiset ovat kertoneet saaneensa apua unettomuuteen ja siten nostaneet omia energiatasojaan. Myös stressin aiheuttamat ylikierrokset ja hermoston yliaktiivisuus ovat tasoittuneet merkittävästi käytön myötä, joka on itsessään auttanut nukahtamaan nopeammin ja nukkumaan paremmin. 

 

Aamulla vai illalla?

 

Mikä on paras aika annostella ashwagandhaa? Aamulla vai illalla? Ashwagandha on adaptogeeni, joten se vaikuttaa elimistön tilanteeseen ja tarpeisiin mukautuvasti. Ashwagandhaa voi siis annostella joko aamulla tai illalla. Mikäli koet vaikutuksen väsyttävänä, niin kannattaa annostelu ajoittaa iltaan. Illalla ashwagandhan nauttiminen auttaa myös elimistöä palautumaan päivän kuormituksesta kuten stressistä. Aamulla tai päivällä ashwagandha parantaa vireystilaa ja auttaa jaksamaan paremmin.

On kuitenkin hyvä huomioida, että markkinoilla on myös sellaisia ashwagandhasta valmistettuja erikoistuotteita kuten patentoitu KSM-66 Ashwagandha, jonka vaikutukset ovat enemmän rauhoittavia ja sen takia se sopii yleisesti paremmin iltaisin otettavaksi. Tuotteen mainostetaan auttavan nukahtamiseen ja parantavan unen laatua.

 

Lähteet

 

 1. D. Spensor. History Central. Historycentral.com. The History of Ashwagandha. Viitattu 30.03.2023
 2. Dr. M. Chhaya. 2023. Euroclinix. Euroclinix.net. Ashwagandha – luonnonlääke erektiohäiriöiden hoitoon. Viitattu 29.03.2023
 3. K. Chin et al. 2022. Healthline. Healthline.com. Viitattu 29.03.2023
 4. J. Salve et al. 2019. Curerus. Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6979308/. Viitattu 30.03.2023
 5. A. L. Lopresti et al. 2019. Medicine (Baltimore). An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6750292/
 6. 2017. Vitamiinisuositukset.com. Ashwagandha kokemuksia – Ahdistuksesta Erektioon. Viitattu 30.03.2023
 7. S. Wankhede et al. 2015. J int Soc Sports Nutr. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609282/
 8. J. M. Gannon et al. 2019. Ann Clin Psychiatry. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31046033/. Viitattu 30.03.2023
 9. K. Chengappa. 2018. J Clin Psychiatry. Adjunctive Use of a Standardized Extract of Withania somnifera (Ashwagandha) to Treat Symptom Exacerbation in Schizophrenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29995356/. Viitattu 30.03.2023
 10. S. B Kelgane et al. 2020. Cureus. Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096075/. Viitattu 30.03.2023
 11. K. L. Cheah. 2021. PLoS One. Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8462692/. Viitattu 30.03.2023

Saatat pitää myös…

Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljyä saadaan Nigella Sativa -kasvin siemenistä puristamalla. Kasvia on käytetty perinteisesti lääkkeenä ja mausteena jo tuhansien vuosien ajan. Varhaisimmat viitteet ajoittuvat muinaiseen Egyptiin asti. Mustakuminan siemeniä on löydetty faarao Tutakhamonin...

lue lisää
Inkivääri

Inkivääri

Inkivääri on Aasiassa luonnonvaraisena kasvava kasvi, jolla on tutkimusten mukaan monipuolisia vaikutuksia terveyteen. Tässä artikkelissa tutustutaan inkivääriin, sen ominaisuuksiin, käyttöön ja viljelyyn.  Mitä inkivääri on?    Inkivääri (Zingiber officinale) on...

lue lisää
Magnesium

Magnesium

Magnesiumin saanti ruokavaliosta jää yleensä alle päivittäisen saantisuosituksen ja isolla osalla väestöstä on magnesiumin puutetta. Magnesiumin puute voi aiheuttaa erilaisia oireita ja epätasapainoa elimistössä. Tästä artikkelista löydät tarkentavaa tietoa mikä on...

lue lisää

Tilaa uutiskirje ja hyödy eduista!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)