Valitse sivu
Ashwagandha

Ashwagandha

Ashwagandha eli rohtokoisio (Withania somnifera) on intialaisen lääketieteen yksi arvostetuimmista lääkekasveista. Sen juuria on käytetty lääkkeenä jo vuosituhansien ajan tukemaan yleistä hyvinvointia, lisäämään elinikää, sekä lievittämään ahdistusta ja stressiä. Varhaisin tieto ashwagandhan käytöstä on jäljitetty yli 8000 vuoden päähän historiaan. (1)

 

Mitä on ashwagandha (Withania somnifera)?

 

Ashwagandha on suuresti arvostettu rohdoskasvi, jota on käytetty jo pitkään monipuolisesti eri sairauksien ja häiriötilojen hoidossa. Se on ominaisuuksiltaan pienikokoinen ikivihreänä kasvava pensas, jonka juuri sisältää lääkinnällisiä yhdisteitä, laktoneita ja alkaloideja (withanolideja). Se tunnetaan myös luontaisena afrodisiakkina eli lemmenrohtona, jonka uskotaan kohottavan libidoa. Luonnonvaraisesti kasvia tavataan lähinnä Intiassa, Afrikassa ja Aasiassa. (2) 

Sanskritinkielen sana ashwagandha tarkoittaa hevosen hajua, jolla viitataan kasvin voimakkaaseen tuoksuun ja sen voimaa antaviin ominaisuuksiin. Se tunnetaan myös nimillä talvikirsikka ja Intian ginseng. (2) Kasvin tieteellinen lajinimi “somnifera” viittaa sen unta parantaviin ominaisuuksiin.

 

Terveysvaikutukset

 

Ashwagandhalla on havaittu lukuisia eri terveysvaikutuksia, joista tunnetuimpia ovat sen rauhoittavat, unta parantavat ja ahdistusta, sekä stressiä lievittävät vaikutukset. Niiden lisäksi se voi mm. parantaa suorituskykyä, lisätä testosteronia, vähentää mielenterveysongelmia, lievittää tulehduksia ja tehostaa aivojen toimintaa kuten muistia. (3)

Seuraavaksi käydään vielä yksityiskohtaisemmin läpi kasvin terveyshyötyjä aihealue kerrallaan.

 

Voi parantaa muistia ja aivojen toimintaa

 

Tutkimusten perusteella ashwagandhan käyttö voi parantaa muistia ja aivojen kognitiivisia toimintoja ainakin tietyillä osalla väestöstä.

Tutkimuksissa on havaittu ashwagandhan parantavan mm. muistia, huomio- ja reaktioaikaa, tiedonkäsittelyn nopeutta ja suorituskykyä kognitiivisissa tehtävissä. Kasvin yhdisteillä on antioksidanttisia vaikutuksia aivoissa, jotka voivat osaltaan edistää kognitiivisia kykyjä. (3)

 

Vähentää ahdistusta ja stressiä

 

Ashwagandha on adaptogeeni eli sillä on tutkimustenkin mukaan mm. kyky vähentää ahdistuksesta ja stressistä aiheutuvaa kuormitusta ja tukea elimistöä haastavina aikoina. Se vaikuttaa elimistön HPA-akselin toimintaan, joka säätelee psykologisia ja fysiologisia stressireaktioita. (3)

8 viikkoa kestävässä tutkimuksessa (2019), jossa toiselle ryhmälle annettiin ashwagandha-uutetta ja toiselle lumelääkettä, havaittiin, että ashwagandhaa saaneiden stressi- ja kortisolitasot olivat merkittävästi alemmat lumelääkettä saaneiden ryhmään verrattuna. Tämän lisäksi ashwagandhaa saaneet osallistujat kokivat unenlaadun parantuneen huomattavasti. (4)

Toisessa vastaavanlaisessa tutkimuksessa vuonna 2019 tehtiin havainto, että ashwagandhaa saaneiden keskuudessa ahdistuneisuus vähentyi merkittävästi lumelääkettä saaneisiin verrattuna. (5)

Näiden ja monien muiden tutkimusten ja kokemusten perusteella ashwagandhasta on hyötyä ahdistuksen ja stressin hoidossa. Tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia liittyen ashwagandhan optimaaliseen annostukseen ja siihen missä muodossa se on tehokkain apu. (3)

 

Lisää testosteronia ja miesten hedelmällisyyttä

 

Tutkimuksissa ashwagandhan on havaittu nostavan miesten testosteronitasoja, sekä parantavan hedelmällisyyttä merkittävästi.

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa havaittiin terveiden nuorten miesten testosteronitasojen nousseen jopa 15 % kahden kuukauden ajanjakson aikana, kun ashwagandha-uutetta nautittiin 300 milligrammaa kahdesti vuorokaudessa. (6)

Toisessa yhteensä 3 kuukautta kestäneessä satunnaistetussa tutkimuksessa (2013) kävi ilmi, että miehillä joilla oli vähentynyt siittiöiden tuotanto ashwagandha lisäsi heillä siittiöiden määrää 167 % ja nosti  testosteronin pitoisuuksia n. 17 prosenttia. Lisäksi siemennesteen kokonaismäärä ja liikkuvuus parani yli puolella, sekä lutenisoivan hormonin määrä lisääntyi 34 %. (6)

Alentaa verensokeria

 

Yhteensä 24 tutkimuksen katsauksen perusteella on havaittu, että ashwagandhan käyttäminen alentaa insuliinia, verensokeria, hemoglobiinia, oksidatiivisen stressin markkereita ja lipidejä. Ashwagandhan sisältämillä yhdisteillä vaikuttaa olevan diabetestä vähentävä vaikutus, sillä se saa saa solut käyttämään glukoosia verenkierrosta. (3) 

Tutkimuksista huolimatta ashwagandhaa ei aina suositella diabeetikoille ja sen käytöstä diabeteksen hoitoon tulisi keskustella ensin lääkärin kanssa. Ashwagandha voi alentaa diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tehoa ja saada verensokeria liian alhaiseksi.

 

Parantaa suorituskykyä

 

Tutkimusten perusteella ashwagandha voi vaikuttaa positiivisesti liikkumiseen liittyvään suorituskykyyn. Tuloksien perusteella yrtti paransi fyysistä suoritusta lisäämällä lihasvoimaa ja hapenottokykyä (VO2 max). (3)

2 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa miespuoliset osallistujat saivat ashwagandhaa päivittäin ja tekivät lihasvoimaharjoituksia säännöllisesti. Lihasvoiman huomattiin kasvaneen huomattavasti verrattuna ryhmään, jolle annettiin lumelääkettä. (7)

 

Voi vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä oireita

 

Ashwagandhan vaikutuksia on tutkittu myös mielenterveyshaasteisiin liittyen. Tutkimuksia on tehty mm. skitsofreniaa sairastaville ryhmille, joilla esiintyi ahdistusta ja masennusta. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa 3 kuukauden testijakson aikana ahdistuksen ja masennuksen oireet laskivat merkittävästi. (8)

Rohtokoisioon liittyvät tutkimukset viittaavat myös siihen, että siitä voi olla apua myös skitsofreniaa sairastavien yleisoireiden kuten stressin lievittämiseen. (9)

Vaikka tutkimusten tulokset antavat viitteitä siitä, että ashwagandhalla voisi olla masennuslääkkeen kaltaisia vaikutuksia, sen käytöllä ei tulisi korvata masennuslääkkeitä oma-aloitteisesti. Asiasta kannattaa keskustella aina ensin asiantuntevan lääkärin kanssa.

 

Vähentää tulehdusta

 

Rohtokoisiosta löydettyjen yhdisteiden on havaittu vähentävän tulehduksia kehossa. Tutkijoiden mukaan kasvin sisältämät withanolidit (WA) vaikuttavat kehon tulehdusreitteihin ja mm. tulehdusreaktioita hillitseviin sytokiineihin. (3)

 

Ashwagandhaa käytetään mm. unettomuuden hoitoon.

Tutkimusten mukaan ashwagandhalla on kyky rauhoittaa, parantaa unen laatua ja tukea henkistä vireystilaa.

 

Parantaa unta ja unen laatua

 

Monet unettomuudesta kärsivät ovat saaneet apua ashwagandhasta. Myös uudet tutkimukset puoltavat ashwagandhan rauhoittavan, parantavan unen laatua ja henkistä vireystilaa. Tutkijat havaitsivat, että ashwagandha-kuurin aikana koehenkilöiden ahdistus vähentyi ja valppaus aamulla herätessä lisääntyi. (10)

Uusissa tutkimuksissa korostui tulosten olleen parempia ihmisillä, jotka kärsivät unettomuudesta, sekä niillä jotka nauttivat ashwagandhaa yli 600 mg päivittäin vähintään 2 kuukauden ajan. Todisteiden perusteella ashwagandha saattaa olla tehokas luonnonlääke unettomuuden hoitoon ja unenlaadun parantamiseen. (11)

 

Turvallinen käyttö

 

Lisäravinteena ashwagandha on useimmille täysin turvallinen luonnontuote mm. unettomuuden, ahdistuksen ja stressin hallintaan, ainakin kuuriluontoisesti. Annostukseen liittyvät suositukset vaihtelevat tuotekohtaisesti ollen keskimäärin 250-1250 milligramman välillä vuorokaudessa. Terveysvaikutukset näkyvät usein vasta useiden viikkojen tai kuukausien käytön seurauksena. Pidempiaikaisesti jatkuvan käytön vaikutukset tarvitsevat vielä lisää tutkimuksia. (3)

Vaikka rohtokoisiota pidetään yleisesti turvallisena adaptogeenina, niin se ei välttämättä ole sopiva kaikille ja sen käytöstä olisi hyvä keskustella ensin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

Raskaana olevien ja imettävien kannattaa varmuuden vuoksi välttää ashwagandhan käyttöä. Myös tiettyjen lääkkeiden kanssa ashwagandhalla saattaaa olla epätoivottuja yhteisvaikutuksia. Tällaisia lääkkeitä ovat mm. bentsodiatsepiinit, barbituraatit ja antikonvulsantit. Myöskään kilpirauhasongelmien kanssa taisteleville ei ashwagandhaa suositella. (3)

Ashwagandhaa voi nauttia tyhjään vatsaan tai ruokailun yhteydessä, joko kerran tai useasti vuorokauden aikana. Ashwagandhaa sisältäviä tuotteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota vaikuttavien aineiden pitoisuuksiin, raaka-aineiden laatuun ja valmistusmenetelmiin. Vahvat juuriuutteet ovat usein moninkertaisesti perinteistä juurijauhetta voimakkaampia. Suositeltua tuotekohtaista annostusta ei tule ylittää, koska siihen voi liittyä epätoivottuja vaikutuksia.

 

Haittavaikutukset

 

Ashwagandhalla voi olla myös haittavaikutuksia. Mahdolliset haittavaikutukset tai sivuvaikutukset liittyvät yleensä tiettyjen lääkkeiden yhteiskäyttöön, sairauksiin ja elämäntilanteisiin kuten raskauteen sekä imettämiseen. (2) Joidenkin kohdalla on havaittu haittavaikutuksia kuten uneliaisuus, ripuli ja epämukavuus ylemmässä maha-suolikanavassa. (3)

 

Verenpaine ja verenpainelääkkeet

 

Ashwagandhan käyttöä ei suositella korkeasta tai keskimääräistä matalammasta verenpaineesta kärsiville, sillä verenpainelääkkeiden teho saattaa heikentyä ja pahimmillaan verenpaine saattaa yhteiskäytöstä johtuen laskea liian alas. (2)

 

Diabeteslääkkeet

 

Ashwagandhan käyttö saattaa vähentää diabeetikon verensokerin tasapainoa tai diabeteksen hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tehoa. Diabeteslääkkeiden yhteiskäyttöä ei siis suositella, koska verensokeri saattaa tippua liikaa. (2)  

 

Suolistosairaudet


Suolistosairauksista kärsiville ei ashwagandhaa suositella (2). Suolistosairauksia ovat mm. ärtyvän suolen oireyhtymä eli IBS (Irritable Bowel Syndrome).

 

Kilpirauhasen ongelmat ja kilpirauhaslääkkeet

 

Ashwagandhaa ei suositella kilpirauhasongelmia omaaville, sillä se voi laskea kilpirauhaslääkkeen vaikutusta merkittävästi. Kilpirauhaseen liittyvät oireet saattavat pahentua ashwagandhan käytön takia. (2)

 

Raskaus ja imettäminen

 

Ashwagandhan käyttö ei suositella raskaana ollessa, sillä se voi lisätä riskiä ennenaikaiseen synnytykseen ja keskenmenoon. Vielä ei tiedetä varmuudella kulkeutuuko vaikuttavia aineita imettäessä rintamaidon mukana lapseen ja voisiko siitä olla haittaa lapselle. Tästä syystä ashwagandhan käyttöä ei suositella myöskään imettäville. (2)

 

Autoimmuunisairaudet (MS-tauti ja nivelreuma)

 

Ashwagandha vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan ja tiettyjen autoimmuunisairauksien kuten MS-taudin ja nivelreuman oireet saattavat jopa pahentua ashwagandhan käytön myötä. (2)

 

Ashwagandhan juuria, jauhetta ja kapseleita.

Ashwagandhan juuria, jauhetta ja kapseleita.

 

Kokemuksia ashwagandhasta

 

Paras ashwagandha on valmistettu laadukkaista ja puhtaista ashwagandhan juurista. Ashwagandhaa sisältäviä tuotteita myydään jauheena, kapseleina, tinktuuroina ja sitä lisätään myös CBD-öljyihin ja luontaistuotteisiin parantamaan vaikuttavien aineiden yhteisvaikutuksia. Juuriuutetta käytetään yleensä kuuriluontoisesti pieniä määriä kerrallaan. Suositeltua annostusta ei kannata ylittää, koska liian suurilla annostuksilla se voi aiheuttaa haittavaikutuksia ja epätasapainoa elimistössä.

Internetistä ja lehdistä löytyy paljon erilaisia kokemuksia shwagandhasta. Ihmiset ovat kertoneet saaneensa apua unettomuuteen ja siten nostaneet omia energiatasojaan. Myös stressin aiheuttamat ylikierrokset ja hermoston yliaktiivisuus ovat tasoittuneet merkittävästi käytön myötä, joka on itsessään auttanut nukahtamaan nopeammin ja nukkumaan paremmin. 

 

Aamulla vai illalla?

 

Mikä on paras aika annostella ashwagandhaa? Aamulla vai illalla? Ashwagandha on adaptogeeni, joten se vaikuttaa elimistön tilanteeseen ja tarpeisiin mukautuvasti. Ashwagandhaa voi siis annostella joko aamulla tai illalla. Mikäli koet vaikutuksen väsyttävänä, niin kannattaa annostelu ajoittaa iltaan. Illalla ashwagandhan nauttiminen auttaa myös elimistöä palautumaan päivän kuormituksesta kuten stressistä. Aamulla tai päivällä ashwagandha parantaa vireystilaa ja auttaa jaksamaan paremmin.

On kuitenkin hyvä huomioida, että markkinoilla on myös sellaisia ashwagandhasta valmistettuja erikoistuotteita kuten patentoitu KSM-66 Ashwagandha, jonka vaikutukset ovat enemmän rauhoittavia ja sen takia se sopii yleisesti paremmin iltaisin otettavaksi. Tuotteen mainostetaan auttavan nukahtamiseen ja parantavan unen laatua.

 

Lähteet

 

 1. D. Spensor. History Central. Historycentral.com. The History of Ashwagandha. Viitattu 30.03.2023
 2. Dr. M. Chhaya. 2023. Euroclinix. Euroclinix.net. Ashwagandha – luonnonlääke erektiohäiriöiden hoitoon. Viitattu 29.03.2023
 3. K. Chin et al. 2022. Healthline. Healthline.com. Viitattu 29.03.2023
 4. J. Salve et al. 2019. Curerus. Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6979308/. Viitattu 30.03.2023
 5. A. L. Lopresti et al. 2019. Medicine (Baltimore). An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6750292/
 6. 2017. Vitamiinisuositukset.com. Ashwagandha kokemuksia – Ahdistuksesta Erektioon. Viitattu 30.03.2023
 7. S. Wankhede et al. 2015. J int Soc Sports Nutr. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609282/
 8. J. M. Gannon et al. 2019. Ann Clin Psychiatry. Effects of a standardized extract of Withania somnifera (Ashwagandha) on depression and anxiety symptoms in persons with schizophrenia participating in a randomized, placebo-controlled clinical trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31046033/. Viitattu 30.03.2023
 9. K. Chengappa. 2018. J Clin Psychiatry. Adjunctive Use of a Standardized Extract of Withania somnifera (Ashwagandha) to Treat Symptom Exacerbation in Schizophrenia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29995356/. Viitattu 30.03.2023
 10. S. B Kelgane et al. 2020. Cureus. Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096075/. Viitattu 30.03.2023
 11. K. L. Cheah. 2021. PLoS One. Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8462692/. Viitattu 30.03.2023
CBD-öljy ja unettomuus 

CBD-öljy ja unettomuus 

ammattilaisille_ahdistus_ibs_fibromyalgia_kipu_syöpä_migreeni_unettomuus_cbd_kannabis_hamppu_kokemuksia_öljy_kannabisöljy

CBD-öljy ja unettomuus (insomnia) kulkevat käsi kädessä, sillä useimmat CBD:tä hyödykseen käyttävät ottavat CBD-öljyn juuri iltaisin rauhoittuakseen, rentoutuakseen ja saadakseen paremmin syvää unta. Tässä artikkelissa tutkimme uneen vaikuttavia tekijöitä ja sitä millainen vaikutus endokannabinoidijärjestelmällä ja CBD:llä on unettomuuteen.

 

Elämästä kolmannes on unta

 

Me nukumme keskimäärin kolmasosan elämästämme. On siis aivan selvää, että sillä mitä tuona aikana tapahtuu, on suuri merkitys siihen miten voimme aktiivisen hereilläoloajan. Uni on elintärkeä toiminto, jonka aikana aivot lepäävät, mieli rauhoittuu ja keho puhdistuu. (1).

Unenlaatuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ylivireystila, stressi, terveydentila, petivaatteet ja sänky. Taustalla vaikuttaa myös koko kehon tasapainotilaa ylläpitävä endokannabinoidijärjestelmä.

Levollista rauhallista unta tulisi saada 6-9 tuntia yössä ja sen aikana keholla on valtava määrä pieniä ja suuria tehtäviä joilla se valmistaa meidät valmiiksi uutta päivää varten. Yön aikana opitaan ja levähdetään, puhdistutaan ja tasapainoitutaan. Väestötutkimuksen mukaan erilaisista uniongelmista kärsii noin kolmannes suomalais aikuisista ja maailmanlaajuisesti saman verran. Uniongelmat ovat joko lyhytkestoisia tai kroonisia ja niitä on erilaisia aina pitkäaikais unettomuudesta yöhikoilun kautta painajaisiin (1). Unettomuuden ja muiden erilaisten uniongelmien hoitoon  ja oireisiin on jo olemassa hyviä erilaisia hoitomenetelmiä niin länsimaisen lääketieteen kuin täydentävien hoitomuotojenkin puolella, mutta mielenkiintoinen ja hyväksi havaittu terapeuttisia vaikutuksia omaava CBD on vielä harmillisen tuntematon mahdollinen unen auttaja.

Kannabidioli (CBD) on terapeuttinen yhdiste, joka ei päihdytä. Sen rentouttavat ominaisuudet ovat tunnettuja, ja sitä käytetään jo laajalti ahdistuksen, kivun ja masennuksen hoitoon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että siitä on myös hyötyä valppauden edistämiselle ja uneliaisuuden vähentämiselle päivällä. CBD-öljystä voi siis saada apua uniongelmiin .

 

Endokannabinoidit osa vuorokausirytmiä

 

Endokannabinoidijärjestelmä on ikään kuin taustajoukko, joka ei varsinaisesti ole vastuussa mistään, mutta vaikuttaa kaikkialla. On tuskin ainuttakaan fysiologista toimintaa jossa se ei olisi mukana. Näin ollen se on myös erittäin merkittävässä roolissa unen laatuun ja unisyklin säätelyyn. Ei välttämättä suoranaisesti mutta kehon eri toimintojen kautta kyllä. Endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa uneen mm. uni-valverytmiä säätelemällä. (2)

Vaikuttaa, että se on vastuussa uni-valvesyklin vakaudesta, ei niinkään yksittäisestä toiminnosta (3). Uni-valvesyklin säätelyssä merkittävässä roolissa voisi olla päivittäiset anandamidin variaatiot. Rotilla tehdyissa tutkimuksissa on havaittu endokannabinoideja biologisissa näytteissä joita on otettu mm. selkäytimestä, hippokampuksesta ja hypotalamuksesta. Selkäydinnestenäytteissä anandamidin pitoisuudet nousivat valojakson aikana ja vastaavasti laskivat pimeäjakson aikana. On esitetty, että Anandamidi kerääntyisi typpysolukoksi pimeään aikaan ja vapautuisi sitten valoisan tullen selkäytimeen niihin kohteisiin, jotka säätelevät unta (4). Endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa uneen epäsuorasti myös muiden kehotoimintojen, kuten stressitason, aineenvaihdunnan ja kivun tuntemuksen kautta (5).

Endokannabinoidit ovat lipidipohjainen välittäjäaineverkosto jotka vaikuttavat aktivoimalla kannabinoidireseptorit CB1 ja CB2. Reseptoreita on melkein kaikkialla kehossa. Kahta vaikuttavinta kannabinoidia, Anandamidia ja 2-AG:ta, pystyy lähes kaikki solut tuottamaan itse, joten kehossa ja aivoissa on valtavasti paikkoja joissa endokannabinoidijärjestelmä pääsee vaikuttamaan uneen (5). Kannabinoidireseptorien sijainti aivoissa unensäätelyn alueilla mahdollisesti aktivoi kolinergisiä neuroneja. Tiedetään, että Anandamidi – aktivoitu kolinerginen neuroni, jossa ilmenee CB1 reseptori, edesauttaa välittäjäaine asetyylikoliinin vapautumista. Asetyylikoliini vaikuttaa mm. oppimiseen ja muistamiseen ja sitä vapautuu eniten syvän unen aikaan. Tämä aktivointi voisi laukaista talamuksen neuroni toimintaa, joka taas parantaa aivokuoren desynkronointia. Tutkimuksissa on osoitettu, että aivorungon, sekä tyvi-aivojen toiminta suhteessa talamukseen on tärkeä elementti unen säätelyssa (4).

Kannabinoidireseptoreihin vaikuttavien rasvahappojen tiedetään osoittavan vuorokausivaihteluita hermokudoksissa, ja näyttää siltä ne ne noudattaisivat vuorokausirytmiä (3). On myös havaittu että ne voisivat toimia zeitegeinä, eli vaikuttaa sisäiseen kelloomme (5). Kun nämä havainnot yhdistetään siihen tietoon, että endokannabinoidijärjestelmä ylläpitää kehon yleistä tasapainotilaa ja säätelee kehon eri toimintoja tasapainon suuntaan, niin selkeää on että hetkittäinen tai krooninen kannabinoidien puutostila tai endokannabinoidijärjestelmän epätasapaino, näkyy väistämättä unenlaadussa.

 

CBD-öljy unen tueksi

 

Kehomme tuottaa tarvittavia kannabinoideja itse, mutta voimme auttaa kannabinoidijärjestelmän tasapainoa hyödyntämällä kasveja kuten hamppua, jossa on luonnollisesti runsaasti kannabinoideja. Hampussa tunnetaan esiintyvän yli 100 erilaista kannabinoidia ja tunnetuimmat ja tutkituimmat näistä ovat THC ja CBD. Eri hamppulajikkeet tuottavat erilaisia määriä eri kannabinoideja jotka vastaavat kehossamme oleviin kannabinoidireseptoreihin. (6)

Psykoaktiivinen THC vastaa pääosin reseptoriin CB1. Aihetta on tutkittu paljon aina 1970-luvulta lähtien kannabista ja unta käsittelevissä tutkimuksissa, joskaan se ei ole vielä silloin ollut suoranaisesti kannabinoidireseptoria koskevaa tutkimusta (5). On havaittu että pitkään kannabista (THC) käyttäneillä ilmenee uniongelmia etenkin vieroituksen aikana, ja että THC:n käytöstä tulee helposti kierre nimenomaan uneen liittyen (6).

Ei päihdyttävä CBD vastaa reseptoriin CB2. On todettu että CBD:llä on meihin monia positiivisia vaikutuksia. Se alentaa kehon tulehdustilaa ja toimii tarvittaessa myös farmakologisten lääkkeiden tavoin mm. kiihtymistä estävänä- ja oksennus lääkkeenä. Vankkojen todisteiden puutteessa CBD:n roolista unen säätelyssä on esitetty seuraavanlaista olettamusta ; CBD parantaa c-Fos geenin ilmentymistä hypotalamuksessa sekä Raphe-tumakkeessa, jotka molemmat ovat osaltaan merkittävässä roolissa unen tuotannossa (7). Vaikuttaa siltä, että annostus on erittäin merkittävässä asemassa uniongelmien hoidon onnistumisen kannalta. Pieni annos kiihdytti koehenkilöitä ja hankaloitti unen saantia, kun taas suuremmalla annostuksella uniongelmat helpottivat huomattavasti (8). CBD on ei päihdyttävä, joten sillä on meihin rauhoittava ja stressitasoja laskeva vaikutus.

 

Tutkimukset CBD:n avusta unettomuuteen

 

Tutkimusta vain kannabinoideihin ja uneen kohdistuen on tehty verrattain vähän. Tutkimukset CBD:n avusta unettomuuteen on vasta viime vuosina alkanut kiinnostamaan tutkijoita. Kannabista ja unta on taas tutkittu aina 1970-luvulta saakka, mutta kannabinoideja ja unta vasta 1990 jälkeen. Kannabikseen liittyvät tutkimukset ovat olleet oiva pohja nykyajan hienostuneemmalle, endokannabinoidijärjestelmään suuntaavalle tutkimukselle (5). Kannabinoideja ja unta koskevaa tutkimustulosta on saatu pääosin muiden tutkimusten yhteydessä, mutta myös kannabinoidien ja unen yhteyttä itsessään on tutkittu jonkin verran.

Tutkimusta on tehty sekä ihmisillä, että englanninbulldoggeilla (6), mutta rottien ja muiden jyrsijöiden avulla saadut tulokset auttavat meitä paremmin ymmärtämään kannabinoidien vaikutusta uneen. Jyrsijöiden uni on hyvin samankaltaista kuin ihmisellä ja niistä saadaan kerättyä näytteitä ja tietoa unisyklien kaikissa vaiheissa (6). Rotilla tehdyssä uniapneaan kohdistuvassa tutkimuksessa havaittiin että kannabinoideilla on merkittävä rooli unen aikaisen autonomisen tasapainon saavuttamisessa. Rotille annettiin kahta kannabinoidia (THC ja Oleamidi) sekä serotoniinia, kaikkea yhtä aikaa ja erikseen. Havaittiin, että näilla kannabinoideilla oli vaikutusta myös uniapnean kehittymiseen ja sen hoitoon (5).

Mahdollista on, että sekä erilaisilla CBD-tuotteilla, että THC-valmisteilla tehdyt tutkimukset antavat tuloksiin placebo efektiä kannabiksen lääkinnällisten vaikutusten tunnettavuuden vuoksi. Siitä huolimatta useat tutkimukset ovat osoittaneet että etenkin CBD-tuotteet ovat oikean annoskoon löydyttyä erittäin tehokkaita, hyvin siedettyjä ja turvallisia. Tutkimuksissa ei ole osoitettu mitään huonoja sivuvaikutuksia ja pääsääntöisesti hoidettavat ovat kokeneet CBD-tuotteet miellyttäviksi ja lempeiksi käyttää!

 

Yhteenveto ja loppukommentti

 

Endokannabinoidijärjestelmän, kannabinoidien ja unen on tutkimusta on tehty sen verran vähän, että varmaksi ei voi vielä sanoa millä kaikilla tavoilla se vaikuttaa unettoomuuden hoitoon ja oireisiin, mutta varmaa on vain se, että sillä on iso merkitys. Tuloksia ristiriitauttaa se, että kannabinoideja on yli 100 erilaista ja että näiden kaikkien yksittäistäkään vaikutusta ei vielä tunneta. Useimmat tutkimukset kohdistuvat pääasiassa THC ja CBD kannabinoideihin ja näiden vaikutus meihin on hyvin toisistaan poikkeava. Kiistatonta on kuitenkin, että endokannabinoidijärjestelmä on erittäin merkittävässä osassa monen eri toiminnon kautta uneen ja unen laatuun. Sen kokonaisvaltaisempi ymmärrys auttaisi merkittävästi monien sairauksien hoidossa ja avaisi lisää ihmiskehon hienojakoisesta toiminnasta. Ihmisten käyttökokemukset ja tutkimustulokset CBD:n positiivisesta vaikutuksesta uneen ovat ilahduttava näkökulma alati lisääntyviin, erilaisiin unettomuuden oireisiin.

 

Lähdeluettelo:

 

 1. Käypä hoito -suositus. Julkaistu: 26.06.2020. https://www.kaypahoito.fi/hoi50067 Viitattu 31.3.2021
 2. Russo, E. 2015. Introduction to the Endocannabinoid System. PHYTECS. https://www.phytecs.com/wp-content/uploads/2015/02/Russo-Introduction-to-the-Endocannabinoid-System-corr-January-2015.pdf Viitattu 31.3.2021
 3. Kesner A. J. & Lovinger D. M. 2020. Cannabinoids, endocannabinoids and sleep https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2020.00125/full Viitattu 31.3.2021
 4. Murillo-Rodriguez E. 2008. The role of the CB1 receptor in the regulation of sleep https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18514375/ Viitattu 5.4.2021
 5. Babson K. A. & Sottile J. & Morabito D. 2017. Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature https://www.med.upenn.edu/cbti/assets/user-content/documents/s11920-017-0775-9.pdf Viitattu 5.4.2021
 6. Carley D. W. & Paviovic S. & muut. 2002. Functional role for cannabinoids in respiratory stability during sleep https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12071539/ Viitattu 31.3.2021
 7. Murillo-Rodriguez & muut. 2014. Potential effects of cannabidiol as a wake-promoting agent https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4023456/ Viitattu 31.3.2021
 8. Shannon S. & muut. 2019. Cannabidiol in anxiety and sleep: a large case series https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30624194/ Viitattu 31.3.2021
Thainyrkkeilijä Kristoffer Björkskogin voiton avaimet

Thainyrkkeilijä Kristoffer Björkskogin voiton avaimet

Kumppanimme Kristoffer ‘Krasti’ Björkskog kirjoittaa thainyrkkeilijän sielun maisemasta, palautumisesta ja yhteistyön hedelmistä Hamppumaan kanssa. Ottelun iskujen takana piileekin ystävällinen veljellisyys, jossa satuttaminen pysyy kehässä, urheilumielessä. Lue miksi Krasti on jäänyt lajiin koukkuun ja mitkä ovat hänen voiton avaimet!

Krasti ottelee Lahden Sibeliustalolla 12.10.2019 Total Fight Night tapahtumassa. Kehässä nähdään laaja skaala ottelijoita aina hallitsevasta maailmanmestarista lähtien. Voit käydä lukemassa ottelupareista lisää tapahtuman facebook sivuilla.

 

Kunnioitus on thainyrkkeilyn ydin


Aloittaessani lajin näin ainoastaan lajin väkivaltaisen puolen, puolen jonka suurin osa ihmisistä ainoastaan näkee. Ensi kosketukseni lajin oikeaan tarkoitukseen koin ensimmäisen otteluni jälkeen, kun vastustajani tuli juttelemaan.

Puoli tuntia aikaisemmin olimme olleet kehässä yrittäen satuttaa toisiamme lajin sallimilla säännöillä. Nyt juttelimme ottelusta keskenään hymyillen. Kerroin, etten muistanut  mitään ottelusta jännityksen takia sekä koin sellaisen adrenaliinihöyryn, mitä en ollut ikinä ennen kokenut. Hän myönsi kokevan samanlaisen muistikatkoksen ottelun ajaksi. Kiitimme toisiamme ottelusta ja keskustelusta jäi hyvin positiivinen fiilis.

Nyt, neljänkymmenen ottelun jälkeen, käyn edelleen samankaltaisen keskustelun läpi vastustajani kanssa. Jutellaan ottelusta ja heitetään ylä femmat.

Kunnioitus henkilöä kohtaan, ketä vastaan olet kilpaillut, on lähes kuvailematon. Ennen ottelua saattaa olla hieman jännitteitä. Molemmat ovat valmistautuneet otteluun pitkään ja ottelupäivänä tämä valmistautuminen palkitaan. Kummallakaan ei (yleensä) ole mitään henkilökohtaista toista kohtaan.

Koen syyn kilpailemiselle olevan henkilökohtaista. Kaikilla on omat tavoitteet lajin parissa, ja niiden saavuttamiseksi kilpailet muita vastaan, joilla on omia, samankaltaisia tavoitteita.

 

Jokainen ottelu on ainutlaatuinen kokemus


Adrenaliinipiikki, minkä koen ottelun aikana, on paras tunne minkä tiedän. Ajantaju katoaa täysin, kaikki minun ympärillä katoaa ja ainoastaan täydellinen suoritus muuttuu oleelliseksi. Tämä on tunne, minkä voi ainoastaan kokea ottelemalla.

Itse jäin heti koukkuun tähän tunteeseen, ja aina ennen kehään nousua olen kiitollinen siitä, että minulla on mahdollisuus saavuttaa tämän tunnetilan. 

Katso video Kristofferin voitosta.

 

CBD-tuotteista apua kilpaurheilijalle


Thainyrkkeily harjoittelu, sekä otteleminen, on keholle todella raastavaa hommaa. Treenit ovat kuluttavia ja otteluissa saattaa tulla kolhuja.

Ajan myötä olen alkanut kunnioittamaan palautumisen merkityksen. Jotta voisin saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteeni minun on pakko palautua mahdollisimman hyvin treenien välissä. Tässä Hamppumaan tuotteet ovat auttaneet minua huomattavasti.

Henkilökohtaisesti koen että CBD-A poistaa tulehdusta kropasta joka on todella yleinen vaiva kuin treeni määrät ovat isoja. CBD auttaa minua kanssa rauhoittumaan iltaisin. Oli todella yleistä, että treenien jälkeen kävin ylikierroksilla palattuani kotiin. Silloin oli todella vaikeaa nukahtaa, joka vaikutti unen määrään. Onneksi tämä ei ole vaivannut minua Hamppumaan tuotteiden käytön jälkeen.

Kumppanin kynästä,

Krasti

Thainyrkkeilijä-ottelija @ Helsinki Thaiboxing Club

valmentaja @ Espoo Thaiboxing Club

Käy kannustamassa Krasti voittoon:

FB Kristoffer Björkskog

IG @krastii

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)