Selecteer een pagina
Synthetische cannabinoïden

Synthetische cannabinoïden

Synthetische cannabinoïden worden veelal geheel of gedeeltelijk chemisch gemaakt en het gebruik ervan brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel voorkomende synthetische cannabinoïden zijn b.v. HHC, JWH, dronabinol en nabilone. Dit artikel bespreekt het onderwerp wat synthetische cannabinoïden zijn en wat de meest voorkomende effecten, bijwerkingen, risico’s en wetgeving zijn.

 

Synthetische cannabis

 

Synthetische cannabis is een term die specifieker verwijst naar synthetisch geproduceerde cannabinoïden, d.w.z. chemische verbindingen die zijn ontworpen om de natuurlijke cannabinoïden na te bootsen die in de cannabisplant worden aangetroffen. De overgrote meerderheid van de synthetische cannabinoïden is in een laboratorium ontwikkeld en is vaak gevaarlijk en kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Het onderzoek naar cannabinoïden is de afgelopen jaren toegenomen, en vooral medicijnen die gebaseerd zijn op de metabolische reacties van cannabinoïden hebben centraal gestaan ​​in de experimenten. Synthetische cannabinoïden zijn een van de belangrijkste groepen medicijnen die onderzoekers hebben gebruikt bij de ontwikkeling van medicijnen. Synthetische cannabinoïden zijn gebruikt in klinische onderzoeken, b.v. om de reden dat ze een nauwkeurige dosering en controle mogelijk maken met betrekking tot het metabolisme van cannabinoïden. Dit betekent echter niet dat synthetische cannabinoïden betere alternatieven voor de mens zijn dan natuurlijke.

Begin jaren 2000 werden synthetische cannabinoïden populaire conversiemedicijnen in de wereld, die illegaal en op sommige plaatsen ook legaal worden verkocht. De producten kwamen op de markt, b.v. onder de merknamen “K2” en “Spice”. Hun populariteit was grotendeels gebaseerd op de legaliteit en het feit dat ze niet kunnen worden opgespoord of gezocht met traditionele drugstests. Volgens onderzoek kunnen de effecten van synthetische cannabis tot 2-100 keer sterker zijn dan de bedwelmende THC die van nature in de cannabisplant voorkomt. (1)

Menselijke ervaring en klinische onderzoeken hebben bewezen dat sommige synthetische cannabinoïden pijnstillende eigenschappen hebben, evenals spasmen, ontstekingen en remming van de groei van kanker (1). Maar alleen al door de positieve effecten moet je niet te enthousiast worden, want synthetische cannabis veroorzaakt in het slechtste geval levensbedreigende situaties (4).

 

De nadelen van synthetische cannabinoïden

 

Het gebruik van synthetische cannabinoïden, ook wel conversiemedicijnen genoemd, kan met grote risico’s gepaard gaan en het is wetenschappelijk bewezen dat ze nadelige gevolgen hebben voor de mens. Nadelige effecten omvatten b.v. angst , misselijkheid, kortademigheid , cognitieve stoornissen, psychose, moeite met ademhalen, zelfmoordgedachten, pijn op de borst, hoge bloeddruk en acuut nierfalen . Synthetische stoffen kunnen ook schadelijke langetermijneffecten hebben, waarvan meer bekend zal worden naarmate het onderzoek vordert. (1)

Synthetische cannabinoïden kunnen zogenaamde volledige agonisten, dat wil zeggen dat ze zich volledig kunnen hechten aan de cannabinoïdereceptoren van het lichaam, wat zeer sterke en in het ergste geval levensbedreigende effecten veroorzaakt. Aan de andere kant hechten natuurlijke cannabinoïden zich slechts gedeeltelijk aan de receptoren en zijn daarom veiliger alternatieven.

Hoewel er veel verschillende soorten synthetische cannabinoïden zijn, zullen we ons in dit artikel vooral concentreren op de drie die veel voorkomen en bekend staan ​​als HHC, JWH en dronabinol.

 

Synthetische cannabinoïden zoals JWH, HHC en dronabinol.

Synthetische cannabinoïden, transformatiemedicijnen genoemd, worden in vele vormen verkocht, legaal en illegaal.

HHC

 

HHC ( Hexahydrocannabinol i ) is een vorm van de synthetische cannabinoïde, een derivaat van de bedwelmende THC die van nature in de cannabisplant voorkomtafgeleide van. Helemaal nieuw is het niet, want de Amerikaanse chemicus Roger Adams synthetiseerde HHC al in de jaren veertig voor het eerst. De commercialisering ervan vond echter pas decennia later plaats. (2)

De reden waarom HHC-producten op de markt zijn geïntroduceerd ligt waarschijnlijk in het feit dat ondernemers in het veld geld wilden verdienen met legale ‘cannabisproducten’, die niet verboden zijn in het VN-Verdragsverdrag. Elk land zou HHC als verdovend middel moeten verbieden of op een andere manier moeten reguleren. (2)

Het effect van HHC is beschreven als vergelijkbaar met dat van THC, omdat het psychoactieve effecten produceert, waardoor de gebruiker een sterke euforie kan ervaren, d.w.z. een gevoel van welzijn en ontspanning. Net als THC verhoogt HHC ook de eetlust. Uit ervaring blijkt dat het effect van HHC iets milder is dan dat van THC, maar ter vergelijking is het belangrijk op te merken dat THC zeer zelden rechtstreeks in geïsoleerde vorm wordt gebruikt. In de praktijk is THC een van de natuurlijke cannabinoïden die in de cannabisplant werken, waarvan sommige juist antipsychoticum zijn en daardoor de effecten van THC in evenwicht brengen of zelfs opheffen. Ook varieert de natuurlijke hoeveelheid THC van de plant sterk tussen verschillende soorten, en ook de kweekmethode speelt een rol bij de vorming van concentraties. Om deze reden hangt het vergelijken van de effecten van HHC en THC van veel verschillende factoren af.

De legaliteit van HHC verschilt per land en is legaal verkrijgbaar in ten minste veel Europese landen en de Verenigde Staten. Hoewel de populariteit van HHC zich wijd heeft verspreid naar verschillende landen, b.v. Finland en Estland zijn landen waar HHC als verboden stof is geclassificeerd en het gebruik ervan niet zo populair is als in verschillende andere landen. In Zweden is HHC legaal, althans voorlopig. Er zijn veel soorten HHC-producten op de markt en het wordt toegevoegd aan bijvoorbeeld snoepgoed, vloeistoffen voor e-sigaretten, industriële hennepbloemen en vele andere bekende consumentenproducten. (2)

De nadelen en onzekerheid van HHC worden ook vergroot door het feit dat de producten niet noodzakelijkerwijs enige vorm van kwaliteitscontrole ondergaan, in welk geval ongewenste schadelijke chemicaliën in het eindproduct kunnen worden aangetroffen. HHC kan ook chemisch worden geproduceerd uit niet-bedwelmende hennep en kan om die reden ook wel een semi-synthetische cannabinoïde worden genoemd. (2)

 

JWH

 

JWH (JWH-018 en JWH- 073) zijn geclassificeerd als mijn synthetische cannabinoïden, die zijn ontworpen om de natuurlijke cannabinoïden in de cannabisplant na te bootsen. Het gebruik ervan kan verschillende bijwerkingen veroorzaken, zoals misselijkheid, duizeligheid en slaperigheid. Het kan ook andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals maagklachten en cerebrovasculaire aandoeningen.

 

Dronabinol

 

Dronabinol (dronabinol) is een synthetische THC, of ​​tetrahydrocannabinol, die in 1985 door de FDA werd goedgekeurd voor de behandeling van door HIV en AIDS geïnduceerde anorexia en door chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken bij patiënten die niet reageren op conventionele anti-emetica. (3) Deze synthetische versie van THC is beter bekend onder zijn handelsnamen Marinol, Syndros, Reduvo en Adversa .

De meest voorkomende bijwerkingen van dropanol zijn misselijkheid en braken. duizeligheid, maagpijn, slaperigheid, paranoia en abnormale gedachten. (3)

Het gebruik van dronabinol kan ook cognitieve veranderingen veroorzaken en zelfs een mentale of fysieke handicap veroorzaken. Bovendien kan het epileptische aanvallen veroorzaken bij mensen die daar vatbaar voor zijn. Dronabinol kan gevaarlijk zijn voor mensen met een hartaandoening en neurodynamische instabiliteit veroorzaken die verband houdt met de bloedstroom in het lichaam. Symptomen kunnen zijn: flauwvallen, een te snelle hartslag, een plotselinge daling of stijging van de bloeddruk. (3)

 

Cannabispyscose

Synthetische cannabinoïden kunnen ook gevoeligere zogenaamde cannabispsychose, die gepaard kan gaan met intense angst, angst en zelfmoordgedachten naast zintuiglijke stoornissen. Synthetische cannabis kan tot 100 keer sterker zijn dan natuurlijke cannabis, en de risico’s voor de geestelijke gezondheid zijn ook aanzienlijk groter. (1)

 

Synthetische cannabis kan levensbedreigend zijn

 

Het gebruik van synthetische cannabinoïden is de afgelopen jaren toegenomen en heeft niet alleen aandacht gekregen in medisch onderzoek, maar ook bij illegaal gebruik. Over de hele wereld zijn gevallen bekend waarbij synthetische cannabinoïden zelfs sterfgevallen hebben veroorzaakt. Onder andere om deze reden zijn veel landen begonnen met het verbieden van het gebruik en de productie van synthetische cannabinoïden. (4)

 

HHC en JWH zijn veel voorkomende synthetische cannabinoïden.

Synthetische cannabinoïden worden verkocht als verleidelijke snoepjes en in veel andere eetbare vormen.

 

Kan synthetische cannabis in het bloed voorkomen?

 

Een gebruiker van natuurlijke cannabis kan in een situatie terechtkomen waarin hij vanwege het gebruik drugstests moet ondergaan en uitgesloten moet worden van het beroepsleven, ook al gebruikt hij nooit cannabis onder werktijd. Een positieve drugstest kan ook b.v. toegang tot therapie of verschillende behandelingen.

Hoe lang blijft synthetische cannabis aanwezig in urine of bloed? Momenteel worden synthetische cannabinoïden helemaal niet getest in bloed of urine. Het is bekend dat huit angst voor screening schakelen sommige cannabisgebruikers over op synthetische cannabinoïden, omdat deze momenteel helemaal niet in bloed of urine worden getest. (1)

 

Beschouwingen over de effecten van de verbodswet op conversiemedicijnen

 

Het cannabisverbod is zeker een van de redenen waarom synthetische cannabinoïden ook steeds vaker voorkomen op de illegale markt. Synthetische cannabinoïden zijn doorgaans aanzienlijk goedkopere en vele malen sterkere alternatieven voor natuurlijke cannabis. Bovendien wordt er niet naar het gebruik ervan gezocht bij drugsonderzoeken, waardoor ze voor velen de enige optie zijn vanwege de angst om gepakt te worden. Om dezelfde reden kunnen veel mensen bijvoorbeeld ook in het verkeer zwaar onder invloed van synthetische drugs rijden zonder angst voor straf voor rijden onder invloed.

Door de Cannabiswet te hervormen en te reguleren zou men vermoedelijk ook de problemen veroorzaakt door synthetische cannabinoïden kunnen verminderen. De belangstelling voor synthetische stoffen zou kunnen afnemen als legale en natuurlijke cannabis gemakkelijker, goedkoper en veiliger verkrijgbaar zou zijn met goede kwaliteitscontrole. Op dit moment is de straatmarkt in landen waar cannabis illegaal is volkomen wild en weten kopers vaak niet precies wat of welke sterkte van het product ze hebben gekocht.

Regulering kan ook van invloed zijn op de sterkte en kenmerken van de producten op de markt. Grof samengevat geldt: hoe meer antipsychotische en kalmerende CBD ( cannabidiol ) cannabis bevat, hoe minder nadelige effecten en gezondheidsrisico’s van de bedwelmende THC . CBD lijkt de effecten van THC te neutraliseren en in evenwicht te brengen. Vaak streven illegale kwekers naar een hoog THC-gehalte, waarbij ze CBD negeren, wat psychologische problemen kan veroorzaken. Bij legale producten zou bijvoorbeeld een bovengrens voor de hoeveelheid THC kunnen worden vastgesteld, waarbij er tegelijkertijd op gelet zou moeten worden dat het CBD-gehalte in evenwicht voldoende hoog zou zijn.

 

Overzicht

 

Synthetische cannabinoïden zijn chemische verbindingen waarvan het gebruik ernstige bijwerkingen kan veroorzaken en mogen daarom alleen in medisch onderzoek worden gebruikt. Het is belangrijk dat mensen de mogelijke bijwerkingen van synthetische cannabinoïden begrijpen, zodat ze het gebruik ervan voor illegale doeleinden kunnen vermijden.

De meest voorkomende synthetische cannabinoïden zijn Dronabinol, JWH en Hexahydrocannabinol (HHC). In tegenstelling tot natuurlijke, van planten afkomstige cannabinoïden, kunnen synthetische cannabinoïden volledige agonisten zijn en zich volledig aan de receptoren van het lichaam binden, terwijl natuurlijke cannabinoïden slechts gedeeltelijk binden, wat veiliger alternatieven zijn. Synthetische cannabis komt niet naar voren in een bloed- of urinetest, omdat de tests deze momenteel helemaal niet screenen. Regulering van legale cannabis zou mogelijk de aantrekkelijkheid en gezondheidsrisico’s van synthetische stoffen kunnen verminderen.

 

bronnen

 

 1. Castaneto MS et al. 2014. Gepubliceerd. Synthetische cannabinoïden: epidemiologie, farmacodynamiek en klinische implicaties. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25220897/ . Referentie 10/10/2023
 2. Leppänen M.. YLE. 2023. Een nieuwe ‘legale wolk’ verspreidt zich in Europa – Finland verbood de verkoop. https://yle.fi/a/74-20024773 . Referentie 10/10/2023
 3. O’Donnell B. et al. 2022. Nationale Bibliotheek voor Geneeskunde. Dronabinol. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557531/. Referentie 10/10/2023.
 4. Roy EA 2018. De Bewaker. Het aantal sterfgevallen door synthetische cannabis neemt toe in Nieuw-Zeeland, waardoor het legaliseringsdebat oplaait. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/27/synthetic-cannabis-deaths-new-zealand-legalisation-debate. Referentie 10/10/2023
Recreatief gebruik van cannabis is in Europa toegestaan

Recreatief gebruik van cannabis is in Europa toegestaan

Deze zomer was er goed hennepnieuws uit Europa, toen Luxemburg THC legaliseerde teelt, gebruik en bezit van cannabis die cannabis bevat voor privégebruik met bepaalde beperkingen. Tot nu toe is de teelt van CBD-bevattende planten, evenals de verkoop en het gebruik van CBD-producten, toegestaan, maar met de hervorming van de wet kun je thuis, aan het zicht onttrokken, vier THC-houdende planten kweken en bezitten 3 gram bloei voor recreatief of medicinaal gebruik. (1,2)

Duitsland volgt


Op dezelfde manier werd in Duitsland een wetsvoorstel aangenomen dat, wanneer het in werking treedt, de Duitse cannabiswet tot de meest tolerante in Europa zal maken. De Duitse wetshervorming moet nog worden verfijnd en aangepast aan de verschillende staten, maar de plannen zijn dat Duitse burgers ouder dan 18 jaar die lid zijn van de cannabisclub zowel THC-bevattende cannabis mogen kweken als bezitten. Er kunnen maximaal drie planten tegelijk worden gekweekt en de aankooplimiet is gepland op 25
gram per dag, met een maximum van 50 g per maand voor personen ouder dan 21 en een maximum van 30 g per maand voor personen onder de 21 jaar. (3)

Duitsland legaliseert het gebruik van cannabis.

Met de wetshervorming mogen er in Duitsland maximaal drie planten tegelijk worden gekweekt en mag er maximaal 25 gram cannabis per dag worden gekocht.

 

De legalisatiegolf in Europa begon op Malta

 

De legaliseringsgolf in Europa werd voor het eerst op gang gebracht door Malta in 2021, waar recreatief gebruik van cannabis is toegestaan ​​voor volwassenen, waarbij het gebruik ervan werd beperkt tot zeven (7) gram en vier zelfgekweekte planten. (4)

Over de wetswijziging werd in 2021 in het parlement gestemd, waar de wet werd goedgekeurd met een stemming van 36 tegen 27 stemmen. Owen Bonnici, ook wel bekend als de ‘minister voor Gelijkheid’ die het wetsvoorstel heeft ingediend, zegt dat Malta de schade die verband houdt met het gebruik van cannabis probeert te verminderen met soepele wetgeving. Het gebruik van cannabis op openbare plaatsen zal verboden blijven, en als cannabis in het bijzijn van kinderen wordt gebruikt, zullen boetes van 300 tot 500 euro volgen. (4)

 

Het doel van de wetshervorming is het verminderen van schade

 

De juridische hervormingen zijn bedoeld om de schade van cannabis en de georganiseerde misdaad te verminderen, zoals in veel landen na de legalisering is gebeurd. Ook in veel andere landen, zoals Finland , is er recentelijk een hevig debat geweest en zijn er nieuwe juridische initiatieven gekomen voor de legalisering van cannabis. Het valt nog te bezien welke van de Europese landen de volgende in de rij zal zijn.

 

bronnen

 

 1. Informatie van het Luxemburgse Ministerie van Justitie. https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2023/07-juillet/18-loi-cannabis.html. Gerefereerd op 3-10-2023
 2. RTL vandaag. 2023. Luxemburg legaliseert de teelt en consumptie van cannabis thuis. https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2079984.html. Gerefereerd op 3-10-2023
 3. Sky-nieuws. 2023. Duitsland keurt het Landmark-wetsvoorstel goed om het gebruik en de verkoop van cannabis te liberaliseren. https://news.sky.com/story/germany-approves-landmark-bill-to-liberalise-cannabis-use-and-sale-12941086. Gerefereerd op 3-10-2023.
 4. Reuters. 2021. Malta wordt het eerste Europese land dat cannabis voor persoonlijk gebruik goedkeurt. Gerefereerd op 6-10-2023.
CBD en cannabis in de verzorging van huisdieren

CBD en cannabis in de verzorging van huisdieren

CBD en cannabis in de verzorging van huisdieren. Dit is een vertaald artikel, het origineel kan worden gelezen vanaf hier .

De diergeneeskunde heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en dankzij de beschikbaarheid van effectievere medicijnen leven veel huisdieren langer dan jaren geleden. Met het ouder worden ontstaan echter problemen, zoals reuma of andere pijn- en ontstekingsaandoeningen. De negatieve bijwerkingen van veelgebruikte pijnstillers kunnen het immuunsysteem , de darmfunctie, de nieren en de lever aantasten. Naast deze gevolgen werken pijnstillers niet altijd zoals we zouden willen – zowel bij mens als dier verschilt de effectiviteit van persoon tot persoon. CBD en cannabis bij de behandeling van huisdieren komen in een snel tempo steeds vaker voor.

Van alle toepassingen van cannabis in de humane en diergeneeskunde is pijnverlichting het best gedocumenteerd. Studies hebben aangetoond dat cannabis een belangrijke pijnstiller is bij verschillende ziekten. In onderzoeken is aangetoond dat THC- en CBD-extracten mensen verlichting bieden bij zowel kanker als zenuwpijn .

Studies ter beoordeling van de effectiviteit van cannabis bij de behandeling van artritis bij honden zijn afgerond. Een recente studie van Cornell University toonde een afname van pijnniveaus bij honden met reuma in een testgroep die CBD kreeg, in vergelijking met een placebogroep. De pijnniveaus namen af zonder negatieve bijwerkingen.

Veel dierenartsen en eigenaren van gezelschapsdieren hebben met eigen ogen de positieve effecten van medicinale cannabis gezien bij de behandeling van artritis en pijn. Het onderzoek bevestigt alleen maar wat velen in de praktijk hebben gevonden.

 

Alternatieven voor CBD-producten voor huisdieren

Dierlijke CBD-producten zijn meestal vloeibare olie, tabletten, capsules of in de vorm van traktaties. Vloeistoffen zijn beter omdat de dosering nauwkeurig kan worden gecontroleerd en omdat CBD beter wordt opgenomen via de weefsels van de mond dan via het spijsverteringskanaal.

Verdampte of gerookte cannabis mag nooit worden gebruikt als medicijn voor huisdieren. Dit kan de longen van het huisdier beschadigen en leiden tot een schadelijke overdosis.

Volgens hetzelfde principe mogen eetbare cannabisproducten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie niet aan huisdieren worden gegeven. Ze zijn moeilijk nauwkeurig te doseren en kunnen ingrediënten bevatten die giftig zijn voor dieren (zoals rozijnen, chocolade, enz.).

Daarentegen zijn bijna alle natuurlijke CBD producten ook direct geschikt voor huisdieren, zolang er niets extra’s in het product zit, zoals b.v. conserveringsmiddelen en additieven. Met andere woorden, CBD-olie kan ook thuis worden gebruikt, zolang u bedenkt dat u een geschikte dosering van ca. Voor een huisdier van 10 kg. Voor kleinere huisdieren kan zelfs minder genoeg zijn.


Hoe kies je het juiste medicijn?

 

CBD en cannabis kunnen een goede optie zijn voor de behandeling van huisdieren. Bij het overwegen van cannabis als een medische optie voor de behandeling van pijn of ontsteking, is het belangrijk om te begrijpen hoe de verschillende componenten van een cannabisproduct uw huisdier kunnen beïnvloeden. De volgende belangrijke factoren moeten in gedachten worden gehouden :

 

Het Entourage-effect: Het algehele synergetische voordeel van cannabis houdt verband met de hoeveelheid en verhouding van cannabinoïden, terpenen en flavonoïden. Deze factoren beïnvloeden de mate van biologische activiteit en de mate van effecten van het product.

Het vinden van de juiste verhouding van THC en CBD, evenals de dosering, zijn cruciaal voor succes.

Houd rekening met parallelle medicatie en mogelijke geneesmiddelinteracties .

Praat altijd met uw dierenarts voordat u met een nieuw medicijn of voedingssupplement begint om de ziekte van uw huisdier te behandelen.

De THC:CBD verhouding varieert van een zeer hoge verhouding zoals 20:1, tot een uitgebalanceerde verhouding van 1:1 en 1:2.

 

Dosering gids

Beslissen welk product of welke verhouding u moet gebruiken voor de pijn en ontsteking van uw huisdier, hangt af van de ernst en oorsprong van de pijn. Hieronder vindt u een gids voor het kiezen van verhoudingen voor de behandeling van pijn en ontsteking bij dieren.

 

Hoge CBD
4:1 – 20:1 / CBD:THC (weinig of geen THC )
Milde tot matige pijn zoals artritis en rugpijn

Een evenwichtige relatie

1:1 CBD/THC
Matige pijn zoals artritis en rugpijn.

Hoge THC-verhoudingen

4:1 tot 20:1 THC/CBD
Ernstige pijn, zoals kankerpijn, zenuwpijn en gevorderde artritis.


Bij het gebruik van cannabis als medicijn voor huisdieren moet eraan worden herinnerd dat significante bijwerkingen onaanvaardbaar zijn. Het doel van cannabisbehandeling voor huisdieren is om de symptomen te verlichten zonder andere bijwerkingen. De normale gedragspatronen van huisdieren moeten na de behandeling ongewijzigd blijven.

Hieronder volgen instructies voor het doseren van THC en CBD voor katten en honden. Praat altijd met uw dierenarts voordat u begint met het behandelen van de ziekte van uw huisdier met medicijnen op basis van cannabis.Dosering van THC

THC is altijd een beperkende factor bij de dosering .


0,2 tot 0,6 mg THC per 5 kg lichaamsgewicht , twee keer per dag.
Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog de dosering langzaam elke 4-7 dagen.
Per geval kunnen hogere doseringen mogelijk/noodzakelijk zijn.
Houd goed in de gaten of het huisdier verlies van evenwicht of aandacht vertoont. Verlaag de dosis of stop de medicatie onmiddellijk als u significante bijwerkingen opmerkt.

 

Dosering van CBD

0,5 tot 5 mg CBD per 5 kg lichaamsgewicht , twee keer per dag.
Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog de dosering langzaam elke 4 tot 7 dagen.
Vaak zijn kleine doses effectief. Hogere doses CBD kunnen onder bepaalde omstandigheden gunstig zijn.

 

Medicinale cannabis kan van groot nut zijn voor dieren die pijn hebben. Het veilige en effectieve gebruik van cannabis vereist inzicht in de milligramhoeveelheden THC en CBD (of andere cannabinoïden ), de verhouding van cannabinoïden en de juiste dosering van het medicijn voor dieren.

Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw huisdier. Dus als het gaat om de inhoud of dosering van cannabisgeneesmiddelen, laat dan niets aan het gissen of aannames over.

De auteur van het originele artikel, Gary Richter, een van de auteurs van projectcbd.org, is een dierenarts uit Oakland. Meer over zijn werk lees je in het artikel CBD voor huisdieren .

Meer over geschikte dosering voor dieren leest u hier .

U vindt de beste CBD-producten in Finland in de online winkel van Hamppumaa.

 

Noora Peltola, henneppartner

Agroloog AMK, natuurproductontwikkelaar & permacultuurontwerper

www.hamppumaa.fi

CBD en fibromyalgie

CBD en fibromyalgie

De term fibromyalgie komt van de woorden “fibro” die verwijst naar bindweefsel en “myalgie” die spierpijn beschrijft. Fibromyalgie is een veel voorkomende ziekte die verband houdt met het centrale zenuwstelsel en treft ongeveer vijf procent van de mensen (1). Dit artikel bespreekt de onderzoeksgegevens over de vraag of CBD nuttig is bij de behandeling van fibromyalgiesymptomen.

 

Wat is fibromyalgie?

 

Fibromyalgie veroorzaakt chronische vermoeidheid, geheugenstoornissen en pijn in het bewegingsapparaat en ondersteunende organen, zonder dat er een duidelijk verband bestaat met ontstekingen, beschadigingen of verwondingen. De symptomen gaan meestal gepaard met slaap van lage kwaliteit die niet herstellend genoeg is en tot uitputting leidt. (1)

Oudere vrouwen en vrouwen van middelbare leeftijd worden het meest getroffen door fibromyalgie. Bij kinderen en jongeren komt het slechts zelden voor (2).

 

Oorzaken van fibromyalgie

 

De oorzaak van fibromyalgie is nog steeds niet helemaal bekend, maar men denkt dat het verband houdt met een onbalans van het autonome zenuwstelsel en een neurale pijnregulatiestoornis (1).

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat fibromyalgie, in ieder geval gedeeltelijk, kan worden veroorzaakt door angst en neerslachtigheid veroorzaakt door langdurige stress. Dit soort herhaalde stress kan verschillende oorzaken hebben en kan te maken hebben met drukte, relaties, geldzorgen, werk, werkloosheid of bijvoorbeeld verkeerslawaai. (2)

Er is ook opgemerkt dat mensen die aan de ziekte lijden vergelijkbare veranderingen in de hormoonbalans hebben als mensen die lijden aan een chronische stresstoestand. Het is nog steeds onduidelijk of chronische stress direct wordt veroorzaakt door fibromyalgie of door andere symptomen die erdoor worden veroorzaakt. Om de een of andere reden verschijnt de ziekte meestal pas na middelbare leeftijd. (2)

Fibromyalgische manifestatie wordt in verband gebracht met verschillende factoren, zoals een verwonding, ongeval of infectie, die sensibilisatie met betrekking tot het centrale zenuwstelsel kunnen veroorzaken. Soms kan de lokale pijnaandoening zelfs overgaan in pijngevoeligheid. Er zijn meestal andere verschillende ziekten op de achtergrond, wat de definitie van de ziekte uitdagend maakt. De symptomen van reumatoïde artritis kunnen bijvoorbeeld sterk lijken op de symptomen van fibromyalgie. Andere veel voorkomende symptomen van fibromyalgie kunnen psychologische en sociale problemen zijn, evenals overactieve gewrichten. (2)

Op basis van verschillende onderzoeken kunnen cannabinoïde-deficiëntietoestanden in het interne cannabinoïdesysteem in verband worden gebracht met het ontstaan van fibromyalgie (3).

Twee vrouwen en een fibromyalgietest.

Pijnpunten zijn plaatsen op het lichaam die, wanneer erop wordt gedrukt, intense pijn veroorzaken, waar meestal alleen mensen met fibromyalgie op reageren.

Fibromyalgie en pijnpunten

 

Fibromyalgie-gerelateerde pijn komt meestal voor in bepaalde gebieden, op pijnpunten, in tegenstelling tot b.v. in gevallen die verband houden met reuma en artrose. Door op bepaalde pijnpunten te drukken, ontstaan zeer sterke pijnaandoeningen die normaal gesproken niet voorkomen bij een gezond persoon. (4)

Fibromyalgie kan niet worden vastgesteld met standaard laboratoriumtesten, maar pijnpunten maken het gemakkelijker om een diagnose te stellen. Zelfs als de patiënt andere symptomen heeft die verband houden met fibromyalgie, maar als hij geen pijn ervaart bij het indrukken van bepaalde pijnpunten, is het waarschijnlijk geen fibromyalgie. Door op het pijnpunt te drukken kan een tintelend, stekend of branderig gevoel ontstaan. Iedereen lijdt aan fibromyalgie, de zogenaamde de pijnkaart met punten is individueel. Pijn wordt dus zeker niet op alle 18 pijnpunten ervaren, maar volgens de definitie van fibromyalgie ervaart de patiënt pijn op minimaal 11 pijnpunten. Pijnpunten bevinden zich vaak rond grote gewrichten en in het gebied van spieraanhechtingspunten, gebieden ter grootte van twee euro. Pijnpunten kunnen aan beide kanten van het lichaam gevonden worden. Er zijn er 10 aan de achterkant en 8 aan de voorkant. (4)

 

Symptomen van fibromyalgie

 

Fibromyalgie is een ziekte die het dagelijks leven uitdaagt, waarvan de symptomen b.v. constante spierpijn en pijn in het bindweefsel, evenals een verscheidenheid aan psychologische en neurologische symptomen. Naast deze symptomen is het gebruikelijk dat mensen met fibromyalgie slecht slapen en last hebben van uitputting, vermoeidheid, zwakte, gevoelloosheid en zwelling van de gewrichten. Wanneer het lichaam ’s nachts niet de nodige rust krijgt, zet de uitputting direct na het ontwaken door en maakt het dagelijks leven zwaar. Met name mentale druk kan de vermoeidheid vergroten. Symptomen variëren van geval tot geval. (2)

De pijn geassocieerd met fibromyalgie wordt beschreven als snijdend, brandend en stekend. Symptomen kunnen ook hoofdpijn en pijn in de urinewegen en maagstreek zijn. Op basis van onderzoek kunnen naast mentale stress en sociale druk ook kou, vochtigheid en tocht de symptomen verergeren. Warme lucht en vooral de sauna kunnen de pijn tijdelijk verlichten, maar er is een keerzijde, aangezien de pijnklachten erger kunnen worden na de sauna. (2)

In diepe slaap wordt groeihormoon uitgescheiden, wat de weefsels versterkt. Zonder diepe slaap kan dit groeihormoon niet worden verkregen en daarom zijn lagere dan normale niveaus van groeihormoon waargenomen bij fibromyalgiepatiënten. Verstoringen in de hormoonsecretie kunnen de ervaring van verschillende pijntoestanden verhogen. In onderzoeken waarbij de slaap van de proefpersonen werd verstoord, bleken ze symptomen te hebben die bij fibromyalgie horen (2). Diepe slaap speelt ook een belangrijke rol bij het krijgen van de nodige rust en dagelijkse coping.

 

CBD-olie en fibromyalgie


CBD en CBD-oliën worden steeds vaker gebruikt om de symptomen van fibromyalgie te behandelen.

Lynch en Campbell (2011) en Lynch en Ware (2015) voerden twee systematische reviews uit van het gebruik van cannabis/cannabinoïden voor chronische pijn, waaronder pijn veroorzaakt door fibromyalgie. De studies zijn gepubliceerd in de jaren 2003–2010 en daarnaast zijn er 11 studies gepubliceerd in de jaren 2011–2014. Ongeveer 2.000 deelnemers namen deel aan alle 29 tests en de duur was enkele weken. 22 van de 29 onderzoeken toonden een significant analgetisch of pijnverlagend effect aan, en verscheidene rapporteerden ook verbeteringen in secundaire uitkomsten zoals slaap en spasticiteit. De resultaten zijn opmerkelijk en het nieuws is geruststellend voor mensen met fibromyalgie. (5)

Recente ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om de werkzame stoffen van cannabis te isoleren. Tegelijkertijd maakt het de productie van cannabinoïde-producten mogelijk, zonder het ongewenste psychoactieve effect en de mogelijkheid om pijnverlichting te bieden en andere symptomen die verband houden met fibromyalgie te verlichten. Cannabis zelf is ook goedgekeurd voor gebruik bij de behandeling van chronische pijnaandoeningen. (6)

Er is overvloedig bewijs dat cannabis ondersteunt bij chronische pijnaandoeningen; bij fibromyalgie zijn ze echter meestal beperkt. Er zijn slechts een handvol gerandomiseerde onderzoeken en hun objectiviteit is in twijfel getrokken. Veel retrospectieve onderzoeken en patiëntenonderzoeken wijzen echter op een significante verlichting van pijn, verbetering van de slaap en verlichting van gerelateerde symptomen. Bewijs dat het gebruik van cannabis bij de behandeling van chronische pijn en met name fibromyalgie ondersteunt, wordt verzameld naarmate het gebruik van cannabis toeneemt met de huidige wereldwijde trends. Hoewel het huidige bewijs nog steeds beperkt is, wijzen nieuwe gegevens op het positieve effect van cannabis bij de behandeling van fibromyalgiesymptomen. 6)

Lees meer over pijn en CBD olie .

 

Een vrouw en een hond op een paalwandeling.

Bij de behandeling van fibromyalgie worden vormen van lichaamsbeweging aanbevolen, b.v. watersporten, fietsen en dansen. Positieve resultaten zijn vooral behaald met paaldans- en pilatesoefeningen.

 

Fibromyalgie behandeling

 

De behandeling van fibromyalgiesymptomen kan gemakkelijker worden gemaakt als de ziekte in een vroeg stadium kan worden gediagnosticeerd. Wanneer de reden achter de langdurige symptomen bekend is, is het gemakkelijker om u te concentreren op de behandeling wanneer aanvullende onderzoeken niet langer nodig zijn. (2)

De oorzaken van de ziekte en de intensiteit van de symptomen variëren bij mensen met fibromyalgie. Er is nog steeds geen enkele en geschikte behandelvorm voor de behandeling ervan. Psychiatrische behandeling wordt altijd aanbevolen als de ziekte ook gepaard gaat met depressie, ernstige uitputting of een ander psychisch symptoom. (2)

Aangenomen wordt dat lichaamsbeweging de eigen functies van het lichaam met betrekking tot pijnverlichting versterkt. Aanbevolen vormen van lichaamsbeweging zijn watersporten, wandelen, fietsen, skiën en dansen. Positieve resultaten zijn verkregen b.v. paaldansen en pilatesoefeningen. (2)

Ook is het voor fibromyalgiepatiënten mogelijk om deel te nemen aan een revalidatietraject, dat bedoeld is om samen met groepen beweging, behandeling en het verminderen van de uitputting die gepaard gaat met de ziekte te stimuleren. De behandeling omvat b.v. het lichaam verwennen met massages, baden en gesprekken. Soms gebruiken de behandelingen ook koudetherapie zoals avto.

Geneesmiddelen voor de behandeling van fibromyalgiesymptomen

Er zijn geen echte medicijnen ontwikkeld om fibromyalgie te behandelen. Geneesmiddelen die de slaap en stemming verbeteren, worden vaak eerst geprobeerd. Om bijwerkingen te minimaliseren, wordt medicamenteuze behandeling aanbevolen om te beginnen met de laagst mogelijke dosering. Sommige medicijnen die worden gebruikt om depressie te behandelen (zoals duloxetine en milnacipran) blijken effecten te hebben bij het verlichten van de symptomen van fibromyalgie. Sommigen krijgen ook hulp van de meer traditionele paracetamol, maar NSAID’s kunnen meer kwaad dan goed doen. In de meest ernstige gevallen van pijn worden geneesmiddelen gebruikt die bedoeld zijn voor de behandeling van zenuwpijn, zoals gapapentine (Gabrion) en pregabaline (Lyrica). (2)

Hoewel fibromyalgie nog niet volledig kan worden genezen, kan het, zodra een geschikt medicijn is gevonden, worden verlicht, b.v. symptomen gerelateerd aan pijn en vermoeidheid aanzienlijk. Medicijnen zijn echter niet voor iedereen nuttig en vanwege hun schadelijke bijwerkingen wordt aanbevolen om een eventueel medicatieregime met lage doseringen te starten. Omdat de ziekte niet wordt veroorzaakt door een ontsteking, helpen traditionele ontstekingsremmende medicijnen ook niet. Bovendien hebben sterke pijnstillers op basis van opioïden meestal alleen bijwerkingen. (6)

Antidepressiva, zenuwpijnstillers en SNRI’s worden vaak voorgeschreven om fibromyalgiepatiënten te behandelen. Het medicijn is bedoeld om pijn, slaapproblemen en angst te verminderen. Soms worden verschillende medicijnen tegelijkertijd gebruikt, maar desondanks brengen ze niet noodzakelijkerwijs de nodige verlichting van de symptomen. Hoewel paracetamol vaak wordt gebruikt bij de behandeling van pijn, is er geen bewijs dat het kan worden gebruikt om fibromyalgie te behandelen. (6)

 

 

10 feiten over fibromyalgie

 • Fibromyalgie komt voor bij ongeveer 2-8 procent van de bevolking.
 • Er is geen remedie voor de ziekte, maar de symptomen kunnen vanzelf worden verlicht of zelfs verdwijnen.
 • Veroorzaakt de op een na meest langdurige pijn in het bewegingsapparaat.
 • Chronisch pijnsyndroom vergezeld van variabele pijn en andere symptomen.
 • Het pijnregulatiesysteem wordt gevoeliger en er treden veranderingen op in het functioneren van het onwillekeurige zenuwstelsel.
 • Medicijnen kunnen vooral pijn en uitputting behandelen.
 • Erfelijke factoren beïnvloeden ongeveer de helft van de gevallen.
 • Lichaamsbeweging, slaapkwaliteit en het behoud van mentaal welzijn zijn essentieel voor de behandelingen.
 • De ziekte kan niet worden opgespoord in een laboratorium.
 • Fibromyalgie komt zelden voor bij kinderen. ( 6)

 

CBD-olie, flesje en pipet.

Met behulp van CBD-olie kunnen de symptomen van fibromyalgie, zoals pijn en slapeloosheid , worden verlicht en daarmee de kwaliteit van leven worden verbeterd.

 

 

 


Fibromyalgie en voeding

 

Er is geen eenduidig bewijs van het effect van voeding bij de behandeling van fibromyalgie. De hulp van voeding is altijd casusspecifiek. Algemene aanbevelingen bij fibromyalgie zijn om bijzondere aandacht te besteden aan voldoende inname van sporenelementen en vitamines zoals vitamine D. (6)

Andere fibromyalgische patiënten vermijden voedingsmiddelen zoals alcohol, rood vlees, suiker en gluten. Zich onthouden van bepaalde voedingsmiddelen verlicht de symptomen voor sommigen en niet voor anderen. Het is belangrijk voor iedereen om een dieet en eetritmes te vinden die bij hen passen. Bovenal zou het goed zijn om te proberen stress gerelateerd aan eten te vermijden, zodat het lichaam een optimale balans kan vinden. (6)

 

Hoe te leven met symptomen van fibromyalgie?

 

Hoe te leven met symptomen van fibromyalgie? Op basis van ervaring kunnen een gezonde levensstijl, regelmatige lichaamsbeweging, rust en een aangepast dieet het leven met de ziekte veel gemakkelijker maken. Ook zijn er positieve ervaringen opgedaan met groepscursussen, waar je kunt praten over je eigen ervaringen en er collegiale ondersteuning aanwezig is.

Steeds meer mensen ervaren dat CBD een aanzienlijke verlichting biedt van fibromyalgiesymptomen. Dus een aanbevolen manier is om het te proberen CBD-oliën die u kunt bestellen in de online winkel .

 

bronnen

 1. Heikki Julkunen. 2019. Duodecim. Fibromyalgie. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00016. Doorverwezen op 28/03/2022
 2. Tom Peterson. 2021. Reuma Vereniging. Fibromyalgie . https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumataudit/fibromyalgie. Verwezen op 29/03/2022
 3. Russo, E. 2004. Klinische endocannabinoïde-deficiëntie (CECD): kan dit concept de therapeutische voordelen van cannabis verklaren bij migraine, fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom en andere therapieresistente aandoeningen? Neuro-endocrinologie Brieven. https://www.nel.edu/userfiles/articlesnew/NEL251204R02.pdf?route=pdf_/25_12/NEL251204R02_Russo_.pdf
 4. Fibromyalgiakipu.fi. Fibromyalgie pijnpunten .
  https://fibromyalgiakipu.fi/fibromyalgia-kipupisteet/. Verwezen op 10/05/2022
 5. Sonja Vučković et al. Cannabinoïden en pijn: nieuwe inzichten uit oude moleculen. Front Pharmacol. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277878/. Verwezen op 10/05/2022.
 6. Amnon A. Berger et al. WetenschapDirect. 2020. Cannabis en cannabidiol (CBD) voor de behandeling van fibromyalgie. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1521689620300781?via%3Dihub. Verwezen op 10/05/2022
 7. Henna Laitio. 2016. Reuma Vereniging. Bij de behandeling van fibromyalgiepijnsyndroom wordt de nadruk gelegd op medicijnvrije behandelmethoden. https://www.reumaliitto.fi/fi/fibromyalgia-kipuoireyhtyman-hoidossa-korostuvat-laakkeettomat-hoitokeinot. Verwezen op 29/03/2022
Anandamide: de geluksmolecule voor je hersenen

Anandamide: de geluksmolecule voor je hersenen

Eind jaren tachtig werden receptoren voor THC (tetrahydrocannabinol), de primaire psychoactieve component van cannabis, ontdekt in de hersenen. Maar aangezien THC van nature niet in het lichaam voorkomt, verbaasde het bestaan van deze receptoren wetenschappers. Het mysterie werd een paar jaar later opgelost, toen arachidonylethanolamide werd ontdekt, dat later anandamide werd genoemd.

 

Anandamide is een neurotransmitter geproduceerd door de hersenen die zich bindt aan THC-receptoren. Het wordt de “geluksmolecule” genoemd naar het Sanskrietwoord Ananda volgens welke vreugde, gelukzaligheid of geluk betekent. Het wordt beschouwd als een endocannabinoïde – een stof die door het lichaam wordt geproduceerd en zich bindt aan cannabinoïde-receptoren.

 

Het duurde niet lang of anandamide bleek veel meer te doen dan een gelukkiger staat van zijn te veroorzaken. Het wordt gesynthetiseerd in hersengebieden die belangrijk zijn voor het geheugen, geavanceerd denken en bewegen. Het speelt een belangrijke rol bij het reguleren van pijn, eetlust en vruchtbaarheid. Het voorkomt ook de proliferatie van kankercellen.

 

Door de neurogenese – de aanmaak van nieuwe zenuwcellen – te vergroten, lijkt anandamide zowel angstremmende als antidepressieve eigenschappen te hebben. Anandamide is, net als alle neurotransmitters, kwetsbaar en breekt snel af in het lichaam, waardoor het geen constante staat van gelukzaligheid veroorzaakt.

 

Anandamide, cannabis en geheugen

 

Dr. Gary L. Wenk is een vooraanstaand expert op het gebied van chronische hersenontsteking en de ziekte van Alzheimer. Jarenlang heeft hij onderzocht of het roken van cannabis geheugenverlies kan voorkomen dat wordt veroorzaakt door zowel normale veroudering als de ziekte van Alzheimer. Hij was verrast en opgewonden toen hij ontdekte dat cannabis lijkt te beschermen tegen geheugenverlies dat gepaard gaat met veroudering.

 

Volgens Dr. Wenk wijst het hoge aantal anandamide-receptoren op het belang van die neurotransmitter bij het reguleren van de hersenactiviteit. Hij heeft ontdekt dat door de cannabinoïde-receptoren van de hersenen te stimuleren, de hersenen kunnen worden beschermd door ontstekingen te verminderen en neurogenese te vergroten. Hij betoogt dat cannabis op latere leeftijd de ouder wordende hersenen eerder kan helpen dan schaden.

 

Meestal denken we niet dat cannabis goed is voor onze hersenen, en al helemaal niet voor het geheugen”, merkt Wenk op. “Hoe kan een medicijn dat duidelijk het geheugen aantast bij mensen die onder invloed zijn, de hersenen beschermen tegen de gevolgen van veroudering? Het antwoord heeft waarschijnlijk te maken met het functioneren van jonge en oude hersenen en een groot aantal leeftijdsgerelateerde veranderingen in de chemie van de hersenen. Als we jong zijn, beïnvloeden we de vorming van nieuwe herinneringen door de cannabinoïde-receptoren in de hersenen te stimuleren. Later in het leven vertonen de hersenen echter geleidelijk toenemende tekenen van ontsteking en een dramatische vermindering van de productie van nieuwe neuronen, die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van nieuwe herinneringen.”

 

Een andere factor die bepaalt of cannabis een gunstig of nadelig effect heeft op het geheugen, is de dosering. Blijkbaar is er heel weinig cannabis nodig om het geheugen van oude hersenen te verbeteren. De collega van Dr. Wenk vatte het samen in de zin “één rook is genoeg”, omdat het genoeg is om het geheugen van oudere mensen aanzienlijk te verbeteren.

 

Hoe anandamide – het geluksmolecuul – aan je hersenen toe te voegen

 

De aanwezigheid van anandamide heeft duidelijk veel voordelen voor de algemene gezondheid en de geestelijke gezondheid. Hier zijn een paar manieren om het niveau op natuurlijke wijze te verhogen.

 

Chocolade

 

Chocolade is een van de meest geliefde voedingsmiddelen op aarde. Het is zeldzaam om iemand te ontmoeten die niet van chocolade houdt. Chocolade is geliefd om zijn smaak en romige textuur, en om zijn vermogen om je direct gelukkig te maken. Het is bekend dat chocolade meer dan 300 chemische verbindingen bevat, en wetenschappers hebben ijverig geprobeerd de biochemische oorsprong van zijn aantrekkingskracht te achterhalen.

 

Het is bekend dat chocolade cafeïne bevat, dat de stemming verbetert, en fenylethylamine, het “liefdesmolecuul” genoemd, dat het gevoel van liefde stimuleert. Het bevat ook theobromine, een stof die vergelijkbaar is met koffie, die eerder ontspannend dan stimulerend werkt. De hypothese is dat theobromine ervoor zorgt dat de hersenen meer anandamide produceren.

 

Chocolade zou zowel anandamide als componenten bevatten die de afbraak ervan vertragen (N-acylethanolamines). Dit geeft het nettoresultaat van anandamide, dat verantwoordelijk is voor het tijdelijke geluksgevoel dat volgt op het eten van chocolade.

 

Er wordt echter verondersteld dat anandamide de reden is waarom chocolade het primaire voedsel is voor onbedwingbare trek. Vroeger dacht men dat vooral vrouwen hunkeren naar chocolade vanwege het relatief hoge magnesiumgehalte, maar mogelijk is er een andere, sterker beïnvloedende factor. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd aan het San Diego Neuroscience Institute in Californië “Chocolade bevat farmacologisch actieve stoffen die effecten op de hersenen hebben die vergelijkbaar zijn met cannabis, en deze chemicaliën kunnen een rol spelen bij bepaalde door drugs veroorzaakte psychosen die verband houden met het verlangen naar chocolade.”

 

Om het meeste anandamide uit chocolade te halen, zou men liever donkere chocolade willen eten in plaats van melkchocolade. Of wat nog beter is, je moet cacaobonen eten, de grondstof die wordt gebruikt om chocolade te maken. Cacaobonen zijn aanzienlijk minder bewerkt dan de beste chocolade, bevatten geen suiker en zijn een meer geconcentreerde bron van de heilzame componenten van chocolade.

 

Truffels

 

Tot voor kort werd aangenomen dat chocolade het enige voedingsmiddel was dat anandamide bevatte. De perceptie veranderde toen een groep Italiaanse wetenschappers ontdekte dat zwarte truffels (Tuber melanosporum) het ook bevatten. Interessant is dat deze schimmel anandamide produceert, maar er geen receptoren voor bevat, wat vermoedelijk een soort biologisch effect zou veroorzaken. Daarom geloven onderzoekers dat truffels anandamide zouden produceren als een mechanisme om dieren aan te trekken om ze op te eten, waardoor de verspreiding wordt bevorderd door schimmelsporen vrij te geven.

 

Er is veel vraag naar truffels onder topkoks over de hele wereld, maar ze zijn moeilijk te kweken, dus de meeste worden in het wild gevonden dankzij truffeljagers en hun begeleidende truffelzoekende honden. Traditioneel is het gebruik van truffelzoekende varkens verboden, omdat ze niet alleen de truffels eten, maar ook hun groeimedium vertrappen en beschadigen.

De aanwezigheid van de geluksproducerende anandamide verklaart waarom dieren die op truffel jagen met zo’n extatisch enthousiasme op zoek gaan naar de paddenstoel!

 

Tenzij je onafhankelijk rijk bent of je eigen geheime voorraad truffels hebt, wil je misschien vasthouden aan chocolade of ander anandamide-rijk voedsel zoals selderij, broccoli en thee. Truffels zijn zo duur dat je er permanent van kunt schrikken. Zwarte truffels kosten momenteel $ 95 per ounce, maar zijn een koopje in vergelijking met witte truffels die bijna twee keer zoveel kosten!

 

Flow-modus

 

Wat is iets dat je zo graag doet dat de tijd lijkt te verdwijnen? Deze staat van verhoogde aandacht, superfocus en topprestaties wordt in de “zone” of “flow state” genoemd. Flow wordt gedefinieerd als “de optimale bewustzijnsstaat waarin we ons op ons best voelen en ons best doen”. Tijdens de flow-toestand geven de hersenen grote hoeveelheden feelgood-chemicaliën af, zoals serotonine, dopamine, endorfine en anandamide.

 

Geschiktheid

 

Als je een hardloper bent, heb je misschien “runner’s cloud” ervaren. Hoewel deze theorie vaak wordt geassocieerd met endorfines, begint ze aan populariteit te verliezen. Eén reden is dat endorfinemoleculen te groot zijn om de bloed-hersenbarrière te passeren en de hersenen binnen te dringen. Een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Arizona concludeerde dat endocannabinoïden, waaronder anandamide, meer kans hebben om “runner’s cloud” te veroorzaken.

 

Hennep? Misschien

 

Wiet roken lijkt misschien een logische optie als je meer geluk wilt ervaren, aangezien THC zich duidelijk aan dezelfde receptoren hecht als anandamide. Maar is het roken van een wolk om angst te verlichten, geluk te vergroten of het geheugen te verbeteren de juiste keuze? aan iedereen? Waarschijnlijk niet.

 

Wanneer anandamide zich bindt aan cannabinoïde-receptoren, heeft het voor de meeste mensen een kalmerend, angstremmend effect mensen, maar bijna 20 procent van de bevolking reageert anders. Er is een natuurlijk voorkomend enzym, FAAH genaamd, dat anandamide deactiveert. Sommige mensen hebben een genetische aanleg voor minder FAAH, wat betekent dat ze van nature meer anandamide in hun hersenen hebben. Deze mensen zijn over het algemeen minder angstig en, interessant genoeg, houden ze minder van cannabis. Volgens Richard A. Friedman, hoogleraar klinische psychiatrie aan het Weill Cornell Medical College, ervaren mensen met de FAAH-genvariant geluk afnemend terwijl ze cannabis roken. Zijn standpunt is dat wanneer er van nature meer anandamide is, er minder behoefte is aan cannabis.

 

Dr. Friedman, een expert in neurobiologie en de behandeling van stemmings- en angststoornissen, heeft ook ontdekt dat cannabis schadelijk kan zijn voor mensen die aan angst lijden. “Psychotrope medicijnen, therapieën en ontspanningstechnieken zijn niet voor iedereen weggelegd, dus wat is er mis met het gebruik van cannabis om angst te verlichten? Het probleem is dat cannabis het cannabinoïdesysteem van de hersenen overweldigt, en er zijn aanwijzingen dat chronisch gebruik niet alleen angst verlicht, maar ook het leervermogen en het geheugen verstoort.”, merkt hij op in een artikel in de New York Times.

 

Anandamide is een relatief nieuwe ontdekking en er valt nog veel te leren over hoe het de hersenen en de stemming beïnvloedt bij zowel gezonde mensen als mensen met psychische of hersenaandoeningen. Maar het kan zeker geen kwaad om te sporten, in de “zone” te zijn en een beetje chocolade te eten.

*Wilt u echter profiteren van de cannabinoïden in de cannabisplant zonder het bedwelmende effect van THC, dan kunt u eenvoudig CBD-olie online bestellen via een Finstalige online winkel .

 

Dit artikel is uit het origineel vertaald door henneppartner Juuso.

Het originele artikel is hier te vinden: http://reset.me/story/anandamide-putting-the-bliss-molecule-to-work-for-your-brain/

hempmaa.fi

Het effect van CBD op het welzijn

Het effect van CBD op het welzijn

Het effect van CBD op het welzijn is veelzijdig. Op deze pagina vindt u onderzoeken naar de effecten van cannabinoïden zoals CBD, b.v. voor de behandeling van depressie, angst, stress, slapeloosheid en pijnaandoeningen.

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende cannabinoïden. Met name CBD is uitgebreid bestudeerd met behulp van verschillende tests en methoden. Verschillende onderzoeken hebben rekening gehouden met de relaties van cannabinoïden met elkaar, evenals hun effect samen en afzonderlijk. Onderzoek bevindt zich echter nog in de beginfase en het is algemeen bekend dat de factoren die van invloed zijn op het endocannabinoïdesysteem nog niet volledig worden begrepen. Het is echter aangetoond dat externe cannabinoïden nuttig kunnen zijn voor een breed scala aan onevenwichtigheden in het lichaam, zowel bij mensen als bij andere zoogdieren.

Depressie

Het lijkt erop dat het endocannabinoïdesysteem betrokken is bij de behandeling van depressie , hoewel de rol ervan nog niet volledig wordt begrepen. Op basis van de gepubliceerde gegevens biedt het endocannabinoïdesysteem nieuwe ideeën en opties voor de behandeling van depressie, maar verder onderzoek is nog nodig om te bepalen welke patiëntengroep baat zou kunnen hebben bij een dergelijke behandeling (1).

Een studie uit 2018, gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Neurobiology, concludeerde dat CBD een veelbelovend snelwerkend antidepressivum is. Hoewel traditionele antidepressiva doorgaans enige tijd nodig hebben om te werken, toonde een onderzoek bij knaagdieren aan dat CBD snelle en aanhoudende antidepressivumachtige effecten had (2).

Er zijn veel individuele gevallen in de wereld waarin cannabis heeft geholpen bij het onderzoeken van patiënten bij de behandeling van depressie. Daarnaast zijn er nieuwe onderzoeken uitgevoerd die het belang van de rol van het endocannabinoïdesysteem bij depressie rapporteren, wat aangeeft dat er een verband bestaat tussen disfunctie van endocannabinoïden en depressie. Het is bekend dat de TGA (Therapeutic Goods Administration ) cannabis goedkeurt voor patiënten met depressie, wat suggereert dat cannabis een rol speelt bij de behandeling van depressie (3).

Het ontbreekt ons nog steeds aan hoogwaardige klinische studies die depressie of verbetering van depressie als belangrijkste uitkomst benadrukken. Er zijn echter muizenexperimenten die aantonen dat cannabis kan helpen bij depressie. Andere onderzoeken, zoals de Sativex-onderzoeken, hebben een significante verbetering aangetoond in het welzijn van mensen die cannabismedicijnen gebruiken (4).

De antidepressieve effecten van cannabis, evenals de interactie tussen antidepressiva en het endocannabinoïdesysteem, werden gerapporteerd in een onderzoek in 2010. Het onderzoek in kwestie werd uitgevoerd om de antidepressivumachtige effecten van delta9-THC en andere cannabinoïden te evalueren. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat delta9-THC en andere cannabinoïden een antidepressivum-achtige werking hebben en daardoor de stemmingsbevorderende eigenschappen van cannabis kunnen beïnvloeden (4).

Spanning

Studies die op dieren zijn uitgevoerd en verschillende tests hebben uitgevoerd, zoals de gedwongen zwemtest (FST), Elevated plus maze (EPM) en Vogel-conflicttest (VCT) suggereren dat CBD angstremmende en antidepressieve effecten heeft bij proefdieren (5).

Over het algemeen ondersteunt het bestaande preklinische bewijs sterk het potentieel van CBD bij de behandeling van angststoornissen. CBD heeft veelzijdige effecten die relevant zijn op verschillende gebieden die verband houden met angst (6).

Aangezien endocannabinoïden een belangrijke rol lijken te spelen bij ernstige depressie, gegeneraliseerde angststoornis en bipolaire stoornis, wordt de Cannabis sativa-plant voorgesteld voor hun behandeling. Het endocannabinoïdesysteem bestrijkt een breed scala van het hele lichaam, inclusief de hersenen, en is verantwoordelijk voor een breed scala aan verschillende lichaamsfuncties. Het betreffende systeem is gekoppeld aan stemmingsstoornissen en aanverwante stoornissen. Exogene cannabinoïden kunnen de activiteit ervan veranderen. CB1- en CB2-receptoren fungeren voornamelijk als bindingsplaatsen voor endocannabinoïden en fytocannabinoïden geproduceerd door cannabisbloemen. Cannabis is echter geen enkele verbinding, maar staat bekend om zijn complexe moleculaire profiel, dat talloze fytocannabinoïden en veel verschillende terpenen produceert. Synergisme heeft dus een positief effect door de toevoeging van terpenen aan cannabinoïden (7).

Lees meer in het artikel CBD-olie kan angst verlichten .

Spanning

Uit een in 2018 gepubliceerde studie bleek dat CBD stressverlagende effecten heeft die stressgerelateerde depressies kunnen verminderen. De resultaten van de studie suggereren dat CBD bij chronisch gestreste muizen stress-geïnduceerde verminderde hippocampale neurogenese en stress-geïnduceerde angiogenese, d.w.z. de vorming van nieuwe bloedvaten, voorkomt (8). Lees meer in het artikel CBD en stress .

Zenuwpijn

Volgens de studie heeft cannabidiol (CBD), het belangrijke niet-psychoactieve bestanddeel van cannabis, ontstekingsremmende en immunomodulerende effecten. Deze studie onderzocht het therapeutisch potentieel ervan bij de behandeling van neuropathische en ontstekingspijn bij ratten. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat CBD potentieel heeft voor therapeutisch gebruik bij pijnlijke chronische pijnaandoeningen (9).

Pijn

Een recensie uit 2018 , Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules , evalueert hoe goed CBD werkt voor verlichting van chronische pijn . In de review is gekeken naar onderzoeken die zijn uitgevoerd tussen 1975 en maart 2018. In deze onderzoeken werd gekeken naar verschillende pijnaandoeningen, waaronder kankerpijn, neuropathische pijn en fibromyalgie. Op basis van deze onderzoeken concludeerden onderzoekers dat CBD effectief was bij algemene pijnbestrijding en geen negatieve bijwerkingen veroorzaakte (10).

Ontstekingen

Uit een recensie uit 2017 bleek dat de ontstekingsremmende eigenschappen van CBD kunnen helpen bij de volgende aandoeningen (11):

In een studie uit 2016 werd gekeken naar het effect van CBD op ratten met artritis . Onderzoekers ontdekten dat topische CBD-gel zwelling en pijn in de gewrichten bij ratten verminderde. Er waren geen significante bijwerkingen van het experiment. Onderzoek toont aan dat CBD-cosmetica therapeutisch potentieel heeft voor het verminderen van het gedrag en de ontsteking geassocieerd met artritispijn zonder duidelijke bijwerkingen (12).

Slapeloosheid

Uit verschillende onderzoeken naar CBD, angst en slaap is gebleken dat veel patiënten niet direct verschil merken. Uit een onderzoek uit 2019 bleek dat proefpersonen er ongeveer een maand over deden om een verschil op te merken (13). Wees dus geduldig en onthoud dat de gewenste resultaten enige tijd kunnen duren.

De uiteindelijke steekproef bestond uit 72 volwassenen met primaire zorgen over angst (n = 47) of slecht slapen (n = 25). Angstscores daalden tijdens de eerste maand bij 57 patiënten (79,2%) en bleven laag tijdens de duur van het onderzoek. De slaapkwaliteit verbeterde tijdens de eerste maand bij 48 patiënten (66,7%), maar varieerde in de loop van de tijd. In deze kaartreview werd CBD goed verdragen door alle patiënten op drie na (13).

CBD kan ook veelbelovend zijn voor mensen die lijden aan REM-slaapstoornissen en overmatige slaperigheid overdag. De synthetische cannabinoïde nabilone kan PTSS-gerelateerde nachtmerries verminderen en de slaap verbeteren bij patiënten met chronische pijn (14).

Lees meer in het artikel CBD-olie en slapeloosheid .

Effecten van CBD op de concentratie

CBD heeft verschillende eigenschappen die niet alleen ons algemeen welzijn verbeteren, maar ook de concentratie en energie verhogen. Het stimuleert het endocannabinoïdesysteem, waarvan een van de functies het reguleren van aandacht, geheugen, concentratie en energie is. Door het endocannabinoïdesysteem te helpen beter te functioneren, helpt CBD ook onze productiviteit te verhogen (15).

Als uw onoplettendheid en onvermogen om zich te concentreren te wijten zijn aan gezondheidsproblemen, raden we u ten zeerste aan uw arts te raadplegen voor diagnose en behandeling. Hoewel CBD kan helpen de focus, concentratie en energie te verbeteren, is het nog steeds nodig om de oorzaak van uw problemen te vinden om deze op de juiste manier aan te pakken. Uw arts kan u ook helpen bij het vinden van de beste CBD-producten voor focus of energie en dosering.

Terpenen bij de behandeling van depressie, angst en stress

Terpenen in hennep en hun effect op angst, depressie en stress zijn ook onderwerp van onderzoek geweest. Terpenen komen vooral voor in de etherische oliën van hennep, maar ook in de hars van planten. Terpenen geven hennep zijn karakteristieke aroma. Hieronder staan 4 veelvoorkomende terpenen en hun effecten. Opmerking de meeste experimenten zijn uitgevoerd op muizen en verdere studies zijn nodig.

 • Limonene – onderzoek toont aan dat het terpeen limoneen stress en angst kan verlichten (16).
 • Pineen – uit onderzoek blijkt dat het terpeen pineen angstremmende effecten heeft (17).
 • Linalool – onderzoek toont aan dat de geur van linalool anxiolytische effecten kan hebben (18).
 • Myrceen – uit onderzoek blijkt dat myrceen een kalmerende werking heeft (19).

Mogelijke bijwerkingen van CBD

Hoewel veel onderzoeken aantonen dat CBD over het algemeen veilig is, is het de moeite waard om te overwegen dat mensen verschillend zijn en dat verschillende actieve ingrediënten bij sommige mensen een andere reactie zullen veroorzaken dan bij andere. Hier vindt u informatie over de mogelijke bijwerkingen die CBD in zeldzame gevallen kan veroorzaken.

Bijwerkingen zijn relatief zeldzaam. Sommige gebruikers kunnen echter mogelijk kleine bijwerkingen ervaren, zoals Hieronder staat een lijst met bijwerkingen die zijn verkregen in de muisexperimenten van het onderzoek uit 2019 (20).

 • Vermoeidheid
 • Diarree
 • Verandering in eetlust
 • Gewichtsschommeling
 • Stemmingswisselingen
 • Mogelijke interacties met geneesmiddelen kunnen de werking van het geneesmiddel verminderen of versterken.

De tekst op deze pagina is niet bedoeld voor productmarketing. De websitebeheerder is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid van de tekst en eventuele fouten. De lezer dient zorgvuldig alle bronnen in de tekst te controleren. De inhoud van de pagina is niet bedoeld als zelfzorginstructies voor welke ziekte of situatie dan ook. Wij raden aan om mogelijke veranderingen in uw leefsituatie eerst met een deskundige arts te bespreken.

bronnen

 1. Ewa Poleszak et al. Cannabinoïden bij depressieve stoornissen , Life Sciences, jaargang 213, 2018
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320518306040
 2. Verkoop AJ, Fogaça MV, Sartim AG, et al. Cannabidiol induceert snelle en aanhoudende antidepressivum-achtige effecten door verhoogde BDNF-signalering en synaptogenese in de prefrontale cortex . Mol Neurobiol 56, 1070-1081 (2019). doi:10.1007/s12035-018-1143-4
 3. Wen-Juan Huang et al. Endocannabinoïdesysteem: rol bij depressie, beloning en pijnbeheersing , Mol Med Rep. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5042796/
 4. Abir T. El-Alfy et al. Antidepressivum-achtig effect van Δ9-tetrahydrocannabinol en andere cannabinoïden geïsoleerd uit Cannabis sativa L. Farmacologie Biochemie en Gedrag. Deel 95, nummer 4, 2010. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091305710000730
 5. Alexandre R de Mello Schier et al. Antidepressivumachtige en anxiolytische effecten van cannabidiol: een chemische verbinding van Cannabis sativa . CNS Neurol Disord Drug Targets, 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24923339/
 6. Esther M. Blessing et al. Cannabidiol als mogelijke behandeling voor angststoornissen . Neurotherapeutica. 2015. https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-015-0387-1?handl_url
 7. Ferber, Sari G. et al. Het “Entourage-effect”: terpenen gekoppeld aan cannabinoïden voor de behandeling van stemmingsstoornissen en angststoornissen . Huidige neurofarmacologie, deel 18. Nummer 2. 2020. https://www.ingentaconnect.com/contentone/ben/cn/2020/00000018/00000002/art00004
 8. José A. Crippa et al. Translationeel onderzoek naar het therapeutische potentieel van cannabidiol (CBD): naar een nieuw tijdperk . Front Immunol. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6161644/
 9. Barbara Costa et al. Het niet-psychoactieve cannabisbestanddeel cannabidiol is een oraal effectief therapeutisch middel bij chronische inflammatoire en neuropathische pijn bij ratten . Eur J Pharmacol. 2007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17157290/
 10. Sonja Vučković et al. Cannabinoïden en pijn: nieuwe inzichten uit oude moleculen . Front Pharmacol. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277878/
 11. Simona Pisanti. Cannabidiol: State of the art en nieuwe uitdagingen voor therapeutische toepassingen . Pharmacol Ther. 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28232276/
 12. DC Hammell et al. Transdermale cannabidiol vermindert ontsteking en pijngerelateerd gedrag in een rattenmodel van artritis . Eur J Pijn. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/
 13. Scott Shannon et al. Cannabidiol bij angst en slaap: een grote case-serie. Permanent J. 2019. https://www.healthline.com/health/cbd-for-insomnia#how-to-use
 14. Kimberly A. Babson. Cannabis, cannabinoïden en slaap: een overzicht van de literatuur . Actuele psychiatrische rapporten. jaargang 19, Artikelnummer: 23. 2017. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11920-017-0775-9
 15. Ruth E Cooper. Cannabinoïden bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Eur Neuropsychopharmacol. 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28576350/
 16. Naiana GPB Lima et al. Een nxiolytisch-achtige activiteit en GC-MS-analyse van (R)-(+)-limoneengeur, een natuurlijke verbinding die voorkomt in voedingsmiddelen en planten. Pharmacol Biochem Gedrag. 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22995322/
 17. Tadaaki Satou et al. Dagelijkse inademing van α-pineen bij muizen: effecten op gedrag en orgaanaccumulatie. Phytother Res. 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25340185/
 18. Hiroki Harada et al. Linalool geur-geïnduceerde anxiolytische effecten bij muizen. Front Behav Neurosci. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6206409/
 19. T Gurgel do Vale et al. Centrale effecten van citral, myrceen en limoneen, bestanddelen van etherische oliechemotypes van Lippia Alba (Mill.) Ne Brown. Fytogeneeskunde. 2002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12587690/
 20. Ewing Le, Skinner Cm, Quick Cm, et al. Hepatotoxiciteit van een cannabidiol-rijk cannabisextract in het muismodel. Moleculen. 2019; 24. https://www.mdpi.com/1420-3049/24/9/1694

De explosief groeiende CBD-markt

De explosief groeiende CBD-markt

De markt voor cannabinoïden groeit wereldwijd in veel verschillende marktsectoren. Dit komt door de toename van onderzoeksinformatie en vraag naar cannabinoïden. De beschikbaarheid van nieuwe producten en de interesse van consumenten komt tot uiting in de toename van de productiecapaciteit van bedrijven. Hierdoor zijn zelfs grote, meer traditionele bedrijven begonnen met investeren in de CBD-markt en de productie van op cannabinoïden gebaseerde producten .

 

De CBD-markt is de snelst groeiende industrie

 

Zo heeft het Zwitserse Domaco, met als grootste klanten Danone en Bayer, een overeenkomst getekend met de Australische CBD-productfabrikant Creso Pharma om producten te produceren voor de Australische, Europese en Latijns-Amerikaanse markt.
Domaco is een toonaangevende producent van innovatieve producten voor wereldwijde farmaceutische en voedingsbedrijven 1 .

Dergelijke samenwerkingsovereenkomsten verhogen ook het profiel van andere grote bedrijven. Eind 2017 bedroeg de wereldwijde markt voor natuurvoeding ongeveer 190 miljard euro. Met een stijging van de Zwitserse markt voor natuurvoeding tot 37 miljoen euro eind 2017 1 .

De markt voor angst en stress werd in 2015 geschat op ongeveer 3,3 miljard euro. De osteoporosemarkt wordt geschat op 13,3 miljard euro in 2021 en de artrosemarkt op 5,5 miljard euro in 2022. De markt voor diergezondheid wordt geschat op 35,9 miljard euro in 2018.
Creso Pharma brengt de komende jaren zijn eigen CBD-producten naar elke marktsector 1 . Databedrijf Brightfield Group schat in een nieuw rapport dat de verkoop van op hennep gebaseerde CBD in 2016 meer dan $ 190 miljoen bedroeg in de Verenigde Staten, en met een jaarlijkse groei van 55% zal de CBD-markt in 2020 $ 1 miljard bereiken 2 .

Sinds het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid CBD en andere cannabinoïden patenteerde als antioxidanten in 2003 (A. Hampson. 2003), is hun gebruik in cosmetische producten zowel in de Verenigde Staten als over de hele wereld toegenomen. CBD wordt verondersteld de droge huid te hydrateren, acne te behandelen, zowel psoriasis als eczeem. Hennepextracten zijn een focus geworden voor verschillende cosmeticafabrikanten, omdat CBD hen in staat stelt zich te onderscheiden van de toch al hevige concurrentie op de bekende markt voor natuurlijke cosmetica. De markt voor cosmetica wordt geschat op een waarde van ongeveer 460 miljard dollar wereldwijd 3 .

Medicinale cannabis heeft ook in Finland belangstelling gewekt, aangezien in juli 2017 de aandelen van de Canadese fabrikant van medicinale cannabis Canopy Growth het meest werden gekocht door Nordnet 4 . In Finland heeft parlementslid Mikael Jungner voorgesteld om cannabis te kweken als een winstgevende onderneming in de landbouw.

 

De legalisering van CBD-producten en cannabis zou honderden miljoenen aan belastinginkomsten opleveren

 

De legalisatie van CBD-producten en cannabis kan in Finland dezelfde groei van de economie en belastinginkomsten betekenen als in Colorado is gebeurd sinds de legalisatie van cannabis.

In het model van Colorado, met een bevolking zo groot als Finland, gaat 30% van de verkoop van cannabis rechtstreeks naar de ontwikkeling van de schoolsystemen in Verona, en de overige honderden miljoenen geven werk aan en genereren vitaliteit voor de landbouw 5 .

Canada is van plan om recreatief gebruik van cannabis in juli 2018 te legaliseren, en bedrijven bereiden zich voor op legalisatie in de Verenigde Staten op 6 , 7 en 8 juli.

Op Europees niveau zal de markt voor cannabinoïden naar verwachting in de toekomst groeien tot de grootste ter wereld in de komende vijf jaar. Volgens schattingen van EIHA, Nova Institute en HempConsult bedraagt ​​de waarde van de Europese markt voor CBD-medicijnen zelf ongeveer twee miljard euro 9 .

Hennep bevat ook meer dan 100 andere verschillende cannabinoïden en honderden andere verbindingen, waaruit de ontwikkeling van onderzoek mogelijkheden biedt om meer nieuwe hennepproducten te ontwikkelen.

Naarmate onderzoeksinformatie toeneemt, kunnen ook veranderingen in de wetgeving worden verwacht, aangezien het gunstig zou zijn voor de groei-economie en de volksgezondheid om de CBD-markt en een bredere commerciële productie van hennepproducten mogelijk te maken.

Naarmate de groei van de cannabisindustrie toeneemt, zal ook de industrie van verschillende ondersteunende diensten zich ontwikkelen. Dat blijkt uit de samenwerking van elektronicagigant Microsoft met de autoriteiten. Monitoringtools voor medicinale cannabiskwekerijen worden gemaakt door Microsoft. 8.

U kunt de populairste CBD-olie van Finland gemakkelijk bestellen in de online winkel .

bronnen

 

 1. Anderson, D. 2017. Cannabinoïde nutraceuticals klaar voor Europese start? nutraingredients.com . Verwezen op 10/05/2018
 2. Borchardt, D. 2017. Verkoop van hennepcannabisproducten zal naar verwachting binnen 3 jaar $ 1 miljard bereiken. forbes.com . Verwezen op 23/05/2018.
 3. Whitehouse, L. 2016. Tsjechië loopt voorop op het gebied van hennepschoonheid in Europa. cosmeticadesign-europe.com . Verwezen op 23/05/2018.
 4. Hurmerinta, M. 2017. Kleine investeerders raakten enthousiast over cannabis. arvopaperi.fi . Verwezen op 23/05/2018
 5. Mansikkamäki, E. 2017. Voormalig SDP-parlementslid Jungner: Cannabis is een kans voor de landbouw – inkomen voor provincies en scholen. ruralfuture.fi . Verwezen op 23/05/2018
 6. Pape-Mustonen, T. 2017. Marttila van MTK: “Als cannabis wordt gelegaliseerd, komt er natuurlijk ondernemerschap. www.maaseuduntulevaisuus.fi . Verwezen op 23/05/2018.
 7. Pape-Mustonen, T. 2017. Cannabisdranken van bierbedrijven: bedrijven bereiden zich voor op de legalisering van marihuana in de Verenigde Staten. ruralfuture.fi . Genoemd op 22.4. 2018.
 8. Kangas, N. 2016. Van kassen tot apotheken van de toekomst. Tuin en winkel, nummer 15. 9. Verwezen op 20.4. 2018
 9. Timmerman, J. 2017. Rapport: Waardeprognose voor Europese medicinale cannabismarkt $ 59 miljard na legalisatie. cashinbis.com . Verwezen op 23/05/2018
  hempmaa.fi
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)