Valitse sivu

Vastuuvapauslauseke

 

Hamppumaa -sivusto pyrkii siihen, että kaikki tiedot tällä sivustolla ovat oikein ja ajan tasalla. Sisällössä saattaa tästä huolimatta olla virheitä ja puutteita, jotka sivuston käyttäjän pitää ottaa huomioon ja vahvistaa tiedot tarvittaessa. Mitään tällä sivustolla esitettyä sisältöä ei esitetä väitteenä tai tarkkana tietona. Sivuston kuvat on tarkoitettu vain yleiskuvan antamiseen, sillä tuotteiden ominaisuudet ja muotoilu saattavat muuttua.

Sivuston ylläpitäjä ei pysty valvomaan, miten sivuston käyttäjä käyttää sivuston sisältöä, eikä sen vuoksi ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, seuraamuksellisista tai muista vahingoista joita voi seurata sivuston tietojen käytöstä suoraan tai välillisesti.

Mikään tässä esitetty ei rajoita kuluttaja-asiakkaiden laissa määriteltyjä kuluttajaoikeuksia.

Käyttäjä on aina velvollinen tarkistaman tuotteiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Jos tuotteessa on kuluttajansuojalain tarkoittama virhe, sinulla on oikeus hyvitykseen. Voit vaatia virheen korjaamista tai tuotteen vaihtamista virheettömään.

Hamppumaan sivustolla on linkkejä ja viittauksia toisiin verkkosivustoihin. Sivuston ylläpitäjä ei ole voinut tarkastaa kaikkien linkattujen sivustojen koko sisältöä, eikä siksi ole vastuussa niiden sisällöstä. Sivuston käyttäjä siirtyy muille sivustoille omalla vastuullaan ja vastaa itse muiden sivustojen käyttöehtojen mukaisesta käytöstä.

 

CBD:N YHTEISVAIKUTUKSET LÄÄKKEIDEN KANSSA

CBD:n ja tiettyjen lääkeaineaineiden yhdistelmä saattaa lisätä tai vähentää lääkkeen tehoa merkittävällä tavalla. Mikäli käytät alla olevaan lääkeaineryhmään kuuluvia tuotteita suosittelemme keskustelemaan CBD-A tuotteiden käytöstä yhdessä lääkärisi kanssa.

 

CBD JA EPILEPSIA

Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu CBD:n vähentävän epileptisiä kohtauksia mm. dravetin oireyhtymää sairastavilla. CBD:n ja epilepsialääkkeiden yhteiskäyttö on kuitenkin aiheuttanut joillakin potilailla sivuvaikutuksia. Yleisiä ne ovat olleet muun muassa karbamatsepiinin (Tegretol) kanssa.

Muita mahdollisesti yhteisvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.

 

CBD JA KEMOTERAPIA

Monet kemoterapialääkkeistä metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten niillä voi olla voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. CBD:n käyttöä tulee varoa ainakin seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Etoposidi (mm. Etoposide, Eposin)
 • Metotreksaatti (Metoject)
 • Paklitakseli (Paclitaxin, Paclitaxel)

Yhteisvaikutukset eivät aina ole negatiivisia. Esimerkiksi paklitakselin ja CBD:n yhdistelmä vähentää edellisestä johtuvaa neuropaattista kipua.

 

CBD JA SYDÄN- JA VERISUONILÄÄKKEET

CBD:llä voi olla yhteisvaikutuksia monien sydänlääkkeiden, kuten statiinien, kanssa. Statiinit ovat rasva-aineenvaihdunnan lääkkeitä, jotka estävät maksan omaa kolesterolisynteesiä. Maksa tuottaa siten vähemmän kolesterolipitoisia partikkeleita verenkiertoon. Interaktiolistalla on myös useita beetasalpaajia.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidiini (Kiniduron)
 • Atorvastatiini (Lipitor)
 • Seliprololi (Selectol)
 • Amiodaroni (Cordarone)
 • Klopidogreeli (Clobidogrel)
 • Karvediloli (Carvedilol)
 • Nifedipiini (Adalat, Procardia)
 • Valsartaani (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatiini (Livazo, Vezepra)

 

CBD JA MIELIALALÄÄKKEET

Mielialalääkkeiden käyttöä CBD:n kanssa samaan aikaan ei suositella.
Jotkut masennuslääkkeet aiheuttavat suuremman riskin, kun niitä otetaan CBD-öljyn kanssa kuin toiset.

Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) ovat tällä hetkellä yleisimmin määrättyjä masennuslääkkeitä ja ne toimivat samalla tavalla kuin CBD, koska ne estävät serotoniinin imeytymisen takaisin aivoihin.

Yleisimmät SSRI-lääkkeet ovat:

Sitalopraami (Celexa)
Essitalopraami (Lexapro)
Fluoksetiini (Prozac)
Paroksetiini (Paxil tai Pexeva)
Sertraliini (Zoloft)
Vilatsodone (Viibryd)

Serotoniini-norepinefriinin takaisinoton estäjät (SNRI-lääkkeet) toimivat samalla tavalla kuin SSRI-lääkkeet ja sisältävät saman riskitason, mutta voivat toimia paremmin joillekin henkilöille.

Yleisiä SNRI-lääkkeitä ovat:

Duloksetiini (Cymbalta)
Venlafaksiini (Effexor XR)
Desvenlafaksiini (Pristiq)
Levomilnasipraani (Fetzima)
Trisykliset masennuslääkkeet

Nämä toimivat lisäämällä norepinefriinin ja serotoniinin tasoja aivoissa. Ne voivat olla erittäin tehokkaita, mutta saattavat aiheuttaa paljon enemmän riskiä kuin muut masennuslääkkeet.

Yleisiä trisyklisiä masennuslääkkeitä ovat:

Imipramiini (Tofranil)
Nortriptyliini (Pamelor)
Amitriptyliini
Trimipramiini (Surmontil)
Desipramiini (Norpramin)

 

RAUHOITTAVAT LÄÄKEAINEET (bentsodiatsepiinit)

Bentsodiatsepaameja käytetään ahdistuksen, unettomuuden, pahoinvoinnin, masennuksen ja paniikkihäiriön hoitoon.

Jotkin bentsodiatsepiinit, kuten alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam) ja diatsepaami (Diapam, Diazepam accord) eivät hajoa CBD:n vaikutuksesta niin nopeasti, kuin yleensä. Tämän takia niiden pitoisuudet voivat nousta liian korkeiksi. CBD:n käyttöä tulee varoa ainakin seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Alpratsolaami (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)
 • Diatsepaami (Diapam, Diazepam accord)
 • Midatsolaami (Dormicum, Midazolam)
 • Kvatsepaami (Aldizem, Cardizem)
 • Triatsolaami (Triazolam, Halcion)

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon käytettävää buspironia (Aksilon, Buspiron), määrätään usein mielialalääkkeiden ohella. Se metaboloituu sytokromi p450 -entsyymin avulla, joten sillä voi olla voimakkaita yhteisvaikutuksia CBD:n kanssa. Myös klomipramiinilla (Anafranil) on samanlaisia voimakkaita yhteisvaikutuksia.

CBD JA VERENPAINELÄÄKKEET (kalsiumkanavan salpaajat)

Kalsiumkanavan salpaajat, verenohentajat ja lääkkeet, joilla hoidetaan verenpainetta ja rytmihäiriöitä, voi aiheuttaa CBD:n kanssa voimakkaita oireita. CBD vähentää tai estää lääkeaineiden hajoamisen esimerkiksi varfariinin (Marevan) kohdalla voimistaen sen vaikutusta.

MUITA interaktioita aiheuttavia lääkeaineita ovat ainakin alla listatut.

 • Valsartaani (Amlodipin, Valsartan)
 • Verapamiili (Verpamil)
 • Nifedipiini (Adalat, Nifedipin alternova)
 • Diltiatseemi (Cardizem)
 • Isradipiini (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipiini (Felodipin, Plendil)
 • Amlodipiini (Ampodipin)

 

CBD JA ANTIOBIOOTIT

Erityisesti fluorokinoloneilla (Ciprofloxacin) voi olla CBD:n kanssa voimakkaat yhteisvaikutukset.

 • Siprofloksasiini (Ciprofloxacin)
 • Gemifloksasiini (Gemifloxacin)
 • Levofloksasiini (Levofloxacin)
 • Moksifloksasiini (Moxifloxacin)
 • Norfloksasiini (Norfloxacin Sandoz)
 • Ofloksasiini (Tarivid, Exocin)
 • Rifampisiini (Rimapen)

 

CBD JA MUUT YHTEISVAIKUTUKSIA AIHEUTTAVAT LÄÄKEAINEET

Kolesterolilääke: lovastatiini (Mevacor, Lovastatin)
Sieni-infektioiden estolääkkeet: ketokonatsoli (Nizoral) & itrakonatsoli (Sporanox)
Kortisonivalmiste: metyyliprednisoloni (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistamiinit: feksofenadiini (R Fexorin) & terfenadiini (Telfast)
Erektiohäiriölääke: sildenafiili (Viagra)
Kolesteroliarvon alentamiseen tarkoitettu lääke: simvastatiini (Simvastatin, Zocor)
Barbituraatti: Heksobarbitaali

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)