Välj en sida

Ashwagandha

Ashwagandha / Indisk ginseng / Withania somnifera.

24.4.2023

Tarkoitettu ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi kuluttajille.

Ashwagandha (Withania somnifera) är en av de mest uppskattade medicinalväxterna inom indisk medicin. Dess rötter har använts som medicin i årtusenden för att stödja allmänt välbefinnande, öka livslängden och lindra ångest och stress. Den tidigaste informationen om användningen av ashwagandha kan spåras tillbaka mer än 8 000 år i historien. (1)

 

Vad är Ashwagandha (Withania somnifera)?

 

Ashwagandha är en högt uppskattad örtväxt som har använts under lång tid på en mängd olika sätt vid behandling av olika sjukdomar och störningar. Den kännetecknas av en liten vintergrön buske vars rot innehåller medicinska föreningar, laktoner och alkaloider (withanolider)). Det är också känt som ett naturligt afrodisiakum, som tros öka libido. I det vilda finns växten mestadels i Indien, Afrika och Asien. (2)

Sanskritordet ashwagandha betyder lukten av en häst, vilket hänvisar till växtens starka doft och dess stärkande egenskaper. Det är också känt som vinterkörsbär och indisk ginseng. (2) Växtens vetenskapliga artnamn ”somnifera” syftar på dess sömnförbättrande egenskaper.

 

Hälsoeffekter

 

Ashwagandha har visat sig ha många olika hälsoeffekter, varav de mest kända är dess lugnande, sömnförbättrande och ångest- och stresslindrande effekter. Utöver dem kan det t.ex. förbättrar prestationsförmågan, ökar testosteronet, minskar psykiska problem, lindrar inflammationer och förbättrar hjärnfunktioner som minne. (3)

Därefter går vi igenom växtens hälsofördelar ännu mer i detalj, ämne för ämne.

 

Kan förbättra minnet och hjärnans funktion

 

Baserat på forskning kan användningen av ashwagandha förbättra minnet och kognitiva funktioner i hjärnan, åtminstone i vissa delar av befolkningen.

Studier har funnit att ashwagandha förbättrar t.ex. minne, uppmärksamhet och reaktionstid, informationsbehandlingshastighet och prestation i kognitiva uppgifter. Växtens föreningar har antioxidanteffekter i hjärnan, vilket kan bidra till kognitiva förmågor. (3)

 

Minskar ångest och stress

 

Ashwagandha är en adaptogen, vilket betyder att den enligt forskning har t.ex. förmågan att minska belastningen orsakad av ångest och stress och stödja kroppen i utmanande tider. Det påverkar funktionen hos kroppens HPA-axel, som reglerar psykologiska och fysiologiska stressreaktioner. (3)

En 8-veckors studie (2019) där en grupp fick ashwagandha-extrakt och den andra ett placebo fann att de som fick ashwagandha hade signifikant lägre nivåer av stress och kortisol jämfört med placebogruppen. Dessutom upplevde deltagare som fick ashwagandha en betydande förbättring av sömnkvaliteten. (4)

En annan liknande studie 2019 fann att bland dem som fick ashwagandha minskade ångesten avsevärt jämfört med dem som fick placebo. (5)

Baserat på dessa och många andra studier och erfarenheter är ashwagandha användbar vid behandling av ångest och stress . Men det behövs fortfarande fler studier angående den optimala dosen av ashwagandha och i vilken form det är det mest effektiva hjälpmedlet. (3)

 

Ökar testosteron och manlig fertilitet

 

I studier har ashwagandha visat sig öka testosteronnivåerna hos män, samt avsevärt förbättra fertiliteten.

En studie publicerad 2015 fann att testosteronnivåerna hos friska unga män ökade med upp till 15 % under en tvåmånadersperiod när 300 milligram ashwagandha-extrakt togs två gånger dagligen. (6)

I en annan randomiserad studie (2013) på 3 månader fann man att hos män med minskad spermieproduktion ökade ashwagandha sitt spermieantal med 167 % och ökade testosteronnivåerna med ca. 17 procent. Dessutom förbättrades den totala mängden och rörligheten av sperma med mer än hälften, och mängden luteniserande hormon ökade med 34 %. (6)

Sänker blodsockret

 

En genomgång av totalt 24 studier har funnit att användning av ashwagandha sänker insulin, blodsocker, hemoglobin, markörer för oxidativ stress och lipider. Föreningarna som finns i Ashwagandha verkar ha en diabetesreducerande effekt, eftersom det får celler att använda glukos från blodomloppet. (3)

Trots forskningen rekommenderas inte alltid ashwagandha för diabetiker och dess användning för behandling av diabetes bör diskuteras med en läkare först. Ashwagandha kan minska effektiviteten av diabetesmediciner och orsaka att blodsockret blir för lågt.

 

Förbättrar prestanda

 

Baserat på forskning kan ashwagandha ha en positiv effekt på träningsrelaterad prestation. Baserat på resultaten förbättrade örten den fysiska prestationsförmågan genom att öka muskelstyrkan och syreupptagningsförmågan (VO2 max). (3)

I en 2-månaders studie fick manliga deltagare ashwagandha dagligen och tränade regelbunden styrketräning. Muskelstyrkan märktes öka markant jämfört med gruppen som fick placebo. (7)

 

Kan minska symtom associerade med psykiska problem

 

Ashwagandhas effekter har också studerats i relation till psykiska utmaningar. Studier har genomförts bl.a. för grupper med schizofreni som hade ångest och depression . I en studie som genomfördes 2019 minskade symtomen på ångest och depression avsevärt under den tre månader långa testperioden. (8)

Forskning relaterad till ashwagandha tyder också på att den också kan vara till hjälp för att lindra de allmänna symtomen hos personer med schizofreni, såsom stress. (9)

Även om forskningsresultat tyder på att ashwagandha kan ha antidepressiva-liknande effekter, bör dess användning inte ersätta antidepressiva medel på egen hand. Du bör alltid diskutera saken först med en sakkunnig läkare.

 

Minskar inflammation

 

Föreningar som finns i ashwagandha har visat sig minska inflammation i kroppen. Enligt forskare, innehållet i växten withanolider (WA) påverkar kroppens inflammationsvägar och t.ex. till cytokiner som undertrycker inflammatoriska reaktioner. (3)

 

Ashwagandha används t.ex. för att behandla sömnlöshet.

Enligt forskning har ashwagandha förmågan att lugna, förbättra sömnkvaliteten och stödja mental vakenhet.

 

Förbättrar sömn och sömnkvalitet

 

Många som lider av sömnlöshet har fått hjälp av ashwagandha. Nya studier stödjer också ashwagandhas lugnande, helande sömnkvalitet och mentala vakenhet. Forskarna fann att under ashwagandhas gång minskade testpersonernas oro och deras vakenhet ökade när de vaknade på morgonen. (10)

Nya studier visade att resultaten var bättre hos personer som lider av sömnlöshet, såväl som hos dem som tog mer än 600 mg ashwagandha dagligen i minst 2 månader. Baserat på bevisen kan ashwagandha vara ett effektivt naturligt botemedel för att behandla sömnlöshet och förbättra sömnkvaliteten. (11)

 

Säker användning

 

Som ett komplement är ashwagandha en helt säker naturprodukt för de flesta, t.ex. för att hantera sömnlöshet, ångest och stress, åtminstone på ett terapeutiskt sätt. Rekommendationer relaterade till dosering varierar beroende på produkt, i genomsnitt mellan 250 och 1250 milligram per dag. Hälsoeffekterna är ofta synliga först efter flera veckors eller månaders användning. Effekterna av långvarig kontinuerlig användning kräver fortfarande mer forskning. (3)

Även om ashwagandha i allmänhet anses vara en säker adaptogen, är den inte nödvändigtvis lämplig för alla och det skulle vara bra att diskutera dess användning med en sjukvårdspersonal först.

För att vara på den säkra sidan bör gravida och ammande kvinnor undvika att använda ashwagandha. Ashwagandha kan också interagera med vissa mediciner. Sådana läkemedel innefattar t.ex. bensodiazepiner, barbiturater och antikonvulsiva medel. Ashwagandha rekommenderas inte heller för dem som kämpar med sköldkörtelproblem. (3)

Ashwagandha kan tas på fastande mage eller med måltider, antingen en eller flera gånger om dagen. När du köper produkter som innehåller Ashwagandha bör du vara uppmärksam på koncentrationerna av aktiva ämnen, kvaliteten på råvarorna och tillverkningsmetoderna. Starka rotextrakt är ofta många gånger starkare än traditionellt rotpulver. Den rekommenderade produktspecifika dosen bör inte överskridas, eftersom det kan innebära oönskade effekter.

 

Skadliga effekter

 

Ashwagandha kan också ha biverkningar. Eventuella biverkningar eller biverkningar är vanligtvis relaterade till kombinerad användning av vissa läkemedel, sjukdomar och livssituationer som graviditet och amning. (2) Biverkningar som dåsighet, diarré och obehag i den övre mag-tarmkanalen har observerats hos vissa. (3)

 

Blodtryck och blodtrycksmedicin

 

Användningen av Ashwagandha rekommenderas inte för dem som lider av högt eller lägre än genomsnittligt blodtryck, eftersom effektiviteten av blodtrycksmediciner kan minska och i värsta fall kan blodtrycket sjunka för lågt på grund av gemensam användning. (2)

 

Diabetesläkemedel

 

Användningen av Ashwagandha kan minska blodsockerbalansen hos diabetiker eller effektiviteten av diabetesmediciner . Kombinerad användning av diabetesmediciner rekommenderas därför inte, eftersom blodsockret kan sjunka för mycket. (2)

 

Tarmsjukdomar


Ashwagandha rekommenderas inte för dem som lider av tarmsjukdomar (2). Tarmsjukdomar omfattar t.ex. irritabel tarm eller IBS (Irritable Bowel Syndrome) .

 

Sköldkörtelproblem och sköldkörtelläkemedel

 

Ashwagandha rekommenderas inte för personer med sköldkörtelproblem, eftersom det avsevärt kan minska effekten av sköldkörtelmedicin. Sköldkörtelrelaterade symtom kan förvärras på grund av användning av ashwagandha. (2)

 

Graviditet och amning

 

Användning av Ashwagandha rekommenderas inte under graviditet, eftersom det kan öka risken för för tidig födsel och missfall. Det är ännu inte känt med säkerhet om de aktiva substanserna passerar genom bröstmjölken till barnet under amning och om det kan vara skadligt för barnet. Av denna anledning rekommenderas inte heller användningen av ashwagandha för ammande kvinnor. (2)

 

Autoimmuna sjukdomar (MS och reumatoid artrit)

 

Ashwagandha påverkar immunsystemets funktion och vissa autoimmuna sjukdomar som MS och reumatoid artrit symptomen kan till och med förvärras med användning av ashwagandha. (2)

 

Ashwagandha rot, pulver och kapslar.

Ashwagandha rot, pulver och kapslar.

 

Erfarenheter med ashwagandha

 

PAras ashwagandha är gjord av högkvalitativa och rena ashwagandha rötter. Produkter som innehåller Ashwagandha säljs som pulver, kapslar, tinkturer, och det läggs även till CBD-oljor och naturliga produkter för att förbättra de synergistiska effekterna av de aktiva ingredienserna. Rotextraktet används vanligtvis som botemedel i små mängder åt gången. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas, eftersom för höga doser kan orsaka biverkningar och obalans i kroppen.

Det finns många olika upplevelser av shwagandha på internet och i tidningar. Folk har sagt att de fått hjälp med sömnlöshet och därmed höjt sin egen energinivå. De stressinducerade överväxlingarna och överaktiviteten i nervsystemet har också slätats ut avsevärt med användning, vilket i sig har hjälpt till att somna snabbare och sova bättre.

 

Morgon eller kväll?

 

När är den bästa tiden att dosera ashwagandha? Morgon eller kväll? Ashwagandha är en adaptogen, så den har en adaptiv effekt på kroppens situation och behov. Ashwagandha kan därför doseras antingen på morgonen eller på kvällen. Om du tycker att effekten är tröttsam, rekommenderas det att schemalägga doseringen på kvällen. Att konsumera ashwagandha på kvällen hjälper också kroppen att återhämta sig från dagens belastning, som stress. På morgonen eller under dagen förbättrar ashwagandha vakenhet och hjälper dig att klara dig bättre.

Det är dock bra att notera att det även finns specialprodukter gjorda av ashwagandha på marknaden, som den patenterade KSM-66 Ashwagandha, vars effekter är mer lugnande och därför generellt sett bättre lämpar sig att intas på kvällen. Produkten annonseras för att hjälpa till att somna och förbättra sömnkvaliteten.

 

Källor

 

 1. D. Spencer. Historia Central. Historycentral.com. Ashwagandhas historia. Hänvisad 2023-03-30
 2. Dr. M. Chhaya. 2023. Euroclinix. Euroclinix.net. Ashwagandha – ett naturligt botemedel mot erektil dysfunktion. Hänvisad 2023-03-29
 3. K. Chin et al. 2022. Healthline. healthline.com. Hänvisad 2023-03-29
 4. J. Salve et al. 2019. Curerus. Adaptogena och ångestdämpande effekter av Ashwagandha-rotextrakt hos friska vuxna: en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad klinisk studie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6979308/. Hänvisad 2023-03-30
 5. AL Lopresti et al. 2019. Medicin (Baltimore). En undersökning av stresslindrande och farmakologiska effekter av ett ashwagandha (Withania somnifera) extrakt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6750292/
 6. 2017. Vitamin Recommendations.com. Ashwagandha-upplevelser – Från ångest till erektion. Hänvisad 2023-03-30
 7. S. Wankhede et al. 2015. J int Soc Sports Nutr. Undersöker effekten av Withania somnifera-tillskott på muskelstyrka och återhämtning: en randomiserad kontrollerad studie. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609282/
 8. JM Gannon et al. 2019. Ann Clin psykiatri. Effekter av ett standardiserat extrakt av Withania somnifera (Ashwagandha) på depression och ångestsymptom hos personer med schizofreni som deltar i en randomiserad, placebokontrollerad klinisk prövning. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31046033/. Hänvisad 2023-03-30
 9. K. Chengappa. 2018. J Clin Psykiatri. Tilläggsanvändning av ett standardiserat extrakt av Withania somnifera (Ashwagandha) för att behandla symtomexacerbation vid schizofreni: en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29995356/. Hänvisad 2023-03-30
 10. S.B. Kelgane et al. 2020. Cureus. Effekt och tolerabilitet av Ashwagandha Root Extract hos äldre för förbättring av allmänt välbefinnande och sömn: En prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096075/. Hänvisad 2023-03-30
 11. KL Cheah. 2021. PLoS One. Effekt av Ashwagandha (Withania somnifera) extrakt på sömn: En systematisk översikt och metaanalys. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8462692/. Hänvisad 2023-03-30

Saatat pitää myös…

Ingefära

Ingefära

Ingefära är en växt som växer vilt i Asien och som enligt forskning har mångsidiga effekter på hälsan. Den här artikeln introducerar ingefära, dess egenskaper, användning och odling. Vad är ingefära?   Ingefära (Zingiber officinale) är en örtartad, enhjärtbladig...

läs mer
Vad är L-theanin?

Vad är L-theanin?

Vad är L-theanin? L-theanin är en aminosyraförening som vanligtvis produceras genom att extrahera grönt te (Camellia sinensis) blad. L-theanin har också hittats i bruna dadlar (Imleria Badia). Som tillskott anses theanin allmänt vara avslappnande och har använts under...

läs mer

Nyhetsbrev. Prenumerera nu!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)