Valitse sivu

Mitä on CBD ja CBD-A?

Dekarboksyaation prosessikaavio.

1.8.2019

Tarkoitettu ammattilaisille

Tällä sivulla esitetty tutkimustieto on tarkoitettu vain ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille, eikä sitä ole tarkoitettu välitettäväksi kuluttajille.

Mitä eroa on CBD:llä ja CBD-A:lla?

 

 

CBD-A on CBD:n esiaste

 

Kannabinoidi-syntaasissa on monta vaihetta. Hampun kukinnoissa olevat yhdisteet muodostavat kannabigerolihapon (CBG-A:n), josta muodostuu erilaisia kannabinoidihappoja, kuten kannabidiolihappo (CBD-A). Yleisesti CBD-A:ta pidetään ei-aktiivisena ja dekaboksyloitua CBD:tä aktiivisena, mutta nykytutkimus osoittaa, että CBD-A ei olisikaan niin hyödytön kuin aikaisemmin luultiin. Lämmittäessä ja ikääntyessä kannabinoidihapot pilkkoontuvat kannabinoideiksi. Tätä prosessia kutsutaan dekarboksylaatioksi. Happomuotoiset kannabinoidit eritellään -a (acid) liitteellä. Raakahamppu on dekarboksyloimatonta.

 

CBD-A (kannabidiolihappo) mahdollisesti tehokkaampi kuin CBD (kannabidioli)?

 

Raakahampun kukinto on erinomainen ravintolisä, joka sopii ruokiin, elintarvikkeisiin ja ihonhoitotuotteisiin.

Nykytutkimuksen valossa raa’an hampun sisältämien yhdisteiden terveysvaikutukset ovat moniulotteisia ja kokonaisvaltaisia, sillä näitä yhdisteitä vastaanottavan endokannabinoidjärjestelmän on havaittu säätelevän muun muassa kipua, tulehdusta, ruokahalua, ruoansulatusta, aineenvaihduntaa, unirytmiä, immuunipuolustusta, hormoonitoimintaa ja mielialaan vaikuttavia välittäjäaineita, kuten serotoniinia, dopamiinia ja glutamaattia (34, 35).

Raakahampusta keho voi hyödyntää suurempia määriä kannabinoideja (1), tämän takia raa’an hampun mehustamisen hyötyihin erikoistunut lääkäri Dr. William Courtney esittää, että CBD-A olisi CBD:tä tehokkaampi, kun on kyseessä sen antioksidanttiset tulehdusta estävät sekä diabetest ja iskemiaa ehkäisevät vaikutukset. Courtney sanoo havainneensa terveyshyötyjä monissa potilaissaan käyttämällä hamppua raakana. Yhdysvalloissa on jo tehty patenttejakin kannabinoidihappojen lääkinnällisistä vaikutuksista (11, 3, 38).

Lämmittäessä ja ikääntyessä kannabinoidihapot pilkkoontuvat kannabinoideiksi. Tätä prosessia kutsutaan dekarboksylaatioksi. Happomuotoiset kannabinoidit eritellään -a (acid) liitteellä. Raakahamppu on dekarboksyloimatonta (2, 16).

CBD-A tulee käytetyksi kehossa erilailla kuin CBD. Molemmat vaikuttavat useammalla tavalla aikaansaaden monenlaisia vaikutuksia. Tähän mennessä enemmän on tutkittu CBD:n vaikutuksia.

CBD-A:n on havaittu olevan tulehduksia estävä, pahoinvointia vähentävä, antioksidantti, kipua lievittävä, antiproliferatiivinen, syöpää ehkäisevä sekä antibakteerinen ja antimikrobinen (2, 3, 12, 15).

CBD-A:lla on vahvempi sitoutumistaipumus 5-HT1A reseptorille kuin CBD:llä. 5-HT1A kuuluu serotoniinireseptoreihin. Nämä reseptorit saavat aikaan monenlaisia solunsisäisiä viestintöjä, jotka tuottavat joko eksitatorisen(kiihdyttävä) tai inhibitorisen(hidastava) vaikutuksen riippuen viestin kemiallisesta sisällöstä (13). CBD:n sitoutuminen 5-HT1A reseptoreihin aikaansaa sen ahdistusta ja masennusta lievittäviä vaikutuksia (17). CBD -A:lla on havaittu antiemeettisiä (pahoinvointia vähentäviä) vaikutuksia, jotka ovat jopa voimakkaampia kuin CBD:llä tai THC:llä (17).

CBD-A voi liittyä GPR55, TRPA1, TRPV1 ja TRPM8 reseptoreihin 1-10 μm annoksilla. Korkeammilla pitoisuuksilla yhdiste voi hidastaa endokannabinoidijärjestelmän entsyymien hajoamista COX-1 ja COX-2 reseptorien kautta (29, 30).

Kannabinoidien ja kannabinoidihappojen syöminen voi olla avain endokannabinoidijärjestelmän puutostilojen aiheuttamien kroonisten sairauksien (9), kuten migreenin, ärtyvän suolen oireyhtymän, glaukooman, fibromyalgian ja potentiaalisesti monen muun sairauden hoidossa (10).

CBD:n on havaittu lievittävän kipua, vähentävän tulehdusta, olevan tehokkaampi antioksidantti kuin vitamiini C tai E sekä omaavan antiemeettisiä, antipsykoottisia ja antiepileptisiä vaikutuksia, jotka vaikuttavat muun muassa 5-HT1A, GPR55, GPR18, TRPV1 ja muiden TRP reseptorien kautta. Yhdysvalloilla on jopa patentti kannabinoideista antioksidantteina (31, 32 ja 33).

CBD:n on havaittu hidastavan anandamidin luonnollista hajoamista ja näin ollen se lisää endokannabinoidien määrää aivojen synapseissa. Tämä endokannabinoidien lisääntyminen voi olla merkittävä tekijä CBD:n neuroprotektiivisille ym. terveysvaikutuksille (18).

Lisäksi CBD:n on tutkittu lisäävän välittäjäaine adenosiinin määrää, joka säätelee adenosiini-reseptorien aktiivisuutta. A1A- ja A2A-reseptoreilla on merkittävä rooli sydän- ja verisuoni elimistöön, säädellen sydänlihaksen hapen käyttöä ja veren virtausta sepelvaltimossa. Näillä reseptoreilla on myös laajoja tulehdusta estäviä vaikutuksia kehossa (20).

CBD toimii myös niin sanottuna positiivisena allosteerisena modulaattorina GABA-A reseptorille eli se voi tehostaa tai jarruttaa signaalien johtumista näissä reseptoreissa. Toisin sanottuna CBD lisää GABA-A reseptorin luonnollisen agonistin aminovoihapon sitoutumiskykyä. Aminovoihappo on yksi olennaisimmista nisäkkäiden keskushermoston välittäjäaineista. Tällä voihapon lisääntyneellä sitoutumisella on rauhoittavia ja ahdistusta lieventäviä vaikutuksia (19). CBD:llä on myös samanlainen negatiivinen vaikutus CB1-reseptorille, joka vähentää THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia (21).

CBD liittyy TRPV1-reseptoriin, jonka tiedetään vaikuttavan kipuun, tulehdukseen ja kehon lämpötilaan (22).

Joidenkin tutkimusten mukaan CBD vaikuttaa ns. agonistina, joka estää tai deaktivoi, GPR55-reseptoria. GPR55-reseptoria esiintyy etenkin pikkuaivoissa. Se on osallisena verenpaineen, luuntiheyden ym. fysiologisten prosessien säätelyssä. Sen ollessa yliaktiivinen esiintyy osteoporoosia, jota voidaankin mahdollisesti hoitaa CBD:lla. Sillä on myös havaittu olevan antiproliferatiivisia, eli syöpäsolujen jakaantumista vähentäviä vaikutuksia. GPR55-reseptori aiheuttaa syöpäsolujen proliferaatiota ja sitä ilmenee useissa syöpätyypeissä (23).

CBD luo mahdollisesti syöpää vähentäviä vaikutuksia myös aktivoimalla PPA-reseptoreita, joita ilmenee solujen ytimissä. PPA-reseptorin aktivoinnilla on tutkimusten mukaan anti-proliferatiivisia vaikutuksia sekä kyky syöpäkasvaimen regressioon eli pienentämiseen (25, 26). Lisäksi sen aktivoinnin on havaittu hajottavan amyloidi-beeta-plakkia, joka on Alzheimerin merkittävimpiä aiheuttajia. Tämän takia PPA-reseptori agonisti CBD voi olla hyödyllinen Alzheimer potilaille (24). PPA-reseptorit myös säätelee geenejä, jotka ovat mukana energian homeostaasissa, lipidien sisäänotossa, insuliiniherkkyydessä ym. aineenvaihdunnallisissa prosesseissa. CBD voi siis myös mahdollisesti auttaa diabeteksen hoidossa (27, 28)

Toistetut kokeet eläimillä ja soluilla havainnollistavat, että kannabinoideilla voidaan mahdollisesti ylläpitää terveyttä ja ehkäistä useaa sairautta. Toisaalta ihmistutkimuksiakin tarvitaan lisää (2, 7, 12, 13, 14).

 

CBD-A:n yms. kannabinoidien tutkimaton potentiaali

 

Endokannabinoidijärjestelmää alettiin ymmärtää vasta vuonna 1990. Sen jälkeen tulleiden tutkimusten valossa havaittii, että endokannabinoideja ja niiden reseptoreita löytyy joka puolelta kehoa, kuten aivoista, elimistä, sidekudoksista, rauhasista, keskushermostosta ja immuunisoluista.

Hampun kannabinoideilla voi siis mahdollisesti olla enemmän terveysvaikutteista ja lääkinnällistä potentiaalia, kuin tällä hetkellä ymmärrämmekään, sillä tutkimus on nuorta ja kiihtyvästi kehittyvää. (34, 35, 36, 37)

Näin ollen myös CBD-A:lla on mahdollisesti enemmän piileviä vaikutuksia kuin on havaittu sillä tämän hetkiset tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiallisesti CBD:n ja THC:n tutkimiseen.

Kalsiumkanavan salpaajat, verenohentajat ja muut lääkkeet, joilla hoidetaan verenpainetta ja rytmihäiriöitä, saattavat aiheuttaa yhdessä CBD:n kanssa epätoivottuja sivuvaikutuksia. CBD voi vähentää tai estää lääkeaineiden hajoamisen. Esim. varfariinin (Marevan) kohdalla on todettu, että CBD voi voimistaa lääkkeen vaikutusta. (39)

Lopuksi tähdennettäköön vielä siitä, että tutkimustiedon ja käyttäjäkokemusten lisäksi Yhdysvalloista löytyy jo useampia patenttejakin hampun lääkinnällisiin ja terveysvaikutuksiin:

“Keksinnön mukaan kannabinoidihappoja voi käyttää kivun lievitykseen ja/tai tulehduksen ehkäisemiseen, sekä pahoinvoinnin vähentämiseen.” 

– A. A. J. Korthout ym. Medicinal acidic cannabinoids. United States Patent. 2010

“Kannabinoideilla on havaittu olevan antioksidanttisia vaikutuksia, joiden vuoksi niiden käyttäminen voi olla hyödyllistä usean tulehdukseen liittyvän sairauden hoidossa.” 

– Aidan J. Hampson ym. Cannabinoids as antioxidants and neuroprotectants. Google Patents. 2003

 

Tämä kirjoitelma on osa kannabinoideihin liittyvää opinnäytetyötäni.

 

Tommi Saltiola

Agrologi AMK

Hamppututkija⎟Hamppuyrittäjä

 

Lähteet:

 

 1. D. Butterfield. Top 10 Cannabinoids And What They Do. http://herb.co/2016/02/06/top-10-cannabinoids/. 2016.
 2. D. Butterfield. Cannabidiolic Acid (CBD -A): The Raw Cannabinoid That Fights Inflammation.http://herb.co/2017/05/20/cbda/. 2017
 3. Dr. Courtney. Raw Cannabis Advantages. Patients Out of Time. Interview during Seventh National Clinical Conference on Cannabis Therapeutics in Tucson, AZ. https://www.youtube.com/watch?v=IlsBGXNxJYU. 2012.
 4. D. Butterfield. Cannabidiolic Acid (CBD -A): The Raw Cannabinoid That Fights Inflammation. Herb.co. 2017
 5. N. Smith. Transdermal cannabinoid patch. https://www.google.com/patents/US20160022627. 2016.
 6. C. J. Dibble ja I. B. Cole. Methods for obtaining purified cannabis extracts and THCA crystals. https://www.google.com/patents/US20170008870. 2016.
 7. A. Izzo, F. Borreli, R. Capasso, V. Di Marzo ja R. Mechoulam. Proposed molecular mechanisms of the actions of non-psychotropic phytocannabinoids. Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. 2009.
 8. S. Takeda, K. Misawa, I. Yamamoto ja K. Watanabe. Cannabidiolic Acid (CBD -A) as a Selective Cyclooxygenase-2 Inhibitory Component in Cannabis. Drug Metabolism and Disposition. http://dmd.aspetjournals.org/content/36/9/1917.long. 2008.
 9. E. B. Russo. Clinical endocannabinoid deficiency (CECD): can this concept explain therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15159679. 2004.
 10. E. B. Russo. Clinical endocannabinoid deficiency (CECD): can this concept explain therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18404144. 2008.
 11. Dr. Courtney. Why You Should Be Eating Raw Weed. http://herb.co/2016/02/13/eating-raw-weed/. 2016.
 12. Radosevic. The Composition of Hemp Seed Oil and Its Potential as an Important Source of Nutrition. http://www.davoil.ro/documente/the-composition-of-seed-oil-and-its-potential-as-an-important-source-nutrition.pdf. 2000.
 13. D. Bolognini ym. Cannabidiolic acid (CBD -A) prevents vomiting in Suncus murinus and nausea-induced behaviour in rats by enhancing 5-HT1A receptor activation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3596650/. 2013.
 14. AJ. Hampson Ym. Neuroprotective antioxidants from marijuana. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10863546. 2000.
 15. S. Takeda Ym. Cannabidiolic acid (CBD -A) mediated selective down-regulation of c-fos in highly aggressive breast cancer MDA-MB-231 cells: possible involvement of its down-regulation in the abrogation of aggressiveness. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27530354. 2017.
 16. Dr. I Hunt. Decarboxylation. Department of Chemistry, University of Calgary.
 17. M. Schier ym. Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidio (CBS)l: a chemical compound of Cannabis sativa. Institute of Psychiatry – Federal University of Rio de Janeiro ym. 2014.
 18. Deutsch DG. A Personal Retrospective: Elevating Anandamide (AEA) by Targeting Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) and the Fatty Acid Binding Proteins (FABPs). Department of Biochemistry and Cell Biology, Stony Brook University Stony Brook, NY, USA. 2016.
 19. Bakas T. ym. The direct actions of cannabidiol (CBD) and 2-arachidonoyl glycerol at GABAA receptors. Faculty of Pharmacy, The University of Sydney ym. 2017.
 20. Ribieiro A. Cannabidiol (CBD), a non-psychotropic plant-derived cannabinoid, decreases inflammation in a murine model of acute lung injury: role for the adenosine A(2A) receptor. Neuroimmunomodulation Research Group ym. 2012.
 21. R B Laprairie. Cannabidiol (CBD) is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British Journal of Pharmacology. 2015.
 22. B. Costa ym. Vanilloid TRPV1 receptor mediates the antihyperalgesic effect of the nonpsychoactive cannabinoid, cannabidiol (CBD), in a rat model of acute inflammation. British Journal of Pharmacology. 2004.
 23. G. Hu ym. Oncogene – The putative cannabinoid receptor GPR55 promotes cancer cell proliferation. Key Laboratory of Stem Cell Biology ym. 2010.
 24. G. Esposito ym. Cannabidiol (CBD) in vivo blunts β-amyloid induced neuroinflammation by suppressing IL-1β and iNOS expression. British Journal of Pharmacology. 2007.
 25. McAllister SD. Cannabidiol (CBD) as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells. California Pacific Medical Center ym. 2007.
 26. R. Ramer ym. COX-2 and PPAR-γ Confer Cannabidiol-Induced (CBD) Apoptosis of Human Lung Cancer Cells. American Association for Cancer Research. 2013.
 27. J. N. Feige. Transcriptional coregulators in the control of energy homeostasis. Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire. 2007.
 28. Y. Sun ym. Cannabinoids: A New Group of Agonists of PPARs. School of Biomedical Sciences, University of Nottingham Medical School. 2007.
 29. P. Pacher ym. Modulating the endocannabinoid system in human health and disease: successes and failures. Laboratory of Physiologic Studies ym. 2013.
 30. D. Kendall ja S. Alexander. Cannabinoid Pharmacology. Advances in Pharmacology. 2017.
 31. E. B. Russo. Cannabidiol (CBD) claims and misconceptions. Trends in Pharmacological Sciences.
 32. A. J. Hampson. Cannabidiol (CBD) and (−)Δ9-tetrahydrocannabinol are neuroprotective antioxidants. Laboratory of Cellular and Molecular Regulation ym. 1998.
 33. Aidan J. Hampson ym. Cannabinoids as antioxidants and neuroprotectants. Google Patents. 2003.
 34. Martin A. Lee. The Discovery of the Endocannabinoid System. The Prop 215 Era. 2012
 35. Bradley E. Alger, Ph.D. Getting High on the Endocannabinoid System. Cerebrum. 2013.
 36. L. Matsuda ym. Structure of a cannabinoid receptor and functional expression of the cloned cDNA. Letters to Nature. 1990.
 37. R. Mechoulam ym. Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science. 1992
 38. H. A. A. J. Korthout ym. Medicinal acidic cannabinoids. United States Patent. 2010.
 39. Kerstin Iffland and Franjo Grotenhermen. An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/. 2017.

Kysymyksiä ja vastauksia CBD-A:sta ja CBD:stä yleisesti

Mikä on CBD-A?
 • CBD-A tarkoittaa kannabidiolihappoa ja se on CBD:n esiaste. CBD ja CBD-A ovat hampussa luonnollisesti esiintyviä kannabinoideja.
 • CBD on kannabidioli.
 • CBD-A on kannabidiolihappo.
Mitä ovat kannabinoidit?
 • Kannabinoidit ovat ryhmä yhdisteitä, jotka löydettiin alunperin hampusta, mutta niillä viitataan kaikkiin yhdisteisiin, jotka liittyvät kehon kannabinoidireseptoreihin (Z. Fisar. 2009.; AC. Howlett ym. 2002.; DM. Lambert ym. 2005.). Niihin kuuluvat fytokannabinoidit eli ulkoiset kannabinoidit, endokannabinoidit eli sisäiset kannabinoidit sekä synteettiset laboratoriossa valmistetut kannabinoidit. Ulkoisia kannabinoideja hampussa on havaittu yli sata erilaista. Yhteensä hampussa on noin 489 erilaista yhdistettä (N. Happyana ym. 2013).
Onko CBD-A sama asia kuin CBD?
 • CBD-A (kannabidiolihappo) on CBD:n (kannabidioli) esiaste, jollaisena se on tuoreessa hampussa.
Onko CBD turvallista käyttää?
 • CBD on täysin turvallinen
 • Maailman terveysjärjestö WHO teki CBD:stä kriittisen tutkimusraportin  ja totesi CBD:n olevan täysin turvallinen -> lue raportti WHO:n sivuilta 
 • WHO:n raportin mukaan CBD:llä ei mm. ole väärinkäytön eikä riippuvuutta aiheuttavaa vaaraa
 • Joidenkin tutkimusten mukaan suuri määrä CBD:tä saattaa vaikuttaa tiettyjen lääkeaineiden tehoon sekä imeytymiseen
 • CBD voi muuttaa maksassa esiintyvien sytokromi P450-entsyymien (CYP) aktiivisuutta joidenkin lääkeaineiden yhteisvaikutuksesta
 • Kalsiumkanavan salpaajia ja verenohennuslääkkeitä emme suosittele käytettäväksi yhdessä CBD:n kanssa
 • Lisää tietoa lääkkeiden yhteisvaikutuksista saat täältä
 • CBD-A Hamppumehutuotteet ovat puhtaita raskasmetalleista raskasmetallianalyysi
 • CBD-A Hamppumehutuotteet ovat puhtaita kontaminaatioista kontaminaatioanalyysi
 • –> Klikkaa suurennuslasin kuvasta, niin näet analyysit linkkien takana suurempana
Ovatko CBD-tuotteet laillisia Suomessa?
 • CBD on lääkaainelistalla, joten jokainen valmiste arvioidaan valmistekohtaisesti Suomessa.
 • CBD-A:ta sen sijaan ei olla luokiteltu lääkeainelistalla, joten CBD-A-hamppumehutuotteita ei luokitella lääkkeiksi.
 • CBD-öljyjä ei myydä Suomessa ravintolisinä ja tilaaminen toisesta EU-maasta on laillista EU:n vapaakauppasopimuksen mukaisesti. Lue lisää.
Näkyykö CBD-A hamppumehutuotteiden käyttäminen huumausainetesteissä?
 • Ei näy, sillä testeissä mitataan THC-pitoisuutta. THC on ainoa päihdyttävä kannabinoidi. THC:n määrä tuotteissa on enintään 0,2% eli alle sallitun rajan. Mittausanalyysien perusteella tuotteet sisältävät THC:ta alle 0,1%.
Päihdyttääkö CBD tai CBD-A?
 • CBD ja CBD-A eivät ole päihdyttäviä yhdisteitä
 • CBD:llä ja CBD-A:lla ei ole päihdyttäviä ominaisuuksia
 • Hampun ja lääkekannabiksen ainoa päihdyttävä yhdiste on THC (tetrahydrokannabinoli)
 • Hampussa ja kannabiksessa 113 tunnistetusta kannabinoidista vain yksi on päihdyttävä (THC)
 • CBD-A tuotteemme valmistetaan teollisesta hyötyhampusta, jossa ei ole huumaavia määriä THC:tä (aina alle EU:ssa hyväksytyn 0,2% rajan)
 • THC:tä löytyy ainoastaan lääkekannabikseksi erityisesti jalostetuissa lajikkeissa

 

Saatat pitää myös…

Endometrioosi ja CBD

Endometrioosi ja CBD

Endometrioosi on yksi yleisimmistä naisten gynekologisista sairauksista. Endometrioosia sairastaa 10–15 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Tässä artikkelissa tutustumme aiheeseen endometrioosi, sen kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin,...

lue lisää
Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljyä saadaan Nigella Sativa -kasvin siemenistä puristamalla. Kasvia on käytetty perinteisesti lääkkeenä ja mausteena jo tuhansien vuosien ajan. Varhaisimmat viitteet ajoittuvat muinaiseen Egyptiin asti. Mustakuminan siemeniä on löydetty faarao Tutakhamonin...

lue lisää
CBD-voiteet nyt pysyvästi edullisemmin

CBD-voiteet nyt pysyvästi edullisemmin

Suosittujen CBD-kosmetiikkavoiteiden hintoja laskettiin tuntuvasti. Tuotteiden valmistushinnat laskivat, joten myös verkkokaupan hinnat päivitettiin pysyvästi edullisemmaksi. Voit lukea lisää tarkempaa tietoa tuotteiden ominaisuuksista siirtymällä tuotteen...

lue lisää

Tilaa uutiskirje ja hyödy eduista!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)