Välj en sida

Varning

 

Hamppumaa -webbplatsen strävar efter att säkerställa att all information på denna webbplats är korrekt och uppdaterad. Ändå kan innehållet innehålla fel och utelämnanden som användaren av webbplatsen måste ta hänsyn till och bekräfta informationen vid behov. Inget innehåll som presenteras på denna webbplats presenteras som ett påstående eller korrekt information. Bilderna på webbplatsen är endast avsedda att ge en överblick, eftersom produkternas funktioner och design kan förändras.

Webbplatsens administratör kan inte kontrollera hur användaren av webbplatsen använder webbplatsens innehåll och är därför inte ansvarig för direkta, indirekta, indirekta, följd-, straff- eller andra skador som kan uppstå direkt eller indirekt från användningen av webbplatsens data.

Inget häri begränsar konsumenträttigheter enligt definitionen i konsumentkundlagen.

Användaren är alltid skyldig att kontrollera produktmanualen före användning. Om produkten har ett fel enligt konsumentskyddslagen har du rätt till återbetalning. Du kan begära att felet rättas eller att produkten ersätts med en felfri.

Hamppumaa -webbplatsen har länkar och referenser till andra webbplatser. Webbansvarig för webbplatsen har inte kunnat kontrollera hela innehållet på alla länkade webbplatser och ansvarar därför inte för deras innehåll. Användaren av webbplatsen flyttar till andra webbplatser på egen risk och ansvarar för användningen av andra webbplatser i enlighet med användarvillkoren.

CBD -INTERAKTIONER MED LÄKEMEDEL

Kombinationen av CBD och vissa läkemedel kan öka eller minska läkemedlets effekt avsevärt. Om du använder produkter som tillhör gruppen läkemedel nedan rekommenderar vi att du diskuterar användningen av CBD-A-produkter med din läkare.

CBD OCH EPILEPSI

I kliniska prövningar har CBD visat sig minska epileptiska anfall, t.ex. hos patienter med Dravets syndrom. Samtidig användning av CBD och antiepileptika har emellertid orsakat biverkningar hos vissa patienter. De har varit vanliga bland annat med karbamazepin (Tegretol).

Andra läkemedel som kan interagera:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.

CBD OCH KEMOTERAPI

Många kemoterapeutiska läkemedel metaboliseras av cytokrom p450 -enzymet och kan därför ha starka interaktioner med CBD. Försiktighet bör iakttas vid användning av CBD med åtminstone följande läkemedel:

 • Etoposid (t.ex. Etoposide, Eposin)
 • Metotrexat (Metoject)
 • Paclitaxel (Paclitaxin, Paclitaxel)

Interaktioner är inte alltid negativa. Till exempel minskar kombinationen av paklitaxel och CBD den resulterande neuropatiska smärtan.

CBD OCH KARDIOVASKULÄRA LÄKEMEDEL

CBD kan interagera med många hjärtmediciner, till exempel statiner. Statiner är läkemedel för fettmetabolism som hämmar levern egen kolesterolsyntes. Levern producerar alltså mindre kolesterolhaltiga partiklar i blodomloppet. Det finns också flera betablockerare på interaktionslistan.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidin (Kiniduron)
 • Atorvastatin (Lipitor)
 • Seliprolol (Selectol)
 • Amiodaron (Cordarone)
 • Clobidogrel
 • Carvedilol
 • Nifedipine (Adalat, Procardia)
 • Valsartan (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatin (Livazo, Vezepra)

CBD OCH MENTALMEDICINER

De flesta antidepressiva medel interagerar inte med CBD. Buspiron (Aksilon, Buspiron), som används för att behandla generaliserad ångestsyndrom, ordineras ofta utöver antidepressiva medel. Det metaboliseras av cytokrom p450 -enzymet och kan därför ha starka interaktioner med CBD. Clomipramine (Anafranil) har också liknande starka interaktioner

CBD OCH BLODTRYCKMEDEL (kalciumkanalblockerare)

Kalciumkanalblockerare, blodförtunnare och mediciner som används för att behandla högt blodtryck och arytmier kan orsaka allvarliga symptom med CBD. CBD minskar eller förhindrar nedbrytning av läkemedel, till exempel med warfarin (Marevan), vilket ökar dess effekt.

ANDRA läkemedel som orsakar interaktioner listas åtminstone nedan.

 • Valsartan (Amlodipine, Valsartan)
 • Verapamil
 • Nifedipine (Adalat, Nifedipine Alternova)
 • Diltiazem (Cardizem)
 • Isradipin (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipine (Felodipine, Plendil)
 • Amlodipin (Ampodipine)

CBD och lugnande medel (bensodiazepiner)

Bensodiazepiner används för att behandla ångest, sömnlöshet, illamående, depression och panikångest.

Vissa bensodiazepiner, såsom alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam) och diazepam (Diapam, Diazepam Accord), bryts inte ner lika snabbt som CBD. Som ett resultat kan deras koncentrationer bli för höga.

 • Alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triazolam (Triazolam, Halcion)
 • Diazepam (Diapam, Diazepam Accord)
 • Midazolam (Dormicum, Midazolam)
 • Quatsepam (Aldizem, Cardizem)
 • Triazolam (Triazolam, Halcion)

CBD OCH ANTIOBIOTER

I synnerhet kan fluorokinoloner (Ciprofloxacin) interagera starkt med CBD.

 • Ciprofloxacin
 • Gemifloxacin
 • Levofloxacin
 • Moxifloxacin
 • Norfloxacin Sandoz
 • Ofloxacin (Tarivid, Exocin)
 • Rifampicin (Rimapen)

CBD och andra interaktionsmedicin

Kolesterol: lovastatin (Mevacor, Lovastatin)
Antimikrobiella medel: ketokonazol (Nizoral) och itrakonazol (Sporanox)
Kortisonpreparat: metylprednisolon (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistaminer: fexofenadin (R Fexorin) och terfenadin (Telfast)
Erektil dysfunktion: sildenafil (Viagra)
Kolesterolsänkande läkemedel: simvastatin (Simvastatin, Zocor)
Barbiturat: Hexobarbital

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)