Select Page

Disclaimer

 

Hamppumaa sait püüab tagada, et kogu selle saidi teave on täpne ja ajakohane. Sellegipoolest võib sisu sisaldada vigu ja väljajätmisi, mida saidi kasutaja peab arvestama ja vajadusel teavet kinnitama. Sellel saidil esitatud sisu ei esitata väite või täpse teabena. Saidil olevad pildid on mõeldud ainult ülevaate andmiseks, kuna toodete omadused ja disain võivad muutuda.

Saidi administraator ei saa kontrollida, kuidas saidi kasutaja saidi sisu kasutab, ja seetõttu ei vastuta ta otseste, kaudsete, kaudsete, tagajärgede, karistavate või muude kahjude eest, mis võivad otseselt või kaudselt tuleneda saidi andmete kasutamine.

Miski siin ei piira tarbijaõigusi, nagu on määratletud tarbijakliendiseaduses.

Kasutaja on alati kohustatud enne kasutamist toote kasutusjuhendit kontrollima. Kui tootel on defekt tarbijakaitseseaduse tähenduses, on teil õigus raha tagasi saada. Võite taotleda vea parandamist või toote asendamist veavaba tootega.

Hamppumaa saidil on linke ja viiteid teistele veebisaitidele. Saidi veebimeister ei ole suutnud kontrollida kõigi lingitud saitide kogu sisu ja ei vastuta seetõttu nende sisu eest. Saidi kasutaja liigub teistele saitidele omal vastutusel ja vastutab teiste saitide kasutamise eest vastavalt kasutustingimustele.

 

CBD INTERAKTSIOONID RAVIMIDEGA

CBD ja teatud ravimite kombinatsioon võib oluliselt suurendada või vähendada ravimi efektiivsust. Kui kasutate allpool olevate ravimite rühma kuuluvaid tooteid, soovitame arutada oma arstiga CBD-A toodete kasutamist.

 

CBD JA EPILEPSIA

Kliinilistes uuringutes on näidatud, et CBD vähendab epilepsiahooge, nt. Draveti sündroomiga patsientidel. CBD ja epilepsiavastaste ravimite samaaegne kasutamine on aga mõnedel patsientidel põhjustanud kõrvaltoimeid. Need on olnud tavalised muu hulgas karbamasepiini (Tegretol) puhul.

Muud ravimid, millel võivad olla koostoimed:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.

 

CBD JA KEMOTERAAPIA

Paljud kemoterapeutilised ravimid metaboliseeruvad tsütokroom p450 ensüümi toimel ja neil võib seetõttu olla tugev koostoime CBD -ga. Ettevaatlik tuleb olla CBD kasutamisel vähemalt järgmiste ravimitega:

 • Etoposiid (nt Etoposiid, Eposin)
 • Metotreksaat (Metoject)
 • Paklitakseel (paklitakseel, paklitakseel)

Koostoimed ei ole alati negatiivsed. Näiteks vähendab paklitakseeli ja CBD kombinatsioon tekkinud neuropaatilist valu

 

CBD JA Südame -veresoonkonna ravimid

CBD võib suhelda paljude südameravimitega, näiteks statiinidega. Statiinid on rasva ainevahetuse ravimid, mis pärsivad maksa enda kolesterooli sünteesi. Maks toodab seega vereringes vähem kolesterooli sisaldavaid osakesi. Samuti on interaktsioonide loendis mitmeid beetablokaatoreid.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidiin (Kiniduron)
 • Atorvastatiin (Lipitor)
 • Seliprolool (Selectol)
 • Amiodaroon (Cordarone)
 • Klobidogreel
 • Karvedilool
 • Nifedipiin (Adalat, Procardia)
 • Valsartaan (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatiin (Livazo, Vezepra)

 

CBD ja vaimsed ravimid

Enamik antidepressante ei suhtle CBD -ga. Lisaks antidepressantidele määratakse sageli buspirooni (Aksilon, Buspiron), mida kasutatakse üldise ärevushäire raviks. Seda metaboliseerib tsütokroom p450 ensüüm ja seetõttu võib sellel olla tugev koostoime CBD -ga. Ka klomipramiinil (Anafranil) on sarnased tugevad koostoimed

 

CBD JA VERERÕHU RAVIMID (kaltsiumikanali blokaatorid)

Kaltsiumikanali blokaatorid, vere vedeldajad ja kõrge vererõhu ja rütmihäirete raviks kasutatavad ravimid võivad CBD -ga põhjustada tõsiseid sümptomeid. CBD vähendab või takistab ravimite lagunemist, näiteks koos varfariiniga (Marevan), suurendades selle toimet.

MUUD ravimid, mis põhjustavad koostoimeid, on loetletud vähemalt allpool.

 • Valsartaan (amlodipiin, valsartaan)
 • Verapamiil
 • Nifedipiin (Adalat, Nifedipine Alternova)
 • Diltiaseem (Cardizem)
 • Isradipiin (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiin (Felodipiin, Plendil)
 • Amlodipiin (Ampodipiin)

 

CBD ja rahustavad ained (bensodiasepiinid)

Bensodiasepiine kasutatakse ärevuse, unetuse, iivelduse, depressiooni ja paanikahäirete raviks.

Mõned bensodiasepiinid, nagu alprasolaam (Alprox, Xanor, Alprasolam) ja diasepaam (Diapam, Diazepam Accord), ei lagune nii kiiresti kui CBD. Selle tulemusena võivad nende kontsentratsioonid muutuda liiga kõrgeks.

 • Alprasolaam (Alprox, Xanor, Alprasolam, Xanax)
 • Triasolaam (Triasolam, Halcion)
 • Diasepaam (Diapam, Diazepam Accord)
 • Midasolaam (Dormicum, Midasolaam)
 • Quatsepam (Aldizem, Cardizem)
 • Triasolaam (Triasolam, Halcion)

 

CBD JA ANTIOBIOTID

Eelkõige võivad fluorokinoloonid (tsiprofloksatsiin) CBD -ga tugevalt suhelda.

 • Tsiprofloksatsiin
 • Gemifloksatsiin
 • Levofloksatsiin
 • Moksifloksatsiin
 • Norfloksatsiin Sandoz
 • Ofloksatsiin (Tarivid, Exocin)
 • Rifampitsiin (Rimapen)

 

CBD ja muud koostoimeravimid

Kolesterool: lovastatiin (Mevacor, Lovastatin)
Antimikroobsed ained: ketokonasool (Nizoral) ja itrakonasool (Sporanox)
Kortisooni valmistamine: metüülprednisoloon (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistamiinikumid: feksofenadiin (R Fexorin) ja terfenadiin (Telfast)
Erektsioonihäired: sildenafiil (Viagra)
Kolesterooli alandav ravim: simvastatiin (Simvastatiin, Zocor)
Barbituraat: heksobarbitaal

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)