Selecteer een pagina

Vrijwaring

 

Hamppumaa -site streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle informatie op deze site juist en actueel is. Niettemin kan de inhoud fouten en weglatingen bevatten waarmee de gebruiker van de site rekening moet houden en de informatie indien nodig moet bevestigen. Geen enkele inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, wordt gepresenteerd als een beschuldiging of nauwkeurige informatie. De afbeeldingen op de site zijn alleen bedoeld om een ​​overzicht te geven, aangezien de kenmerken en het ontwerp van de producten kunnen veranderen.

De beheerder van de site is niet in staat om te controleren hoe de gebruiker van de site de inhoud van de site gebruikt en is daarom niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, indirecte, gevolg-, punitieve of andere schade die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van de gegevens van de site.

Niets hierin beperkt de consumentenrechten zoals gedefinieerd door de Consumer Customers Act.

De gebruiker is altijd verplicht om voor gebruik de producthandleiding te raadplegen. Als het product een defect vertoont in de zin van de Wet consumentenbescherming, heeft u recht op terugbetaling. U kunt verzoeken dat de fout wordt gecorrigeerd of dat het product wordt vervangen door een foutloos exemplaar.

De Hamppumaa -site bevat links en verwijzingen naar andere websites. De webmaster van de site heeft niet de volledige inhoud van alle gelinkte sites kunnen controleren en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De gebruiker van de site verhuist op eigen risico naar andere sites en is verantwoordelijk voor het gebruik van andere sites in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

CBD-INTERACTIES MET GENEESMIDDELEN

De combinatie van CBD en bepaalde medicijnen kan de werkzaamheid van het medicijn aanzienlijk verhogen of verlagen. Als u producten gebruikt die tot de onderstaande geneesmiddelengroep behoren, raden wij u aan om het gebruik van CBD-A-producten met uw arts te bespreken.

CBD EN EPILEPSIE

In klinische onderzoeken is aangetoond dat CBD epileptische aanvallen vermindert, b.v. bij patiënten met het syndroom van Dravet. Gelijktijdig gebruik van CBD en anti-epileptica heeft bij sommige patiënten echter bijwerkingen veroorzaakt. Ze kwamen vaak voor bij onder andere carbamazepine (Tegretol).

Andere geneesmiddelen die kunnen interageren:
Absenor, Deprakine, Orfiril, Frisium, Inovelo, Topimax, Zonegran, Zebinix.

CBD EN CHEMOTHERAPIE

Veel chemotherapeutische geneesmiddelen worden gemetaboliseerd door het cytochroom p450-enzym en kunnen daarom sterke interacties hebben met CBD. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van CBD met in ieder geval de volgende geneesmiddelen:

 • Etoposide (bijv. Etoposide, Eposide)
 • Methotrexaat (Metoject)
 • Paclitaxel (Paclitaxine, Paclitaxel)

Interacties zijn niet altijd negatief. Zo vermindert de combinatie van paclitaxel en CBD de resulterende neuropathische pijn

CBD EN CARDIOVASCULAIRE GENEESMIDDELEN

CBD kan interageren met veel hartmedicatie, zoals statines. Statines zijn geneesmiddelen voor de vetstofwisseling die de cholesterolsynthese van de lever zelf remmen. De lever produceert zo minder cholesterolbevattende deeltjes in de bloedbaan. Er staan ​​ook verschillende bètablokkers op de interactielijst.

 • Tikagrelori (Brilique)
 • Kinidine (Kiniduron)
 • Atorvastatine (Lipitor)
 • Seliprolol (Selectol)
 • Amiodaron (Cordaron)
 • Clobidogrel
 • Carvedilol
 • Nifedipine (Adalat, Procardia)
 • Valsartan (Valsartan, Diovan)
 • Pitavastatine (Livazo, Vezepra)

CBD EN GEESTELIJKE GENEESMIDDELEN

De meeste antidepressiva hebben geen interactie met CBD. Buspirone (Aksilon, Buspiron), gebruikt voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis, wordt vaak voorgeschreven naast antidepressiva. Het wordt gemetaboliseerd door het cytochroom p450-enzym en kan daarom sterke interacties hebben met CBD. Clomipramine (Anafranil) heeft ook vergelijkbare sterke interacties

CBD EN BLOEDDRUK DRUGS (calciumkanaalblokkers)

Calciumantagonisten, bloedverdunners en medicijnen die worden gebruikt om hoge bloeddruk en hartritmestoornissen te behandelen, kunnen bij CBD ernstige symptomen veroorzaken. CBD vermindert of voorkomt de afbraak van medicijnen, bijvoorbeeld met warfarine (Marevan), waardoor het effect wordt versterkt.

ANDERE geneesmiddelen die interacties veroorzaken, worden hieronder in ieder geval vermeld.

 • Valsartan (Amlodipine, Valsartan)
 • Verapamil (Verapamil)
 • Nifedipine (Adalat, Nifedipine Alternova)
 • Diltiazem (Cardizem)
 • Isradipine (Lomir)
 • Torasemidi (Torasemid, Torem)
 • Felodipine (Felodipine, Plendil)
 • Amlodipine (Amodipine)

CBD EN KALMERENDE MIDDELEN (benzodiazepinen)

Benzodiazepinen worden gebruikt voor de behandeling van angst, slapeloosheid, misselijkheid, depressie en paniekstoornis.

Sommige benzodiazepinen, zoals alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam) en diazepam (Diapam, Diazepam Accord), worden niet zo snel afgebroken als CBD. Als gevolg hiervan kunnen hun concentraties te hoog worden.

 • Alprazolam (Alprox, Xanor, Alprazolam, Xanax)
 • Triazolam (Triazolam, Halcion)
 • Diazepam (Diapam, Diazepam-akkoord)
 • Midazolam (Dormicum, Midazolam)
 • Quatsepam (Aldizem, Cardizem)
 • Triazolam (Triazolam, Halcion)

CBD EN ANTIOBIOTEN

Vooral fluoroquinolonen (Ciprofloxacine) kunnen een sterke wisselwerking hebben met CBD.

 • Ciprofloxacine
 • Gemifloxacine
 • Levofloxacine
 • Moxifloxacine
 • Norfloxacine Sandoz
 • Ofloxacine (Tarivid, Exocine)
 • Rifampicine (Rimapen)

CBD EN ANDERE INTERACTIE GENEESMIDDELEN

Cholesterol: lovastatine (Mevacor, Lovastatine)
Antimicrobiële middelen: ketoconazol (Nizoral) & itraconazol (Sporanox)
Cortisonpreparaat: methylprednisolon (Solu-Medrol, Solomet)
Antihistaminica: fexofenadine (R Fexorin) & terfenadine (Telfast)
Erectiestoornissen: sildenafil (Viagra)
Cholesterolverlagend medicijn: simvastatine (Simvastatine, Zocor)
Barbituraat: Hexobarbital

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)