Valitse sivu

Synteettiset kannabinoidit

Synteettiset kannabinoidit artikkelin kuva jossa pillereitä ja hampunlehti.

12.10.2023

Synteettiset kannabinoidit valmistetaan useimmiten kokonaan tai osittain kemiallisesti ja niiden käyttöön liittyy vakavia terveysriskejä. Yleisiä synteettisiä kannabinoideja ovat mm. HHC, JWH, dronabinoli ja nabiloni. Tässä artikkelissa käydään läpi aihetta mitä ovat synteettisten kannabinoidit ja mitkä ovat niiden yleisimmät vaikutukset, haittavaikutukset, riskit ja lainsäädäntö.

 

Synteettinen kannabis

 

Synteettinen kannabis on termi, jolla viitataan tarkemmin synteettisesti valmistettuihin kannabinoideihin eli kemiallisiin yhdisteisiin, jotka ovat suunniteltu jäljittelemään luonnollisia kannabinoideja, joita kannabiskasvissa esiintyy. Valtaosa synteettisistä kannabinoideista on kehitetty laboratoriossa ja ne ovat usein vaarallisia ja voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 

Kannabinoidien tutkiminen on lisääntynyt viime vuosina ja erityisesti kannabinoidien aineenvaihduntareaktioihin perustuvat lääkkeet ovat olleet keskeisiä kokeiluissa. Synteettiset kannabinoidit ovat yksi tärkeimmistä lääkkeiden ryhmistä, jotka tutkijat ovat käyttäneet lääkekehityksessä. Synteettisiä kannabinoideja on käytetty kliinisissä kokeissa, mm. siitä syystä, että ne mahdollistavat tarkan annostelun ja kontrollin kannabinoidien metaboliaan liittyen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että synteettiset kannabinoidit olisivat ihmiselle parempia vaihtoehtoja kuin luonnolliset. 

2000-luvun alkupuolella synteettisistä kannabinoideista tuli maailmalla suosittuja muuntohuumeita, joita myydään laittomasti ja toisaalla myös laillisesti. Tuotteet tulivat markkinoille mm. tuotenimillä “K2” ja “Spice”. Niiden suosio perustui monilta osin laillisuuteen ja siihen, ettei niitä havaita tai etsitä perinteisillä huumetesteillä. Tutkimusten mukaan synteettisen kannabiksen vaikutukset voivat olla jopa 2-100 kertaa voimakkaampia kuin luonnollisesti kannabiskasvissa esiintyvä päihdyttävä THC. (1)

Ihmisten kokemukset ja kliiniset kokeet ovat todistaneet joidenkin synteettisten kannabinoidien olevan ominaisuuksiltaan kipua lievittäviä, sekä kouristuksia, tulehduksia ja syövän kasvua estäviä (1). Pelkästään positiivista vaikutuksista ei kuitenkaan kannata innostua liikaa, sillä synteettinen kannabis aiheuttaa pahimmillaan hengenvaarallisia tilanteita (4). 

 

Synteettisten kannabinoidien haitat

 

Muuntohuumeeksikin kutsuttujen synteettisten kannabinoidien käyttöön voi liittyä suuriakin riskejä ja niiden on tutkitusti todistettu aiheuttavan haittavaikutuksia ihmiselle. Haittavaikutuksia ovat mm. ahdistuneisuus, pahoinvointi, hengenahdistus, kognitiiviset häiriöt, psykoosi, hengitysvaikeudet, itsemurha-ajatukset, rintakipu, kohonnut verenpaine ja akuutti munuaisten vajaatoiminta. Synteettisillä aineilla saattaa olla myös haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia, joista tiedetään lisää tutkimusten edetessä. (1)

Synteettiset kannabinoidit voivat olla ns. täysagonisteja eli ne voivat kiinnittyä elimistön kannabinoidireseptoreihin kokonaan aiheuttaen erittäin voimakkaita ja pahimmillaan hengenvaarallisia vaikutuksia. Sen sijaan luonnolliset kannabinoidit kiinnittyvät reseptoreihin vain osittain ja ovat siten turvallisempia vaihtoehtoja.

Vaikka synteettisiä kannabinoideja on paljon erilaisia, niin tässä artikkelissa keskitymme tarkemmin lähinnä niistä kolmeen, jotka ovat yleisiä ja tunnetaan nimillä HHC, JWH ja dronabinoli.

 

Synteeettiset kannabinoidit kuten JWH, HHC ja dronabinoli.

Muutohuumeeksi kutsuttuja synteettisiä kannabinoideja myydään monessa muodossa, laillisesti ja laittomasti.

HHC

 

HHC (Heksahydrokannabinoli) on synteettisen kannabinoidin muoto, joka on luonnollisesti kannabiskasvista löytyvän päihdyttävän THC:n johdannainen. Kyseessä ei ole mikään täysin uusi juttu, sillä amerikkalainen kemisti Roger Adams syntetisoi HHC:n ensimmäisen kerran jo 1940-luvulla. Sen kaupallistaminen tapahtui kuitenkin vasta nyt vuosikymmeniä myöhemmin. (2)

Syy miksi HHC-tuotteet ovat tuotu markkinoille piilee lienee siinä, että alan yrittäjät ovat halunneet tehdä rahaa laillisilla “kannabistuotteilla”, joita ei ole kielletty YK:n huumausainesopimuksessa. Jokaisen maan olisi siis erikseen joko kiellettävä HHC huumausaineena tai säädellä sitä jotenkin muilla tavoin. (2)

HHC:n vaikutusta on kuvailtu THC:n kaltaiseksi, saaden aikaan psykoaktiivisia vaikutuksia, jolloin käyttäjä voi kokea voimakasta euforiaa eli hyvän olon tunnetta ja rentoutumista. THC:n tavoin myös HHC lisää ruokahalua. Kokemusten mukaan HHC:n vaikutus mielletään hivenen THC:tä miedommaksi, mutta vertailussa on tärkeää huomioida se, että hyvin harvoin THC:tä käytetään suoraan sellaisenaan eristetyssä muodossa. Käytännössä THC on yksi kannabiskasvissa vaikuttavista luontaisista kannabinoideista, joista osa on päinvastoin antipsykoottisia ja siten THC:n vaikutuksia tasapainottavia ja jopa sitä kumoavia. Myös kasvin luonnollinen THC:n määrä vaihtelee suuresti eri lajikkeiden välillä ja myös kasvatustavalla on merkitystä pitoisuuksien muodostumiseen. Tästä syystä HHC:n ja THC:n vaikutusten vertailu on riippuvainen monesta eri tekijästä.

HHC:n laillisuus vaihtelee maakohtaisesti ja sitä on laillisesti saatavilla ainakin monessa Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa. Vaikka HHC:n suosio on levinnyt laajalti useaan eri maahan, niin mm. Suomi ja Viro ovat maita, joissa HHC on luokiteltu kielletyksi aineeksi, eikä sen käyttö ole yhtä suosittua kuin useassa muussa maissa. Ruotsissa HHC on ainakin toistaiseksi laillista. Markkinoilla on myynnissä monenlaisia HHC-tuotteita, ja sitä lisätään esimerkiksi makeisiin, sähkötupakkanesteisiin, teollisen hampun kukintoihin ja moniin muihin tuttuihin kulutustuotteisiin. (2)

HHC:n haittoja ja epämääräisyyttä lisää myös se, että tuotteilla ei välttämättä ole minkäänlaista laadunvalvontaa, jolloin lopputuotteesta saattaa löytyä ei-toivottuja haitallisia kemikaaleja. HHC:tä voidaan valmistaa kemiallisesti myös ei-päihdyttävästä hampusta ja siitä syystä sitä voidaan kutsua myös puolisynteettiseksi kannabinoidiksi. (2)

 

JWH

 

JWH (JWH-018 ja JWH-073) luokitellaan synteettisiin kannabinoideihini, jotka ovat suunniteltu imitoimaan luonnollisia kannabiskasvissa esiintyviä kannabinoideja. Sen käyttö voi aiheuttaa useita haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia, huimausta ja uneliaisuutta. Se voi aiheuttaa myös muita vakavia terveysongelmia, kuten vatsavaivoja ja aivoverenkiertohäiriötä.

 

Dronabinoli

 

Dronabinoli (dronabinol) on synteettinen THC eli tetrahydrokannabinoli, joka sai FDA:n hyväksynnän vuonna 1985 HIV ja AIDS-indusoidun anoreksian ja kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoitoon potilailla, jotka eivät saaneet apua tavanomaisista oksennuslääkkeistä. (3) Tämä synteettinen versio THC:stä tunnetaan paremmin sen kauppanimillä Marinol, Syndros, Reduvo ja Adversa.

Yleisimpiä dropanolin haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu. huimaus, vatsakipu, uneliaisuus, vainoharhaisuus ja normaalista poikkeavat ajatukset. (3)

Dronabinolin käyttö voi saada aikaan myös kognitiivisia muutoksia ja aiheuttaa jopa henkisen tai fyysisen vamman. Lisäksi se voi aiheuttaa kouristuskohtauksia niille, jotka ovat alttiutta sellaisille. Dronabinoli voi olla vaarallista sydänsairauksista kärsiville ja aiheuttaa hermodynaamista epävakautta, jotka liittyvät elimistössä veren virtaukseen. Oireita voivat olla pyörtyminen, liian nopea syke, verenpaineen yllättävä lasku tai nousu. (3)

 

Kannabispyskoosi

 

Synteettiset kannabinoidit voivat aiheuttaa myös herkemmin ns. kannabispsykoosia, johon voi liittyä aistiharjojen lisäksi voimakasta ahdistusta, pelkotiloja ja itsemurha-ajatuksia. Synteettinen kannabis voi olla jopa 100 kertaa luonnollista kannabista voimakkaampaa, jolloin myös sen riskit mielenterveydelle ovat merkittävästi suuremmat. (1)

 

Synteettinen kannabis voi olla hengenvaarallista

 

Synteettisten kannabinoidien käyttö on lisääntynyt viime vuosina, ja ne ovat saaneet huomiota paitsi lääketieteellisessä tutkimuksessa, mutta myös laittomassa käytössä. Maailmalla tiedetään tapauksia, joissa synteettiset kannabinoidit ovat aiheuttaneet jopa kuolemia. Muun muassa tästä syystä monet maat ovat alkaneet kieltää synteettisten kannabinoidien käytön ja tuotannon. (4)

 

HHC ja JWH ovat yleisiä synteettisiä kannabinoideja.

Synteettisiä kannabinoideja myydään houkuttelevina karkkeina ja monessa muussa syötävässä muodossa.

 

Näkyykö synteettinen kannabis veressä?

 

Luonnollisen kannabiksen käyttäjä saattaa ajautua tilanteeseen, jossa käytön takia joutuu huumetesteihin ja syrjäytyä työelämästä, vaikka kannabista ei koskaan käyttäisikään työajalla. Positiivinen huumetesti saattaa myös estää esim. pääsyn terapiaan tai erilaisiin hoitoihin. 

Kauanko synteettinen kannabis näkyy virtsassa tai veressä? Tällä hetkellä synteettisiä kannabinoideja ei tutkita verestä tai virtsasta lainkaan. Tiedetään, että huumeseulojen pelossa osa kannabiksen käyttäjistä siirtyy kokonaan synteettisiin kannabinoideihin, sillä niitä ei tällä hetkellä tutkita verestä tai virtsasta lainkaan. (1)

 

Pohdintaa kieltolain vaikutuksista muuntohuumeisiin

 

Kannabiksen kieltolaki on varmasti osasyy siihen, miksi synteettiset kannabinoidit ovat yleistyneet myös laittomilla markkinoilla. Synteettiset kannabinoidit ovat yleensä huomattavasti luonnollista kannabista edullisempia ja monin verroin vahvempia vaihtoehtoja. Lisäksi niiden käyttöä ei etsitä huumeseuloissa, joka tekee niistä monelle ainoan vaihtoehdon kiinnijäämisen pelosta johtuen. Samasta syystä myös esimerkiksi liikenteessä moni saattaa ajaa voimakkaasti synteettisistä huumeista päihtyneenä ilman minkäänlaista rangaistuksenpelkoa rattijuopumuksesta. 

Kannabislain uudistamisella ja sääntelyllä voitaisiin oletettavasti vaikuttaa myös synteettisten kannabinoidien aiheuttamiin ongelmiin niitä vähentävästi. Kiinnostus synteettisiin aineisiin saattaisi laskea, mikäli laillista ja luonnollista kannabista olisi saatavilla helpommin, edullisemmin ja turvallisemmin laadunvalvonta asianmukaisesti hoidettuna. Tällä hetkellä maissa joissa kannabis on laitonta, sen katumarkkinat ovat täysin villit ja ostajat eivät useinkaan tiedä tarkemmin mitä tai minkä vahvuista tuotetta ovat hankkineet.

Sääntelyllä voitaisiin vaikuttaa myös markkinoilla liikkuvien tuotteiden vahvuuteen ja ominaisuuksiin. Karkeasti tiivistettynä mitä enemmän kannabis sisältää antipsykoottista ja rauhoittavaa CBD:tä (kannabidioli), sitä vähemmän siinä on päihdyttävän THC:n haittavaikutuksia ja riskejä terveydelle. CBD ikään kuin kumoaa ja tasapainottaa THC:n vaikutuksia. Usein laittomat kasvattajat pyrkivät korkeaan THC-pitoisuuteen, piittaamatta CBD:stä, joka voi aiheuttaa psyykkisiä ongelmia. Laillisten tuotteiden kohdalla voitaisiin päättää esimerkiksi jokin yläraja THC:n määrälle ja samalla pitää huoli siitä, että tasapainoa tuova CBD-pitoisuus olisi tarpeeksi korkea.

 

Yhteenveto

 

Synteettiset kannabinoidit ovat kemiallisia yhdisteitä, joiden käyttö voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, joten niitä tulisi käyttää korkeintaan lääketieteellisissä tutkimuksissa. On tärkeää, että ihmiset ymmärtävät synteettisten kannabinoidien mahdolliset haittavaikutukset, jotta he voivat välttää niiden käyttöä laittomassa tarkoituksessa. 

Yleisimpiä synteettisiä kannabinoideja ovat Dronabinoli, JWH ja heksahydrokannabinoli (HHC). Luonnollisista kasviperäisistä kannabinoideista poiketen, synteettiset kannabinoidit voivat olla täysagonisteja ja kiinnittyä elimistön reseptoreihin kokonaan, siinä missä luonnolliset kiinnittyvät vain osittain, ollen turvallisempia vaihtoehtoja. Synteettinen kannabis ei näy veri- tai virtsatestissä, koska tällä hetkellä niitä ei testien avulla seulota lainkaan. Laillisen kannabiksen sääntelyllä voitaisiin mahdollisesti vähentää synteettisten aineiden kiinnostavuutta ja terveyshaittoja.

 

Lähteet

 

  1. Castaneto M. S. et al. 2014. Pubmed. Synthetic cannabinoids: epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25220897/. Viitattu 10.10.2023
  2. Leppänen M.. YLE. 2023. Uusi ”laillinen pilvi” leviää Euroopassa – Suomi kielsi myynnin. https://yle.fi/a/74-20024773. Viitattu 10.10.2023
  3. O’Donnel B. et al. 2022. National Library of Medicine. Dronabinol. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557531/. Viitattu 10.10.2023.
  4. Roy E. A. 2018. The Guardian. Synthetic cannabis deaths spike in New Zealand, igniting legalisation debate. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/27/synthetic-cannabis-deaths-new-zealand-legalisation-debate. Viitattu 10.10.2023

Saatat pitää myös…

Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljy

Mustakuminaöljyä saadaan Nigella Sativa -kasvin siemenistä puristamalla. Kasvia on käytetty perinteisesti lääkkeenä ja mausteena jo tuhansien vuosien ajan. Varhaisimmat viitteet ajoittuvat muinaiseen Egyptiin asti. Mustakuminan siemeniä on löydetty faarao Tutakhamonin...

lue lisää
CBD-voiteet nyt pysyvästi edullisemmin

CBD-voiteet nyt pysyvästi edullisemmin

Suosittujen CBD-kosmetiikkavoiteiden hintoja laskettiin tuntuvasti. Tuotteiden valmistushinnat laskivat, joten myös verkkokaupan hinnat päivitettiin pysyvästi edullisemmaksi. Voit lukea lisää tarkempaa tietoa tuotteiden ominaisuuksista siirtymällä tuotteen...

lue lisää

Tilaa uutiskirje ja hyödy eduista!

🌱 Säästät 10% jokaisesta ostoksestasi.
🌱 Tulet CBD:n mestariksi, kun opit kaiken tarpeellisen hampusta ja CBD:stä.
🌱 Saat ensimmäisenä tietoa uutisista ja tuotteista.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)