Selecteer een pagina

HET EFFECT VAN CBD-OLIE MET MEDICIJNEN

Dokter die CBD-olie in de hand houdt.

CBD-olie kan een wisselwerking hebben met bepaalde medicijnen

Wat zijn de effecten en bijwerkingen van CBD -olie en andere CBD-producten in combinatie met medicijnen? Het belangrijkste werkzame bestanddeel van CBD-olie en CBD-producten is CBD , dat samen met de combinatie van bepaalde medicinale stoffen de werking van het geneesmiddel aanzienlijk kan versterken of verminderen. Als u producten gebruikt die behoren tot onderstaande groep geneeskrachtige stoffen, raden wij u aan om het gebruik van CBD olie en producten samen met uw arts te bespreken.

De werking en bijwerkingen van CBD-olie met medicinale stoffen die in Finland worden gebruikt.

CBD werkt in het lichaam via cannabinoïde-receptoren en de stof wordt voornamelijk via de lever uit het lichaam verwijderd. Het cytochroom p450-enzym speelt een centrale rol in het metabolisme van CBD en CBD kan de activiteit van deze enzymen verhogen. Deze CYP-enzymen komen vooral in de lever voor, maar ook overal elders in het lichaam. CYP-enzymen spelen een centrale rol in het metabolisme van geneesmiddelen. CBD en bepaalde medicinale stoffen kunnen de werking van het geneesmiddel op een gevaarlijke manier verhogen of verlagen.

Op deze pagina vindt u een lijst met medicinale stoffen waarvan is vastgesteld dat ze samenwerken met CBD. De lijst is niet compleet en naast de vermelde geneeskrachtige stoffen kunnen ook andere geneeskrachtige stoffen bijwerkingen hebben.

cbd_oil_effects_with_drugs_side effects_angst_depressie_pijn_slapeloosheid_finish_experiences_hennep_hennepland

CBD EN EPILEPSIE

In klinische onderzoeken is aangetoond dat CBD epileptische aanvallen vermindert, b.v. bij patiënten met het syndroom van Dravet. Gelijktijdig gebruik van CBD en anti-epileptica heeft bij sommige patiënten echter bijwerkingen veroorzaakt. Ze kwamen vaak voor bij onder andere carbamazepine (Tegretol). Lees meer in het artikel CBD en epilepsie .

Andere geneesmiddelen die kunnen interageren:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.


CBD EN CHEMOTHERAPIE

Veel medicijnen voor chemotherapie worden gemetaboliseerd door het cytochroom p450-enzym, dus ze kunnen sterke bijwerkingen hebben met CBD. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van CBD met ten minste de volgende geneesmiddelen:

 • Etoposidi (mm. Etoposide, Eposin)
 • Metotreksaatti (Metoject)
 • Paklitakseli (Paclitaxin, Paclitaxel)

Interacties zijn niet altijd negatief. De combinatie van paclitaxel en CBD vermindert bijvoorbeeld de neuropathische pijn veroorzaakt door de eerste.

CBD EN CARDIOVASCULAIRE GENEESMIDDELEN

CBD kan interageren met veel hartmedicatie, zoals statines. Statines zijn geneesmiddelen voor de vetstofwisseling die de cholesterolsynthese van de lever zelf remmen. De lever produceert zo minder cholesterolbevattende deeltjes in de bloedbaan. Er staan ​​ook verschillende bètablokkers op de interactielijst.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidiini (Kiniduron)
 • Atorvastatiini (Lipitor)
 • Seliprololi (Selectol)
 • Amiodaroni (Cordarone)
 • Klopidogreeli (Clobidogrel)
 • Karvediloli (Carvedilol)
 • Nifedipiini (Adalat, Procardia)
 • Valsartaani (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatiini (Livazo, Vezepra)

CBD EN GEESTELIJKE GENEESMIDDELEN

 

Het gelijktijdig gebruiken van stemmingsmedicijnen met CBD wordt niet aanbevolen.
Sommige antidepressiva vormen een groter risico wanneer ze samen met CBD-olie worden ingenomen dan andere.

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zijn momenteel de meest voorgeschreven antidepressiva en werken op dezelfde manier als CBD door de reabsorptie van serotonine in de hersenen te blokkeren.

De meest voorkomende SSRI’s zijn:

Citalopram (Celexa)
Escitalopram (Lexapro)
Fluoxetine (Prozac)
Paroxetine (Paxil of Pexeva)
Sertraline (Zoloft)
Vilazodon (Viibryd)

Serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) werken op dezelfde manier als SSRI’s en brengen hetzelfde risico met zich mee, maar werken mogelijk beter voor sommige mensen.

Veel voorkomende SNRI’s zijn onder meer:

Duloxetine (Cymbalta)
Venlafaxine (Effexor XR)
Desvenlafaxine (Pristiq)
Levomilnacipran (Fetzima)
Tricyclische antidepressiva

Deze werken door de niveaus van noradrenaline en serotonine in de hersenen te verhogen. Ze kunnen zeer effectief zijn, maar kunnen veel meer risico’s met zich meebrengen dan andere antidepressiva.

Veel voorkomende tricyclische antidepressiva zijn onder andere:

Imipramine (Tofranil)
Nortriptyline (Pamelor)
Amitriptyline
Trimipramine (Surmontil)
Desipramine (Norpramin)

 

SEDATIEVE GENEESMIDDELEN (benzodiazepinen)

 

Benzodiazepinen worden gebruikt voor de behandeling van angst, slapeloosheid, misselijkheid, depressie en paniekstoornis.

Sommige benzodiazepinen, zoals alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam) en diazepam (Diapam, Diazepam Accord), worden niet zo snel afgebroken als CBD. Als gevolg hiervan kunnen hun concentraties te hoog worden. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van CBD met ten minste de volgende geneesmiddelen:

 • Alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)
 • Diatsepaami (Diapam, Diazepam accord)
 • Midatsolaami (Dormicum, Midazolam)
 • Kvatsepaami (Aldizem, Cardizem)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)

Buspirone (Aksilon, Buspiron), gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis, wordt vaak voorgeschreven naast antidepressiva. Het wordt gemetaboliseerd door het cytochroom p450-enzym, dus het kan sterke bijwerkingen hebben met CBD. Clomipramine (Anafranil) heeft ook vergelijkbare sterke effecten.

CBD EN BLOEDDRUK GENEESMIDDELEN (calciumkanaalblokkers)

 

Calciumantagonisten, bloedverdunners en medicijnen die worden gebruikt om hoge bloeddruk en hartritmestoornissen te behandelen, kunnen bij CBD ernstige symptomen veroorzaken. CBD vermindert of voorkomt de afbraak van medicijnen, bijvoorbeeld met warfarine (Marevan), waardoor het effect wordt versterkt.

ANDERE geneesmiddelen die interacties veroorzaken, worden hieronder in ieder geval vermeld.

 • Valsartaani (Amlodipin, Valsartan)
 • Verapamiili (Verpamil)
 • Nifedipiini (Adalat, Nifedipin alternova)
 • Diltiatseemi (Cardizem)
 • Isradipiini (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiini (Felodipin, Plendil)
 • Amlodipiini (Ampodipin)

CBD EN ANTIOBIOTEN

In het bijzonder fluoroquinol (Ciprofloxacine) kan sterke interacties hebben met CBD.

 • Siprofloksasiini (Ciprofloxacin)
 • Gemifloksasiini (Gemifloxacin)
 • Levofloksasiini (Levofloxacin)
 • Moksifloksasiini (Moxifloxacin)
 • Norfloksasiini (Norfloxacin Sandoz)
 • Ofloksasiini (Tarivid, Exocin)
 • Rifampisiini (Rimapen)

CBD EN ANDERE INTERACTIE GENEESMIDDELEN

Cholesterol: lovastatine (Mevacor, Lovastatine)
Antimicrobiële middelen: ketoconazol (Nizoral) & itraconazol (Sporanox)
Cortisonpreparaat: methylprednisolon (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistaminica: fexofenadine (R Fexorin) & terfenadine (Telfast)
Erectiestoornissen: sildenafil (Viagra)
Cholesterolverlagend medicijn: simvastatine (Simvastatine, Zocor)
Barbituraat: Hexobarbital

Lees meer over de werking en bijwerkingen van CBD olie .

BRONNEN

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)