Select Page

CBD õli ei ole uudne toit

CBD õli seaduslikkus Eestis, Soomes ja EL-is

CBD õli ja CBD toodete veebist ostmine ja tellimine on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. CBD õli seaduslikkus muutus aga Euroopa Liidus ja Eestis ning ka Soomes seoses 2019. aastal toimunud uuendtoidu nimekirja muudatustega ebaselgeks. Muudatused ei kujuta endast aga õigusnormi, vaid on toidukäitlejatele üksnes juhiseks. Sellel lehel räägime kogu juhtumi seaduslikkusest ja hetkeolukorrast (Eesti, Soome ja EL).

Munk teeb ürdist kanepit.

On dokumenteeritud, et seda kasutasid juba keskaegsed mungad
kanep nende toidus nt. kanepisuppides.

CBD õli seaduslikkus Eestis, Soomes ja EL-is. Tellimine ja müük.

Eesti lipp.

CBD seaduslikkus Soomes

Soomes on CBD ravimite nimekirjas, kuid iga toodet hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi (1). CBD eelkäija CBD-A ei ole ravimite nimekirjas.

Soome Toiduohutusamet tõlgendab 2019. aasta jaanuaris toimunud muudatusi uuendtoidu nimekirjas nii, et kanepi õisik ja sellest valmistatud CBD ekstraktid on uuendtoidud.

Lõplikke otsuseid ega EL-i standardeid pole tehtud.

EL-i vabakaubanduslepingu alusel saab aga CBD tooteid seaduslikult tellida ka teistest ELi riikidest.

Käsitsi korjatud saak on puhtuse tagatis

CBD õli tellimine ühest ELi riigist teise

Euroopa Kohus otsustas, et CBD õli ja tooted ei kuulu illegaalsete uimastite hulka ning CBD õli tellimine teisest EL riigist on vabakaubanduslepingu alusel seaduslik.

Armastuse ja professionaalsusega kasvatatud kanep

Mida arvestada CBD õli tellimisel?

CBD õli muretu tellimine:

  • Kontrollige tooteanalüüse ja veenduge, et toode sisaldab alla 0,2% THC-d, siis on toode EL-i liikmesriikides legaalne.
Euroopa Liidu lipp.

CBD õli seaduslikkus ELis

Euroopa Komisjon on viidanud, et kanepiõisikud ja CBD ekstraktid tuleks traditsioonilisest toidust ümber liigitada uuendtoiduks (Novel Food)

Lõplikke otsuseid ega norme selles osas tehtud ei ole. Asi on EL-is veel pooleli.

Uuendtoidu määrus(EÜ) nr 258/97 ja uuendtoidu loetelu ei ole sama asi

Uuendtoidu määrus (EÜ) nr 258/97 on viimane määrus uuendtoidu ja uuendtoidu loetelu kohta. (Novel Food Catalogue) on ​​loetelu toiduainetest ja nende võimalikust uuendtoidu staatusest. Uuendtoitude loetelu ei ole täiesti ammendav ja on ainult juhiseks.

Uuendtoidu määrus (EÜ) nr

Uuendtoidu määrus loodi 15. mail 1997, et takistada geneetiliselt muundatud (GMO) toiduainete sattumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse ilma nõuetekohase testimiseta (Carter CA. et al., 2003).

Kanep on end tõestanud traditsiooniline toit

1998. aastal kinnitas Euroopa Komisjon kahes eraldi kirjas kanepitoidukäitlejatele, et kanepiõisi peetakse traditsiooniliseks toidu koostisosaks. Lisaks märgiti komisjoni saadetud kirjades, et kanep kui terve taim koos õisikute, lehtede ja seemnetega ei kuulu uuendtoidu määruse (EÜ) nr 258/97 kohaldamisalasse. (EIHA, 2019)

Muudatused uuendtoidu nimekirjas

Euroopa Komisjon muutis 15. jaanuaril 2019 kanepi (Cannabis Sativa L.) kannet, et kaotada Aasias traditsiooniline lehtede ja õite kasutamine. Selle muudatusega on ELi ametiasutused hakanud survestama kanepiettevõtteid, et nad CBD tooted turult eemaldaksid.

Kanepi ebaõiglane kohtlemine toiduna (Soome, Eesti / EL)

 

Kanepil, CBD õlidel ja teistel CBD toodetel on Soomes ja EL-is eriline õiguslik staatus, kuna taim puutub endiselt kokku eelarvamuste ning ebaausama ja ebaloogilisema kohtlemisega kui teisi toiduna kasutatavaid taimi.

Kanepitootjad pidid jätkama kanepi kui traditsioonilise toidu kaitsmist 2019. aastal, kui Euroopa Komisjoni uuendtoidu töörühm (PAFF) tegi ettepaneku ebaloogiliste ja ebaseaduslike muudatuste tegemiseks kanepi uuendtoidu staatuses. Kavandatavad muudatused lükkaksid ümber sama töörühma 1998. aastal tehtud lõpliku otsuse kanepi ja kogu taime toiduna kasutamise kohta.

 

Mis on uuendtoidu määrus?

Uuendtoit on toit, mida ei ole liidus enne 15. aastat olulisel määral inimtoiduks kasutatud. mai 1997.

Uuendtoidu määrus (EÜ) nr 258/97 loodi algselt selleks, et takistada geneetiliselt muundatud organismide (GMO) sattumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse ilma nõuetekohase testimiseta (2). Seda ei loodud selleks, et takistada traditsiooniliste toitude kasutamist ELis.

1997. aasta mais jõustunud uuendtoidu määrusel on kaks eesmärki. Esiteks on selle eesmärk luua tõhus ja ühtne turg ELi liikmesriikide jaoks. Teiseks on määruse eesmärk kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve (3).

Praktikas on aga uuendtoidu määrus pärast GMOde Euroopasse sisenemise piiramist keskendunud liikmesriikide kodanike kaitsmisele uuendtoidu eest, nagu nimigi ütleb.

Kodanikke kaitstakse näiteks sigaretipulga eest, mille müük toiduna peatati vahetult pärast turule tulekut. Seejärel müüdi bagelit kosmeetikatootena, kuni see uuendtoiduna ametlikult heaks kiideti.

Enne tarbija toidulauale jõudmist tuleb hinnata uuendtoidu ohutust. Ohutust hindab Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja müügiluba antakse komisjoni otsusega. Luba antakse taotluse alusel, mis peab sisaldama selgitust toote ohutuse kohta koostöös heaks kiidetud tingimustel (3).

Kolmandates riikides traditsiooniliselt kasutatavaid ja ohutuks tunnistatud toiduaineid saab turule viia lihtsustatud teatamismenetluse kaudu (3).

 

Kanepi mainimine uuendtoidu nimekirjas

Kanep (Cannabis sativa L.) on tuntud oma ajaloolise kasutuse poolest toidu-, ravimi- ja tekstiilitoorainena.

1990. aastatel oli kanep veel traditsiooniline toiduaine Eestis, Soomes ja Euroopas, kuni uuendtoidu määruse jõustumiseni 1997. aastal. Määruse järgselt palus Euroopa Komisjon kanepitööstusel esimest korda esitada tõendeid kanepi toiduainete kasutamise kohta.

Hanfgesellschafti palvel kogus Nova Instituut tõendid komisjonile kaalumiseks. 1998. aasta veebruaris ja märtsis kirjutas komisjon kanepitoidukäitlejatele, kinnitades, et kanepiõisi peetakse traditsiooniliseks toidu koostisosaks. Lisaks väitis komisjon kahes eraldi kirjas, et määrus (EÜ) nr 258/97 ei hõlma kanep kui terve taim koos õite, lehtede ja seemnetega. (4)

Aga mis juhtus siis, kui kanepibuum, nõudlus ja müük kanepiõitsemise ja CBD toodete järele plahvatuslikult kasvas kogu maailmas?

 

Muudatused kanepit puudutavate uuendtoiduainete loetelus

15. jaanuar Euroopa Komisjon muutis uuendtoidu nimekirja kanepi (Cannabis sativa L.) ja CBD (Cannabidiol) nimekirja, lisades sinna kannabinoidid (Cannabinoid).

Muudatuse tulemusena loetakse kõik kannabinoide sisaldavad kanepiekstraktid uuendtoiduks ja nende puhul on väidetavalt vaja uuendtoidu luba. Uue nimekirjaga oleks kanepiseemned, kanepijahu ja kanepiõli endiselt lubatud ilma eraldi loata.

Kuigi uuendtoidu nimekirja muutmine ei ole õiguslikult siduv, on selline ebaloogiline ja ebaseaduslik asutuste ja ettevõtete tarbetu häirimise ja ressursside raiskamise registreerimine.

Muudatus on ka täiesti ebaloogiline, sest järsku vajab täiendavat uurimist taim, mis oli varem tuntud traditsioonilise toiduna ja mille kasutamine on seaduslikult lubatud? (4)

Teiseks on väga ebaloogiline olla mures kanepiõitsemise ja kannabinoidide ohutuse pärast, kui alles aasta varem tegi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ametliku avalduse CBD ohutuse kohta.

Mure kanepi kannabinoidide “piiratud” uuringute pärast on igatahes täiesti ebaloogiline, kuna mustikates leiduvaid polüfenoole ja nende mõju on uuritud palju vähem kui kannabinoidide mõju.

EIHA (Euroopa Tööstusliku Kanepi Assotsiatsioon) imestab ka, kuidas on võimalik, et kanepi puhul ei kehti kolmandates riikides leitud kasutusviis traditsioonilise kanepi kasutamise tõendina, isegi kui see on piisav teiste taimede puhul.

Igaüks meist leiab suurtest supermarketitest toiduaineid, nagu kaffirilaimid või galangi juured, millel ei olnud Euroopas märkimisväärset kasutuslugu enne 15. maid 1997. Miks kanep ei kuulu lihtsustatud teavitamismenetluse alla?

Komisjoni varasem kanepilehtede ja õisikute kasutamise lisamine uuendtoidu loetellu põhines suures osas Aasia suppidel ja teedel.

Pärast 1998. aasta otsust investeerisid toidukäitlejad kanepisektorisse. See otsus tuleks nüüd säilitada ja võimaldada Euroopa ja Soome osalejatel konkureerida sellel kanepi loodud heaoluturul. (4)

 

Kanepiekstraktid ehk CBD õlid ei ole uuendtoidud

Kanepiekstraktid ehk CBD õlid ei saa samuti olla uuendtoidud, kuna kõik tööstuses kasutatavad meetodid on traditsioonilised toiduainete ekstraheerimise meetodid.

Sõna ekstrakt on tuletatud ladinakeelsest sõnast “extrahere” (tõmmake, eemaldage) ja viitab mis tahes meetodile, mis kasutab ekstrakti (tahke, vedel või gaasiline).

Tänapäeval on Euroopas kanepiekstraktide ehk CBD toodete tootmiseks neli peamist ekstraheerimismeetodit.

Külmpressimine: Lihtsaim meetod, mida inimesed on sajandeid kasutanud kanepiõisikute, lehtede ja/või seemnete mehaaniliseks pressimiseks ilma kuumutamata.

Etanooliga ekstraheerimine: alkoholi kasutamine õisikute ja lehtede leotamiseks ning toimeainete lahusesse viimiseks. Kasutatud ka sajandeid.

CO2 ekstraheerimine: ülekriitilise süsinikdioksiidi kasutamine õisikute ja lehtede eraldamiseks. Lisaks etanooliga ekstraheerimisele on CO2 ekstraheerimine EL direktiivi 2009/32 / EÜ lisa I kohaselt toiduainete jaoks lubatud ekstraheerimismeetod. CO2 ekstraheerimine on kõige levinum meetod CBD õlide ekstraheerimiseks.

Rasva ekstraheerimine: lihtsalt kasutatav ekstraheerimismeetod, mida itaallane Tortelli kasutas kanepiõisikute ekstraheerimiseks juba 1884. aastal oma kokaraamatus.

Tänapäeval on THC-st (tetrahüdrokannabinoolist) “puhastatud” lõpptoote saamiseks EL-s heaks kiidetud täiendavad toidumeetodid, näiteks destilleerimine. See tähendab, et toode, milles pole enam looduslikke THC jääke.

Kanepiekstraktid võib ka jätta tooreks või dekarboksüülida, et eemaldada vastavalt THC tase. Toores kanepis on THC happelise THC-A kujul. THC-A ei ole üldse psühhoaktiivne, mis tähendab, et see ei ole joovastav. Kanepis on CBD ja THC loomulik suhe umbes 20:1 kuni 25:1.

EL-is võib tööstuslik kanep sisaldada kuni 0,2% THC-d, mis on kanepis ja kanepis ainsat psühhoaktiivset kannabinoidi. THC jääke leidub ka näiteks kanepiseemneõlis. Ka THC kontsentratsioone peavad ametiasutused analüüsima alati eraldi, mitte summana. Kuna THC-A (tetrahüdrokannabinoolhape) ei ole psühhoaktiivne, ei tohiks seda THC sisaldusele lisada.

 

EIHA hoolitseb selle eest, et kanepisektoril lastakse õitsele ka Euroopas

EIHA, Euroopa kanepitööstus, on hoolitsenud selle eest, et kanepitööstus Euroopas jätkuvalt õitseks. EIHA-st küsiti 13. esitada oma seisukohad kanepi (Cannabis Sativa L.) uuendtoidu nimekirja muudatuste kohta märtsikuu PAFF-i komisjoni koosolekule. EIHA esitas asjakohased ja täpsed tõendid selle kohta, et kanepilehti ja -õisi kasutati Euroopas olulisel määral enne 1997. aasta maid.

Samuti on oluline märkida, et narkosõja tõttu likvideeriti kanep 20. sajandi jooksul peaaegu täielikult ja see on 1980. aastatel alles aeglaselt uuesti ilmunud. Seetõttu viitab suur osa tõenditest ajalooallikatele.

Need allikad näitavad, et kanep oli kogu Euroopas peamine põllukultuur, millest valmistati kanepitooteid köitest rõivaste, paberi, ehitusmaterjalide ja toiduaineteni (kanepiseemneõli, lehed ja õisikud).

Huvitaval kombel on näiteks maailma vanimas kokaraamatus De Honesta Voluptate tervisejoogi retsept, mis on peaaegu identne tänapäevaste kanepiekstrakti retseptidega. Ja asjaolu, et Itaalia kloostrites on leitud tõendeid kanepiõite kasutamise kohta tortellini supi valmistamisel.

Kanepiõli ja kanepiseemned olid sajandeid põhitoiduks. Vanasti polnud tänapäevast puhastus- ja eraldamistehnoloogiat, seega on selge, et õisikuid kasutati sellisena koos nende seemnete, õisikute, lehtede, kõigega.

On vaieldamatu, et kanep on olnud inimese toiduahelas aastatuhandeid, mistõttu on petlik väita, et toidus leiduvad lehed ja õied on uued.

 

Allikad:

  1. Fimea, Cannabidiol (CBD) on Soomes ravimina kontrolli all. https://www.fimea.fi/-/kannabidiolia-cbd-valvotaan-laakkeena-suomessa viidatud 4.10.2021
  2. Carter CA, Gruère GP, 2003. “Mandatory Labeling of Genetically Modified Foods: Does it Really Provide Consumer Choice?”. AgBioForum – viidatud 26.7.2019
  3. Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients – viidatud26.7.2019
  4. European Industrial Hemp Association 19-05-02 PRESS RELEASE: http://eiha.org/media/2019/05/PRESS-NOTES-Status-of-Hemp-Extracts-in-Europe.pdf – viidatud 26.7.2019

Mustköömne õli

Mustköömneõli saadakse Nigella Sativa taime seemnete pressimisel. Taime on traditsiooniliselt kasutatud ravimina ja vürtsina tuhandeid aastaid. Varaseimad viited pärinevad Vana-Egiptusest. Vaarao Tutakhamoni hauast on leitud mustköömne seemneid ning ajaloolased...

CBD kreemid on nüüd püsivalt soodsamad

Populaarsete CBD kosmeetikakreemide hindu alandati oluliselt. Toodete tootmishinnad langesid, mistõttu uuendati püsivalt ka veebipoe hindu soodsamaks. Täpsemat infot toote omaduste kohta saate lugeda minnes toote tootelehele, klikkides soovitud toote nimel. UUED...

Mida võib kannabinoidipuudus põhjustada?

Inimese sisemise kannabinoidisüsteemi kohta teatakse kogu aeg rohkem. Näiteks USA tervishoiuministeeriumi ülevaate kohaselt endokannabinoidsüsteem ja selle vaegusseisundeid seostatakse peaaegu kõigi haigustega (1). Selles artiklis käsitletakse konkreetselt...

Kanep annab palju kiudaineid

Kanepiseemned on suurepärane kiudainete allikas   Kanep annab palju kiudaineid. Vaid üks supilusikatäis idandatud kanepiseemneid katab kuni 40,44% teie päevasest kiudainevajadusest. See on tõeline õnnistus neile, kes hindavad toitvat elu – ja eriti neile, kelle...

CBD, kilpnääre ja hüpertüreoidism ja hüpotüreoidism

Kilpnääre on väike liblikakujuline elund kaela esiosas ja selle roll keha erinevates funktsioonides on märkimisväärne. Selles artiklis vaadeldakse üldiselt kannabidiooli ehk CBD mõju kilpnäärme funktsioonile ning selle mõju hüpotüreoidismile ja hüpertüreoidismile....

Kas CBD õlil on kõrvalmõjusid?

Tahad teada, kas CBD õlil on kõrvalmõjud? See artikkel on kogunud kõige levinumat teavet kõrvaltoimete kohta, mida mõned inimesed võivad kogeda CBD õli kasutamisel. Võimalikud kõrvaltoimed on alati juhtumipõhised ja neid mõjutavad paljud tegurid, nagu kasutaja...

Gingiviit ja CBD

Gingiviit on kindlasti üks levinumaid terviseprobleeme kõikidele inimestele üle kogu maailma. Igemed muutuvad kergesti põletikuliseks ja kui neid ei ravita, võivad sellel olla pöördumatud tagajärjed. Õnneks on oma suu ja hammaste tervist lihtne ise mõjutada ning...

Peanahk ja CBD

Aeglaselt õlgadele langevad helbed ja samaaegne intensiivne sügelus ja kipitus peanahas ei viita mitte esimese luundi langemisele, vaid sellele, et peanahk pole korras. Uuringute kohaselt mõjutab CBD naha heaolu ja võib olla abiks ka peanahaga seotud probleemide...

Tsöliaakia ja CBD

Tsöliaakia on autoimmuunhaigus, mis puhangute korral on tavaliselt vajalik teatud pärilik vastuvõtlikkus ja sensibiliseerimine gluteeni suhtes. Selle esinemine on tavalisem, kui seni arvati. Tsöliaakia, mida varem peeti harvaesinevaks lapseea haiguseks, on uuringute...

Sügelised

Mustad täpid naha all koos intensiivse sügelusega võivad olla sügelised. Viimastel aastatel väga levinud ja isegi häbi tekitav sügelised on ebameeldiv, kuid ravitav probleem. See artikkel tutvustab teile sügelisi, sügeliste lesta ja selle sümptomite ravi CBD õli abil....

Liituge uudiskirjaga ja kasutage eeliseid!

Säästke 10% igalt tehtud ostult.
Saage CBD meistriks, õppides kõike, mida vajate kanepi ja CBD kohta.
Olge esimene, kes saab teavet uudiste ja toodete kohta.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)