Valitse sivu

CBN, CBG ja CBD erot

CBN, CBG ja CBD erot artikkelikuva.

14.7.2023

Tarkoitettu ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi kuluttajille.

Mitä ovat CBN ja CBG? Miten ne eroavat CBD:stä? Tästä artikkelista löydät tietoa näiden kannabinoidien eroista ja ominaisuuksista.

 

Mitä on CBN ja CBG? 

 

CBN ja CBG ovat kannabinoideja eli kemiallisia yhdisteitä, joita esiintyy hamppukasveissa.

CBN (kannabinoli) on yksi kannabiksen pääasiallisista kannabinoideista, joka tunnetaan myös tutummin “unikannabinoidina”. Se muodostuu THC:stä (tetrahydrokannabinoli) hapettumisen seurauksena, kun kannabis altistuu ilmalle tai valolle pitkän ajanjakson ajan. CBN:llä uskotaan myös olevan rauhoittavia ja unta edistäviä ominaisuuksia. Tutkimusten perusteella CBN on myös antibakteerinen ja se voi auttaa vähentämään tulehduksia ja parantamaan ruokahalua. (1)

CBN on myös ensimmäinen koskaan hampusta eristetty kannabinoidi, jonka eristi amerikkalainen kemisti Roger Adams 1940-luvulla. (2)

CBG (kannabigeroli) puolestaan on hampussa ensimmäisinä esiintyviä kannabinoideja. Ensin tulee CBG-A, joka muodostaa yhdisteitä, joista CBG, THC, CBD ja muut kannabinoidit myöhemmin syntetisoituvat. (3)

CBG:llä on monipuolinen vaikutusprofiili, ja siihen on liitetty useita potentiaalisia terapeuttisia ominaisuuksia, kuten tulehduksia ja kipua lievittäviä sekä antibakteerisia ominaisuuksia. CBG ei ole psykoaktiivinen yhdiste eli se ei aiheuta huumaavaa vaikutusta. (4) Lisäksi tutkimuksissa CBG:llä vaikuttaa olevan kasvaimia ja syöpäsoluja vähentäviä vaikutuksia (5). 

CBG tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1964 Raphael Mechoulam ja Yehil Gaonin toimesta. (6)

Molemmat yhdisteet, CBN ja CBG, ovat saaneet kasvavaa huomiota kannabistutkimuksissa niiden mahdollisten terapeuttisten hyötyjen takia. On kuitenkin tärkeää huomioida, että tutkimukset näiden yhdisteiden vaikutuksista ja soveltamisesta ovat edelleen kesken ja lisää tietoa tarvitaan

 

Miten CBN ja CBG eroavat CBD:stä?

 

CBN, CBG ja CBD ovat kaikki hamppukasvissa esiintyviä kannabinoideja, mutta niillä on hieman erilaiset kemialliset rakenteet ja vaikutukset. Alle on poimittu muutamia eroja näiden yhdisteiden välillä:

CBD eli kannabidioli ei aiheuta huumaavaa tai psykoaktiivista vaikutusta. Se ei muuta tajuntaa tai aiheuta euforian tunnetta. Myöskään CBG ei ole psykoaktiivinen yhdiste, eikä se aiheuta lainkaan huumaavaa vaikutusta.

CBN muodostuu kun THC hajoaa ajan kanssa hapen, lämmön ja ajan myötä. Hampun CBN-pitoisuus kasvaa lisää sitä mukaa kun THC hajoaa ja häviää. Koska CBN muodostuu THC:n hapettumisen seurauksena, sillä on havaittu olevan lieviä psykoaktiivisia ominaisuuksia. Yhdessä CBD:n kanssa psykoaktiivisuus kuitenkin tasoittuu olemattomiin CBD:n ollessa vaikutuksiltaan antipsykoottinen. Monet CBN-tuotteet sisältävät myös CBD:tä. (1)

CBG (kannabigeroli) on happomuodossaan (CBG-A) ensimmäinen kannabinoidi, josta myös muut kannabinoidit muodostuvat.

 

Kannabinoidien terapeuttiset ominaisuudet 

 

CBD:llä, CBN:llä ja CBG:llä on erilaisia mahdollisia terapeuttisia ominaisuuksia. Vaikutukset saattavat vaihdella myös yksilöllisten ominaisuuksien ja terveyden tilanteen mukaan. Kyseiset kannabinoidit vaikuttavat sisäiseen kannabinoidijärjestelmään joko suoraan tai välillisesti.

CBD:n tiedetään olevan ominaisuuksiltaan mm. tulehduksia vähentävä, kipua lievittävä, ahdistusta vähentävä ja kouristuksia hillitsevä. (7)

CBN:llä uskotaan olevan erityisesti rauhoittavia ja unta edistäviä ominaisuuksia.

CBG vaikuttaa CB1- ja CB2-reseptoreiden kautta ja sillä on havaittu olevan antibakteerisia, ruokahalua parantavia, kipua ja tulehdusta lievittäviä, sekä antioksidanttisia vaikutuksia. CBG:llä uskotaan olevan myös mielialaa kohottavia vaikutuksia, sillä se lisää serotoniinin määrää elimistössä. (8)

Tuoreimpien tutkimusten mukaan CBG:llä on havaittu positiivisia vaikutuksia tiettyjen sairauksien kohdalla kuten syöpä, tulehduksellinen suolistosairaus (IBD), bakteeri-infektiot ja Huntingtonin tauti. (9, 10, 11)  

 

Kannabinoidit hampussa. CBN, CBG ja CBD eroista kertovan artikkelin kuva.

Hamppupeltoa kukintovaiheessa.

 

Kannabinoidipitoisuudet hampussa 

 

Kannabinoideja kuten CBN, CBG ja CBD esiintyy hampussa luontaisesti vaihtelevissa määrin. Määrät vaihtelevat eri lajikkeissa suuresti. Myös kasvukausi, ympäristö ja muut olosuhteet voivat vaikuttaa kasviin muodostuviin pitoisuuksiin. Eri kannabinoideja hampusta on tunnistettu jo yli 120 erilaista ja tiedetään, että kannabinoidit vaikuttavat yhdessä paremmin kuin yksittäin (kts. entourage effect). 

CBD:ta esiintyy yleensä runsaammin hamppukasvissa kuin CBN:ää tai CBG:tä. CBN taas muodostuu THC:n hapettumisen seurauksena ajan kuluessa, joten sitä esiintyy yleensä vähemmän nuorissa kasveissa. CBG on kannabiksen varhaisessa kehitysvaiheessa pääasiallinen kannabinoidi, jonka esiintyminen vähenee merkittävästi kasvukauden loppuvaihetta kohti mentäessä.

Hamppulajikkeita löytyy paljon ja eri kannabinoidiprofiililla varustettuna. Nykyään jalostetaan myös sellaisia lajikkeita, jotka voivat sisältää jotain tiettyä kannabinoidia erityisen paljon, ollen kannabinoidiprofiililtaan keskiarvoista hyvinkin paljon muista yleisistä hamppulajikkeista poikkeavia.

 

Mitä ovat kannabinoidihapot kuten CBG-A, CBN-A ja CBD-A?

 

Hampussa esiintyvät kannabinoidit ovat aina aluksi happomuodossa kuten CBG-A (kannabigerolihappo) ja CBD-A (kannabidiolihappo). A-kirjain kannabinoidin nimen perässä viittaa sen happomuotoon (Acid).

 

CBG-A

 

CBG-A (kannabigerolihappo) ja CBN-A (kannabinolihappo) ovat kannabinoidien happomuotoja, jotka esiintyvät hampussa ennen kuin ne muuttuvat aktiivisiksi yhdisteiksi, kuten CBG:ksi ja CBN:ksi happojen dekarboksylaation tai hapettumisen kautta.

CBG-A on hampussa ensimmäisenä muodostuvan kannabinoidin, CBG:n, happomuoto. CBG-A:ta esiintyy kannabiskasvissa yleensä suurina määrinä varhaisessa kasvuvaiheessa ennen kun kasvi tuottaa vielä muita kannabinoideja. CBG-A:ta muuntuu muihin kannabinoideihin, kuten CBD-A:han (kannabidiolihappo) tai THCA:han (tetrahydrokannabinolihappo), ajan kanssa, hapettumis- tai karbokylaatioreaktioiden kautta.

 

CBN-A

 

CBN-A puolestaan on kannabinolihapon happomuoto, joka esiintyy kannabiskasvissa ennen kuin se muuttuu aktiiviseksi yhdisteeksi, CBN:ksi. CBN-A muodostuu kannabislajikkeen THCA:sta hapettumisen seurauksena. Kun THCA altistuu ilmalle tai valolle ajan kuluessa, se hapettuu ja muuttuu CBN-A:ksi. Tämä prosessi voi tapahtua, kun kasvia varastoidaan pitkään tai säilytetään huonosti ei-ilmatiiviissä pakkauksessa.

CBN-A ja CBG-A toimivat lähtöaineina, joista muodostuu muita aktiivisia kannabinoideja, kuten CBG ja CBN, joiden tiedetään vaikuttavan elimistöön monella eri tavalla.

 

CBD-A

 

CBD-A on CBD:n esiaste ja se on tutkimusten mukaan voimakas antioksidantti. CBD:llä on monipuolisia vaikutuksia, joista merkittävimpiä ovat mm. seuraavat:

 • Pahoinvointia vähentävä (12)
 • Tulehduksia lievittävä (12)
 • Kipua lievittävä  (12)
 • Syöpäkasvaimia ehkäisevä (13)

Näiden lisäksi CBD-A on ominaisuuksiltaan antimikrobinen, antiproliferatiivinen, sekä antibakteerinen. 

 

Yhteenveto

 

CBD, CBN ja CBG ovat tunnetuimpia kannabinoideja, joita esiintyy erityisesti hamppukasvien lehdissä ja kukinnoissa. Nämä kannabinoidit vaikuttavat elimistön endokannabinoidijärjestelmää tasapainottavasti ja vaikka ne muistuttavatkin toisiaan kullakin niistä on omat erityiset ominaisuuteensa. Kaikki kannabinoidit muodostuvat ensin CBG-A:sta, joka on kannabigerolin (CBG) esiaste eli happomuoto.

Kannabinoideilla on monipuolisia vaikutuksia, jotka vaihtelevat yksilökohtaisesti käyttäjän ominaisuuksien ja terveyden tilanteen mukaan. Tutkimusten mukaan eri kannabinoidit ovat yhdessä tehokkaampia kuin yksittäin ja tätä yhteisvaikutusta kutsutaan myös nimellä entourage effect.

On tärkeää huomioida, että tässä artikkelissa esitetyt tiedot perustuvat yleisiin havaintoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimus kannabinoidien vaikutuksista on edelleen jatkuvaa ja niiden täysi potentiaali ja kaikki sen käyttömahdollisuudet eivät ole vielä täysin yksiselitteisesti selvillä, koska kyseessä on hyvin monipuolinen ja ainutlaatuinen kasvi. 

 

Lähteet

 

 1. L Bianco. 2018. GB Sciences Inc. Exploring the Lesser Cannabinoids – The Happy Accident of CBN. https://www.biospace.com/article/releases/exploring-the-lesser-cannabinoids-the-happy-accident-of-cbn/. Viitattu 13.07.2023
 2. R. Pertwee. 2006. Cannabinoid pharmacology: the first 66 years. Br. J Pharmacol. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1760722/. Viitattu 14.07.2023
 3. Tahir M. ym. 2021. The biosynthesis of the cannabinoids. Journal of Cannabis Research. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-021-00062-4. Viitattu 14.07.2023
 4. RG. Pertwee. 2010. British Journal of Pharmacology. Evidence that the plant cannabinoid cannabigerol is a highly potent a2-adrenoceptor agonist and moderately potent 5HT1A receptor antagonist. https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1476-5381.2009.00515.x. Viitattu 14.07.2023
 5. F. Borrelli ym. 2014. Carcinogenesis. Colon carcinogenesis is inhibited by the TRPM8 antagonist cannabigerol, a Cannabis-derived non-psychotropic cannabinoid. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25269802. Viitattu 14.07.2023
 6. Gaoni, Y., & Mechoulam, R. 1964. Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active Constituent of Hashish. Journal of the American Chemical Society, 86(8), 1646–1647. https://doi.org/10.1021/ja01062a046. Viitattu 13.07.2023.
 7. E. B. Russo. Cannabidiol (CBD) claims and misconceptions. Trends in Pharmacological Sciences. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28089139/. Viitattu 13.07.2023.
 8. M. Lee. 2012. The Discovery of the Endocannabinoid System. The Prop 215 Era. https://www.beyondthc.com/wp-content/uploads/2012/07/eCBSystemLee.pdf. Viitattu 13.07.2023.
 9. S. Valdeolivas ym. 2015. Neurotherapeutics. Neuroprotective properties of cannabigerol in Huntington’s disease: studies in R6/2 mice and 3-nitropropionate-lesioned mice. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25252936. Viitattu 13.07.2023
 10. F. Borrelli ym. 2013. Biochem Pharmacol. Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23415610/. Viitattu 14.07.2023
 11. A. Maya ym. 2020. Science Daily. Researchers uncover hidden antibiotic potential of cannabis. https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200226131325.html. Viitattu 14.07.2023
 12. D. Butterfield. Cannabidiolic Acid (CBD -A): The Raw Cannabinoid That Fights Inflammation. http://herb.co/2017/05/20/cbda/. 2017. viitattu 14.07.2023
 13.  S. Takeda Ym. Cannabidiolic acid (CBD -A) mediated selective down-regulation of c-fos in highly aggressive breast cancer MDA-MB-231 cells: possible involvement of its down-regulation in the abrogation of aggressiveness. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27530354. 2017. Viitattu 14.07.2023

Saatat pitää myös…

Ientulehdus ja CBD

Ientulehdus ja CBD

Ientulehdus on varmasti yksi yleisimmistä terveyshaasteista kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa. Ikenet tulehtuvat herkästi ja hoitamattomana sillä saattaa olla peruuttamattomat vaikutukset. Suun ja hampaiden terveyteen on onneksi helppo vaikuttaa itse ja tässä...

lue lisää

Tilaa uutiskirje ja hyödy eduista!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)