CBD-ÖLJYN VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN KANSSA

Miten CBD-öljy ja muut CBD-tuotteet vaikuttavat yhdessä lääkkeiden kanssa? CBD-öljyn ja -tuotteiden pääasiallinen vaikuttava aine on CBD, joka yhdessä tiettyjen lääkeaineaineiden yhdistelmä saattaa lisätä tai vähentää lääkkeen tehoa merkittävällä tavalla. Mikäli käytät alla olevaan lääkeaineryhmään kuuluvia tuotteita suosittelemme keskustelemaan CBD-öljyn ja -tuotteiden käytöstä yhdessä lääkärisi kanssa.

Nostamme sivuilla esille CBD-öljyn mahdollisia yhteisvaikutuksia Suomessa yleisesti käytettyjen lääkeaineiden kanssa.

CBD vaikuttaa elimistössä kannabinoidireseptorien kautta ja kehosta aine poistuu pääasiassa maksan kautta. Sytokromi p450 -entsyymi on CBD:n metaboliassa keskeisessä asemassa ja CBD voi lisätä näiden entsyymien aktiivisuutta. Näitä CYP-entsyymejä on erityisesti maksassa, mutta myös kaikkialla muuallakin kehossa. CYP-entsyymit vaikuttavat keskeisesti lääkeaineiden metaboliassa. CBD ja tietyt lääkeaineet saattavat voimistaa tai vähentää lääkkeen tehoa vaarallisella tavalla.

Tältä sivulta löydät listan lääkeaineista, joiden on havaittu vaikuttavan yhdessä CBD:n kanssa. Lista ei ole täydellinen ja lueteltujen lääkeaineiden lisäksi yhteisvaikutuksia voi olla myös muilla lääkeaineilla.

CBD JA EPILEPSIA

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu CBD:n vähentävän epileptisiä kohtauksia mm. dravetin oireyhtymää sairastavilla. CBD:n ja epilepsialääkkeiden yhteiskäyttö on kuitenkin aiheuttanut joillakin potilailla sivuvaikutuksia. Yleisiä ne ovat olleet muun muassa karbamatsepiinin (Tegretol) kanssa.

Muita mahdollisesti yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.


CBD JA KEMOTERAPIA

Monet kemoterapialääkkeistä metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten niillä voi olla voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. CBD:n käyttöä tulee varoa ainakin seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Etoposidi (mm. Etoposide, Eposin)
 • Metotreksaatti (Metoject)
 • Paklitakseli (Paclitaxin, Paclitaxel)

Yhteisvaikutukset eivät aina ole negatiivisia. Esimerkiksi paklitakselin ja CBD:n yhdistelmä vähentää edellisestä johtuvaa neuropaattista kipua

CBD JA SYDÄN- JA VERISUONILÄÄKKEET

CBD:llä voi olla yhteisvaikutuksia monien sydänlääkkeiden, kuten statiinien, kanssa. Statiinit ovat rasva-aineenvaihdunnan lääkkeitä, jotka estävät maksan omaa kolesterolisynteesiä. Maksa tuottaa siten vähemmän kolesterolipitoisia partikkeleita verenkiertoon. Interaktiolistalla on myös useita beetasalpaajia.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidiini (Kiniduron)
 • Atorvastatiini (Lipitor)
 • Seliprololi (Selectol)
 • Amiodaroni (Cordarone)
 • Klopidogreeli (Clobidogrel)
 • Karvediloli (Carvedilol)
 • Nifedipiini (Adalat, Procardia)
 • Valsartaani (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatiini (Livazo, Vezepra)

CBD JA MIELIALALÄÄKKEET

Mielialalääkkeiden käyttöä CBD:n kanssa samaan aikaan ei suositella.
Jotkut masennuslääkkeet aiheuttavat suuremman riskin, kun niitä otetaan CBD-öljyn kanssa kuin toiset.

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ovat tällä hetkellä yleisimmin määrättyjä masennuslääkkeitä ja ne toimivat samalla tavalla kuin CBD, koska ne estävät serotoniinin imeytymisen takaisin aivoihin.

Yleisimmät SSRI-lääkkeet ovat:

Sitalopraami (Celexa)
Essitalopraami (Lexapro)
Fluoksetiini (Prozac)
Paroksetiini (Paxil tai Pexeva)
Sertraliini (Zoloft)
Vilatsodone (Viibryd)

Serotoniini-norepinefriinin takaisinoton estäjät (SNRI-lääkkeet) toimivat samalla tavalla kuin SSRI-lääkkeet ja sisältävät saman riskitason, mutta voivat toimia paremmin joillekin henkilöille.

Yleisiä SNRI-lääkkeitä ovat:

Duloksetiini (Cymbalta)
Venlafaksiini (Effexor XR)
Desvenlafaksiini (Pristiq)
Levomilnasipraani (Fetzima)
Trisykliset masennuslääkkeet

Nämä toimivat lisäämällä norepinefriinin ja serotoniinin tasoja aivoissa. Ne voivat olla erittäin tehokkaita, mutta voivat aiheuttaa paljon enemmän riskiä kuin muut masennuslääkkeet.

Yleisiä trisyklisiä masennuslääkkeitä ovat:

Imipramiini (Tofranil)
Nortriptyliini (Pamelor)
Amitriptyliini
Trimipramiini (Surmontil)
Desipramiini (Norpramin)

 

RAUHOITTAVAT LÄÄKEAINEET (bentsodiatsepiinit)

Bentsodiatsepaameja käytetään ahdistuksen, unettomuuden, pahoinvoinnin, masennuksen ja paniikkihäiriön hoitoon.

Jotkin bentsodiatsepiinit, kuten alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam) ja diatsepaami (Diapam, Diazepam accord) eivät hajoa CBD:n vaikutuksesta niin nopeasti, kuin yleensä. Tämän takia niiden pitoisuudet voivat nousta liian korkeiksi. CBD:n käyttöä tulee varoa ainakin seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)
 • Diatsepaami (Diapam, Diazepam accord)
 • Midatsolaami (Dormicum, Midazolam)
 • Kvatsepaami (Aldizem, Cardizem)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon käytettävää buspironia (Aksilon, Buspiron), määrätään usein mielialalääkkeiden ohella. Se metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten sillä voi olla voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. Myös klomipramiinilla (Anafranil) on samanlaisia voimakkaita yhteisvaikutuksia.

CBD JA VERENPAINELÄÄKKEET (kalsiumkanavan salpaajat)

 

Kalsiumkanavan salpaajat, verenohentajat ja lääkkeet, joilla hoidetaan verenpainetta ja rytmihäiriöitä, voi aiheuttaa CBD:n kanssa voimakkaita oireita. CBD vähentää tai estää lääkeaineiden hajoamisen esimerkiksi varfariinin (Marevan) kohdalla voimistaen sen vaikutusta.

MUITA interaktioita aiheuttavia lääkeaineita ovat ainakin alla listatut.

 • Valsartaani (Amlodipin, Valsartan)
 • Verapamiili (Verpamil)
 • Nifedipiini (Adalat, Nifedipin alternova)
 • Diltiatseemi (Cardizem)
 • Isradipiini (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiini (Felodipin, Plendil)
 • Amlodipiini (Ampodipin)

CBD JA ANTIOBIOOTIT

Erityisesti fluorokinoloneilla (Ciprofloxacin) voi olla CBD:n kanssa voimakkaat yhteisvaikutukset.

 • Siprofloksasiini (Ciprofloxacin)
 • Gemifloksasiini (Gemifloxacin)
 • Levofloksasiini (Levofloxacin)
 • Moksifloksasiini (Moxifloxacin)
 • Norfloksasiini (Norfloxacin Sandoz)
 • Ofloksasiini (Tarivid, Exocin)
 • Rifampisiini (Rimapen)

CBD JA MUUT YHTEISVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVAT LÄÄKEAINEET

Kolesterolilääke: lovastatiini (Mevacor, Lovastatin)
Sieni-infektioiden estolääkkeet: ketokonatsoli (Nizoral) & itrakonatsoli (Sporanox)
Kortisonivalmiste: metyyliprednisoloni (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistamiinit: feksofenadiini (R Fexorin) & terfenadiini (Telfast)
Erektiohäiriölääke: sildenafiili (Viagra)
Kolesteroliarvon alentamiseen tarkoitettu lääke: simvastatiini (Simvastatin, Zocor)
Barbituraatti: Heksobarbitaali

LÄHTEET

0
  0
  Sinun ostoskorisi
  Ostoskori on tyhjä.Takaisin kauppaan