Selecteer een pagina

CBD-olie is geen nieuw voedingsmiddel

Wettigheid van CBD-olie in Finland en de EU

Het online kopen en bestellen van CBD-olie en CBD-producten is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. De legaliteit van CBD-olie in de Europese Unie en Finland werd echter onduidelijk door de wijzigingen die in 2019 plaatsvonden in de lijst met nieuwe voedingsmiddelen. De wijzigingen vormen echter geen wettelijke norm, maar dienen slechts als leidraad voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven. Op deze pagina vertellen we u over de rechtmatigheid van de hele zaak en de huidige situatie (Finland en de EU).

De monnik maakt hennep van het kruid.

Er is gedocumenteerd dat het al werd gebruikt door middeleeuwse monniken
hennep in hun voedsel b.v. in hennepsoepen.

Wettigheid van CBD-olie in Finland en de EU. Bestellen en verkopen.

Finse vlag.

De wettigheid van het CBD in Finland

In Finland staat CBD op de lijst van geneesmiddelen, maar elk product wordt per geval beoordeeld (1). CBD-voorloper CBD-A staat niet op de drugslijst .

De Finse Autoriteit voor voedselveiligheid interpreteert de wijzigingen in de lijst met nieuwe voedingsmiddelen in januari 2019 zodat de hennepbloei en de daaruit gemaakte CBD-extracten nieuwe voedingsmiddelen zijn.

Er zijn geen definitieve besluiten of EU-normen genomen.

Op grond van de EU-vrijhandelsovereenkomst kunnen CBD-producten echter legaal worden besteld in andere EU-landen.

Het met de hand geplukte gewas is een garantie voor zuiverheid

CBD-olie bestellen van het ene EU-land naar het andere

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat CBD-olie en -producten niet worden geclassificeerd als illegale drugs en dat het bestellen van CBD-olie uit een ander EU-land legaal is op grond van een vrijhandelsovereenkomst.

Hennep gekweekt met liefde en professionaliteit

Waarop letten bij het bestellen van CBD olie?

Zonder zorgen CBD olie bestellen:

  • Controleer de productanalyses om er zeker van te zijn dat het product minder dan 0,2% THC bevat, dan is het product legaal in de EU-lidstaten.
Vlag van de Europese Unie.

Wettigheid van CBD-olie in de EU

De Europese Commissie heeft aangegeven dat hennepbloeiwijzen en CBD-extracten moeten worden geherclassificeerd van traditioneel voedsel naar nieuw voedsel .

Hierover zijn geen definitieve besluiten of normen genomen. De zaak is nog in behandeling in de EU.

De Novel Food- verordening (EG) nr. 258/97 en de lijst van nieuwe voedingsmiddelen zijn niet hetzelfde

De Novel Food Verordening (EG) nr. 258/97 is de definitieve verordening over nieuwe voedingsmiddelen en de lijst van nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food Catalog) is een lijst van voedingsmiddelen en hun mogelijke nieuwe voedingsmiddelenstatus. De lijst met nieuwe voedingsmiddelen is geen volledig uitputtende lijst en dient slechts als richtlijn.

Novel Food-verordening (EG) nr

De Novel Food Ordinance is op 15 mei 1997 in het leven geroepen om te voorkomen dat genetisch gemodificeerde (GGO) voedingsmiddelen de lidstaten van de Europese Unie binnenkomen zonder de juiste tests (Carter CA. et al., 2003).

Hennep is een bewezen traditioneel voedsel

In 1998 heeft de Europese Commissie in twee afzonderlijke brieven aan exploitanten van hennepvoedingsbedrijven bevestigd dat hennepbloesems worden beschouwd als traditionele voedselingrediënten. Bovendien stond in de brieven van de Commissie dat hennep als geheel, met zijn bloeiwijzen, bladeren en zaden, niet onder de Novel Food-verordening (EG) nr. 258/97 zou vallen. (EIHA, 2019)

Wijzigingen in de lijst met nieuwe voedingsmiddelen

Op 15 januari 2019 heeft de Europese Commissie de vermelding voor hennep (Cannabis Sativa L.) gewijzigd om het traditionele gebruik van bladeren en bloemen in Azië te schrappen. Met deze wijziging zijn de EU-autoriteiten begonnen druk uit te oefenen op hennepbedrijven om CBD-producten van de markt te halen.

Oneerlijke behandeling van hennep als voedsel (Finland / EU)

 

Hennep, CBD-oliën en andere CBD-producten hebben een speciale wettelijke status in Finland en de EU, omdat de plant nog steeds wordt geconfronteerd met vooroordelen en een meer oneerlijke en onlogische behandeling dan andere planten die als voedsel worden gebruikt.

Hennepexploitanten moesten de verdediging van hennep als traditioneel voedingsmiddel in 2019 hervatten toen de Working Party on Novel Foods (PAFF) van de Europese Commissie onlogische en illegale wijzigingen voorstelde in de nieuwe voedingsstatus van hennep. De voorgestelde wijzigingen zouden een definitief besluit van dezelfde werkgroep in 1998 met betrekking tot hennep en het gebruik van de hele plant als voedsel teniet doen.

 

Wat is een novel food regelgeving?

Nieuwe voedingsmiddelen zijn alle levensmiddelen die vóór 15 jaar niet in significante mate in de Unie voor menselijke consumptie zijn gebruikt. mei 1997.

De Novel Food-verordening (EG) nr. 258/97 is oorspronkelijk in het leven geroepen om te voorkomen dat genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) de lidstaten van de Europese Unie binnenkomen zonder de juiste tests (2). Het is niet gemaakt om het gebruik van traditioneel voedsel in de EU te voorkomen.

De Novel Food-verordening, die in mei 1997 in werking is getreden, heeft twee doelen. Ten eerste heeft het tot doel een efficiënte en coherente markt voor de EU-lidstaten te creëren. Ten tweede is de verordening bedoeld om de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen te beschermen (3).

In de praktijk is de verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen echter, na het beperken van de toegang van GGO’s tot Europa, gericht op de bescherming van de burgers van de lidstaten tegen nieuwe voedingsmiddelen, zoals de naam al aangeeft.

Burgers worden beschermd tegen bijvoorbeeld sigarettenpeuken, die kort nadat ze op de markt waren gebracht niet meer als voedsel konden worden verkocht. De bagel werd vervolgens als cosmetisch product verkocht totdat het officieel werd goedgekeurd als nieuw voedingsmiddel.

Alvorens aan de tafel van de consument te komen, moet de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen worden beoordeeld. De veiligheid wordt beoordeeld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de vergunning voor het in de handel brengen wordt verleend bij besluit van de Commissie. De vergunning wordt verleend op basis van een aanvraag, waarin een toelichting op de veiligheid van het product moet worden opgenomen onder in overleg overeengekomen voorwaarden (3).

Levensmiddelen die traditioneel in derde landen worden gebruikt en veilig zijn bevonden, kunnen in de handel worden gebracht via een vereenvoudigde kennisgevingsprocedure (3).

 

Vermelding van hennep in de lijst van nieuwe voedingsmiddelen

Hennep (Cannabis sativa L.) staat bekend om zijn historisch gebruik als grondstof voor voedsel, medicijnen en textiel.

In de jaren negentig was hennep nog steeds een traditioneel voedingsmiddel in Finland en Europa, tot de inwerkingtreding van de nieuwe voedselverordening in 1997. Naar aanleiding van de verordening heeft de Europese Commissie de hennepindustrie voor het eerst gevraagd om bewijs te leveren van het voedselgebruik van hennep.

Op verzoek van Hanfgesellschaft heeft het Nova Instituut het bewijsmateriaal verzameld ter overweging van de Commissie. In februari en maart 1998 heeft de Commissie aan de exploitanten van hennepvoedingsbedrijven schriftelijk bevestigd dat hennepbloesems als traditionele voedselingrediënten werden beschouwd. Bovendien werd in twee afzonderlijke brieven van de Commissie vermeld dat hennep als geheel met zijn bloemen, bladeren en zaden niet onder Verordening (EG) nr. 258/97 zou vallen. (4)

Maar wat gebeurde er toen de hennepboom, de vraag naar en de verkoop van hennepbloei en CBD-producten wereldwijd explodeerde?

 

Wijzigingen in de lijst van nieuwe voedingsmiddelen met betrekking tot hennep

15 januari De Europese Commissie heeft de lijst van hennep (Cannabis sativa L.) en CBD (Cannabidiol) in de lijst van nieuwe voedingsmiddelen aangepast door cannabinoïden (Cannabinoïde) toe te voegen.

Als gevolg van de wijziging worden alle extracten van hennep die cannabinoïden bevatten beschouwd als nieuwe voedingsmiddelen en wordt beweerd dat er een nieuwe voedselvergunning vereist is. Met de nieuwe vermelding zouden hennepzaden, hennepmeel en hennepolie nog steeds toegestaan zijn zonder aparte vergunning.

Hoewel een wijziging in de lijst van nieuwe voedingsmiddelen niet juridisch bindend is, is dit soort onlogische en illegale vastlegging van onnodige ergernis en verspilling van middelen voor overheden en bedrijven.

De verandering is ook volkomen onlogisch, want waarom heeft een plant die voorheen bekend stond als traditioneel voedingsmiddel en waarvan het gebruik wettelijk is goedgekeurd, ineens nader onderzoek nodig? (4)

Ten tweede is het erg onlogisch om je zorgen te maken over de veiligheid van hennepbloei en cannabinoïden, toen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slechts een jaar eerder een officiële verklaring aflegde over de veiligheid van CBD.

Hoe dan ook, zorgen over “beperkt” onderzoek naar hennep-cannabinoïden zijn volkomen onlogisch, aangezien polyfenolen in bosbessen en hun effecten veel minder zijn bestudeerd dan de effecten van cannabinoïden.

EIHA (European Industrial Hemp Association) vraagt zich ook af hoe het mogelijk is dat voor hennep het gebruik in derde landen niet geldig is voor het PAFF als bewijs van traditioneel gebruik, ook al is het voldoende voor andere planten.

Ieder van ons vindt voedsel in grote supermarkten, zoals kaffiri-limoenen of galangwortels, die vóór 15 mei 1997 geen significante geschiedenis van gebruik in Europa hadden. Waarom valt hennep niet onder de vereenvoudigde kennisgevingsprocedure?

De eerdere opname door de Commissie van het gebruik van hennepbladeren en bloeiwijzen in de lijst van nieuwe voedingsmiddelen was grotendeels gebaseerd op Aziatische soepen en thee.

Na een besluit in 1998 investeerden exploitanten van levensmiddelenbedrijven in de hennepsector. Die beslissing moet nu worden gehandhaafd en het concurrentievermogen van Europese en Finse spelers op deze door hennep gecreëerde welvaartsmarkt mogelijk maken. (4)

 

Hennepextracten, of CBD-oliën, zijn geen nieuwe voedingsmiddelen

Hennepextracten, of CBD-oliën, kunnen evenmin nieuwe voedingsmiddelen zijn, aangezien alle methoden die in de industrie worden gebruikt traditionele methoden voor voedselextractie zijn.

Het woord extract is afgeleid van het Latijnse woord “extrahere” (trekken, verwijderen) en verwijst naar elke methode waarbij een extractiemiddel wordt gebruikt (vast, vloeibaar of gasvormig).

Tegenwoordig zijn er in Europa vier belangrijke extractiemethoden voor de productie van hennepextracten of CBD-producten.

Koud persen: De eenvoudigste methode die al eeuwen door mensen wordt gebruikt om hennepbloeiwijzen, bladeren en/of zaden mechanisch te persen zonder verhitting.

Ethanolextractie: Het gebruik van alcohol om bloeiwijzen en bladeren te laten weken en om werkzame stoffen in oplossing te brengen. Wordt ook al eeuwen gebruikt.

CO2-extractie: het gebruik van superkritisch kooldioxide om bloeiwijzen en bladeren te extraheren. Naast ethanolextracties is CO2-extractie een voor levensmiddelen toegestane extractiemethode conform bijlage I van EU-richtlijn 2009/32/EG. CO2-extractie is de meest gebruikelijke methode om CBD-oliën te extraheren.

Vetextractie: een gebruiksvriendelijke extractiemethode die door de Italiaanse Tortelli al in 1884 in zijn kookboek werd gebruikt om hennepbloeiwijzen te extraheren.

Tegenwoordig zijn er door de EU goedgekeurde aanvullende voedingsmethoden, zoals distillatie, om het eindproduct te verkrijgen dat “gezuiverd” is van THC (tetrahydrocannabinol). Dat wil zeggen, een product waarin geen natuurlijke THC-resten meer zitten.

Hennepextracten kunnen ook rauw of gedecarboxyleerd worden gelaten om respectievelijk het THC-gehalte te verwijderen. In ruwe hennep bevindt THC zich in de vorm van het zure THC-A. THC-A is helemaal niet psychoactief, wat betekent dat het niet bedwelmend is. In hennep is de natuurlijke verhouding van CBD tot THC ongeveer 20:1 tot 25:1.

In de EU kan industriële hennep tot 0,2% THC bevatten, de enige psychoactieve cannabinoïde in hennep en cannabis. Resten van THC zijn ook aanwezig in bijvoorbeeld hennepzaadolie. THC-concentraties moeten ook altijd apart worden geanalyseerd door de autoriteiten, niet als een optelsom. Aangezien THC-A (tetrahydrocannabinolzuur) niet psychoactief is, mag het niet aan het THC-gehalte worden toegevoegd.

 

EIHA gaat ervoor zorgen dat de hennepsector ook in Europa kan floreren

EIHA, de Europese hennepindustrie, heeft ervoor gezorgd dat de hennepindustrie in Europa blijft bloeien. EIHA werd gevraagd op 13. haar standpunt over de wijzigingen op de lijst van nieuwe voedingsmiddelen voor hennep (Cannabis Sativa L.) te presenteren aan de vergadering van maart van de PAFF-commissie. EIHA leverde relevant en nauwkeurig bewijs dat aantoont dat hennepbladeren en -bloemen vóór mei 1997 in aanzienlijke mate in Europa werden gebruikt.

Het is ook belangrijk op te merken dat als gevolg van de oorlog tegen drugs hennep in de 20e eeuw bijna volledig is uitgeroeid en pas in de jaren tachtig langzaam weer is opgedoken. Als gevolg hiervan wijst veel van het bewijs op historische bronnen.

Deze bronnen tonen aan dat hennep een belangrijk gewas was in heel Europa en hennepproducten maakte, variërend van touwen tot kleding, papier, bouwmaterialen en voedsel (hennepzaadolie, bladeren en bloeiwijzen).

Interessant is bijvoorbeeld dat ’s werelds oudste kookboek, De Honesta Voluptate, een recept voor gezondheidsdrank vermeldt dat bijna identiek is aan de hedendaagse recepten voor hennepextract. En het feit dat er bewijzen zijn gevonden voor het gebruik van hennepbloemen bij de productie van tortellinisoep in Italiaanse kloosters.

Hennepolie en hennepzaden waren eeuwenlang een hoofdvoedsel. Vroeger was er geen moderne reinigings- en scheidingstechnologie, dus het is duidelijk dat de bloeiwijzen als zodanig werden gebruikt met hun zaden, bloeiwijzen, bladeren, alles.

Het valt niet te ontkennen dat hennep al millennia in de menselijke voedselketen zit, dus het is bedrieglijk om te beweren dat de bladeren en bloemen in het voedsel nieuw zijn.

 

Bronnen:

  1. Fimea, Cannabidiol (CBD) wordt in Finland gereguleerd als geneesmiddel. https://www.fimea.fi/-/kannabidiolia-cbd-valvetaan-laakkeena-suomessa waarnaar wordt verwezen 4.10.2021
  2. Carter CA, Gruère GP, 2003. “Verplichte etikettering van genetisch gemodificeerd voedsel: biedt het echt consumentenkeuze?”. AgBioForum – waarnaar wordt verwezen 26/07/2019
  3. Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten – verwezen naar 26.7.2019
  4. European Industrial Hemp Association 19-05-02 PERSBERICHT: http://eiha.org/media/2019/05/PRESS-NOTES-Status-of-Hemp-Extracts-in-Europe.pdf – waarnaar wordt verwezen op 26.7.2019

Schurft

Zwarte stippen onder de huid, gecombineerd met hevige jeuk, kunnen een teken zijn van schurft. Schurft, dat de laatste jaren heel vaak voorkomt en zelfs schaamte veroorzaakt, is een onaangenaam maar behandelbaar probleem. In dit artikel maak je kennis met schurft, de...

Concentratie en CBD

De telefoon piept om aan te geven dat er een nieuw bericht op sociale media is. Er volgt een e-mail. Er komen voetstappen uit de gang en de collega aan het tafeltje ernaast lacht, mogelijk om een ​​grappig filmpje dat hij zojuist heeft gezien. De meest gedraaide hit...

Psoriasis en CBD

Psoriasis, bekend als een ernstige huidziekte, is een onaangenaam probleem, maar gelukkig kunnen de symptomen op veel verschillende manieren onder controle worden gehouden. In dit artikel zullen we psoriasis als ziekte leren kennen en of CBD-olie enig effect kan...

Synthetische cannabinoïden

Synthetische cannabinoïden worden veelal geheel of gedeeltelijk chemisch gemaakt en het gebruik ervan brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel voorkomende synthetische cannabinoïden zijn b.v. HHC, JWH, dronabinol en nabilone. Dit artikel bespreekt het...

Recreatief gebruik van cannabis is in Europa toegestaan

Deze zomer was er goed hennepnieuws uit Europa, toen Luxemburg THC legaliseerde teelt, gebruik en bezit van cannabis die cannabis bevat voor privégebruik met bepaalde beperkingen. Tot nu toe is de teelt van CBD-bevattende planten, evenals de verkoop en het gebruik van...

CBD en menopauze

De menopauze is een natuurlijke en onvermijdelijke fase in het leven van een vrouw, die meestal op middelbare leeftijd begint. Het brengt veel fysieke en emotionele veranderingen met zich mee, evenals symptomen die de uitdaging in het dagelijks leven kunnen vergroten....

CBN, CBG en CBD verschillen

Wat zijn CBN en CBG? Hoe verschillen ze van CBD? In dit artikel vind je informatie over de verschillen en eigenschappen van deze cannabinoïden.   Wat is CBN en CBG?   CBN en CBG zijn cannabinoïden, d.w.z. chemische verbindingen die in hennepplanten...

CBD en pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier, d.w.z. pancreatitis, is een zeer onaangename ziekte, die typisch is voor mensen die veel alcohol drinken. In dit artikel maken we kennis met pancreatitis, het endocannabinoïdesysteem in de pancreas en het mogelijke effect van CBD...

cbd en osteoporose

Alle dieren en mensen in de wereld worden ondersteund door een soort ruggengraat. Bij mensen die tot gewervelde dieren behoren, is dat skelet een skelet gemaakt van botten, dat leeft en transformeert gedurende het hele leven. Osteoporose, d.w.z. botverlies, gaat over...

CBD en cannabis in de verzorging van huisdieren

CBD en cannabis in de verzorging van huisdieren. Dit is een vertaald artikel, het origineel kan worden gelezen vanaf hier . De diergeneeskunde heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en dankzij de beschikbaarheid van effectievere medicijnen leven...

Schrijf u in op de nieuwsbrief en profiteer van de voordelen!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)